Juridisk betenkning: – Strømselskapene handler ulovlig når de stenger strømmen for kunder som motsetter seg AMS-måler

Skjermdump-31.05.2019 , 08.29.52Den følgende pressemeldingen ble sendt ut onsdag 5. juni kl. 06. Sjekk om din lokalavis har tatt den inn! Hvis ikke, kan du kanskje tipse om at dette er en vesentlig nyhet.

Den nye betenkningen bereder veien for midlertidige forføyninger som stanser nettselskapene fra å kople fra strømmen i tilfeller der kundens innsigelser ikke er åpenbart grunnløse. Videre sier den at helseinnsigelser er ikke i denne kategorien, og at leveranseplikten går foran.

Pressemelding

Juridisk betenkning: – Strømselskapene handler ulovlig når de stenger strømmen for kunder som motsetter seg AMS-måler

Advokatfirmaet Schjødt AS har utarbeidet en betenkning om rettsforholdene knyttet til strømstengningene som flere nettselskaper iverksetter overfor enkelte strømabonnenter. Betenkningen konkluderer med at leveringsplikten er brutt uten tilstrekkelig grunnlag.

Av betenkningen følger at blant annet Sykkylven Energi og Eidsiva Nett, som nylig var i mediene for frakopling av strøm hos kunder som har nektet installasjon av AMS-måler, har handlet ulovlig.

En rekke kunder har følt seg nødt til å akseptere de nye automatiske strømmålerne for å unngå å miste strømmen. Betenkningen tar for seg stengning av strøm til kunder som nekter installasjon av AMS-måler på grunn av risiko for negative helsevirkninger. En innsigelse grunngitt med å hindre helseskade kan ikke anses som «åpenbart grunnløs», heter det. Andre begrunnelser som ikke er åpenbart grunnløse, for eksempel personvern, sikkerhet eller langtidsvirkninger på miljø, kan også gjøres gjeldende, men er ikke utredet.

En arbeidsgruppe som har støtte fra organisasjonene FELO (Foreningen for el-overfølsomme), Folkets strålevern, Stopp smartmålerne! og Norges Miljøvernforbund, er advokatenes oppdragsgiver. Arbeidet finansieres med innsamlede midler. Arbeidsgruppen oppfordrer folk som varsles om strømstans til å oversende betenkningen til sine nettselskap og be dem trekke varselet. Betenkningen fra Schjødt kan brukes fritt.

(1511 tegn)

Einar Flydal, 5. juni 2019

PS. I ovenstående framstilling burde jeg nok fått bedre fram at hovedpoenget med denne betenkningen er å vise at nettselskapene er underlagt restriksjoner som gjør at de ikke kan stenge av strømmen så lettvint og på det grunnlaget som de har gjort, og at betenkningen er en modell for den juridiske tenkningen også der det dreier seg om andre innvendinger mot utskifting til AMS-måler: Helsevirkningene av mikrobølget radiokommunikasjon som nektingsgrunnlag er valgt som et eksempel. Det juridiske resonnementet blir det samme også med andre begrunnelser, for eksempel helsevirkningene av “skitten strøm” fra strømforsyningen, eller innvendinger knyttet f. eks. til personvern eller brannsikkerhet.

Vedlegg:

Juridisk betenkning: Stengning av strømabonnement pga manglende målerinstallering, Schjødt, 2.6.2019. Kan lastes ned her og brukes fritt.

1831 Nedlastinger