Syk av smartstrøm-måleren… Eller er hun egentlig russisk agent?

Skjermdump-09.06.2019 , 17.59.33

Er Cathrine Høst egentlig en russisk agent som skal lure deg til å svekke Vesten? Hun har nemlig oppdaget at det var AMS-måleren hun ble syk av, og har sendt meg sin historie om saken. Historien hennes får du her. Men kan vi stole på henne? Eller skal vi tro at hun arbeider for russerne?

Nå har nemlig Forskning.no gjengitt Videnskab.dk, som gjengir de ufattelig spekulative insinuasjonene fra USA om at motstand mot mikrobølgestråling betyr at man går Russlands ærend. Det argumenteres for at Russlands propagandakanal Russia Today (RT) forsøker å svekke Vesten ved å angripe myndighetene med desinformasjon om at 5G, 4G og 3G og liknende mikrobølgestråling skader folkehelsa.

For det kan jo umulig være tilfelle at slik stråling faktisk gjør skader? Eller at man i Russland – som har langt lavere grenseverdier, og en lang og solid forskningstradisjon på feltet – ser med undring og frykt på Vestens selvskading, og det presset det legger på Russland og resten av verden i å følge etter? Eller er kanskje denne mistenkeliggjøringen av motstanden mot mikrobølget stråling drevet fram av uvitenhet, naiv autoritetstro og næringsinteresser?

Hvis du vil sjekke saken ut selv, så last ned denne boka: Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018, (69+207 sider) og les fra vedleggets side 81, 4.1 Forskningen i Sovjetunionen: langtidsstudier. Det var ikke minst ved å oversette og lese sovjetisk forskning at USAs forsvar og CIA skaffet seg kunnskap både om akutte og langtids skadevirkninger av mikrobølget stråling som var langt svakere enn dagens grenseverdier.

6058 Nedlastinger
Du kan bestille den som trykt bok: HER.

Når du har lest, bør du med kritisk blikk spørre deg om denne framstillingen er løgnaktig eller troverdig, gjerne sjekke kildene, og så spørre hvordan det kan ha seg at journalister i Forskning.no – som skal være formidlere av sann kunnskap, og som den fjerde statsmakt også vokte om sannheten, ikke har gjort hjemmeleksa før de kastet seg over tastaturet og gjen-publiserte ferdig-jukset stoff der russer-kortet trekkes og man spiller på gamle fiendebilder. Er arbeidspresset for stort? Er publiseringen preget av at de styres av hva de helst ønsker å tro på?

Uansett hvilken forklaring du finner: Her kommer Cathrine Høst sin fortelling om egne erfaringer og varige helseskader påført av nettselskapet, NVE og helsemyndigheter som ikke tar sin jobb tilstrekkelig seriøst. Så får du selv vurdere om hun kan være en russisk påvirkningsagent, eller hva slags andre skumle motiver som kan ligge bak hennes beretning.

Einar Flydal, den 10. juni 2019

PDF-versjon: EFlydal 20190610 Syk av smartstrøm-måleren Eller er hun egentlig russisk agent

PS. Cathrine Høsts historie er lagt inn som historie nr. 141 i min samling med smartmåler-historier. Jeg tar gjerne imot flere. Du sender din historie til meg HER.

 

Smartstrøm-måleren …… min historie

Vi fikk smartstrømåler installert i huset i midten av september 2016. Jeg tenkte ikke noe mer på det, annet enn at “de vet vel hva de gjør”. Den høsten og vinteren var jeg fryktelig sliten og hadde mange nye, svært ubehagelige plager. Det hjalp ikke å hvile og redusere gjøremålene til et minimum. Jeg våknet helt utslitt om morgenen også, helt ulikt meg. Plagene var: press og vondt i hodet, piping i ørene, nummenhet i hele kroppen, prikking i hele kroppen og i ansiktet, og jeg var svimmel, kvalm, snublete, slepphendt, hadde hjerterytmeforstyrrelser, konsentrasjonsvansker, var glemsk, hadde mangel på koordinering syn/hånd.

Jeg hadde også pustevansker og opplevde at jeg ikke fikk nok oksygen. Det var akkurat som om cellene i kroppen holdt på å bli kvalt. Yngstemann, som bodde hjemme enda, spurte flere ganger den høsten og vinteren: ” Hvorfor sukker du så mye, mamma? “Det er akkurat som om jeg ikke får puste ordentlig”, var mitt svar.

Jeg er sjelden syk, spiser mye frukt og grønt og nøtter, har aldri røkt, drikker sjelden alkohol, er mye ute på tur i skog og mark med bikkjene og elsker hagearbeid.

Til å begynne med tenkte jeg at alle disse nye uforklarlige og svært plagsomme plagene ville gå over. Etter et halvt år begynte jeg å bli ordentlig bekymret. Men så kom jeg tilfeldigvis over et innlegg på Facebook om en som hadde fått deaktivert senderen på sin nye strøm-måler og at hennes uforklarlige plager dermed ble blitt borte.

Jeg fulgte lenken til einarflydal.com og leste og leste. Der fant jeg listen med alle mine nye og svært ubehagelige plager og “oppskriften” på hvordan få senderen koblet fra strøm-måleren. Legetime ble bestilt og 14 dagers venting gikk i sneglefart. For legen la jeg fram symptomene og min mistanke om årsaken (mikrobølget stråling). Legen gikk i forsvar. Jeg svarte at denne strålingen er noe nytt som har kommet inn i mitt liv samtidig som alle de nye og uforklarlige plagene dukket opp, og at jeg ikke kan ha det slik. Da må jeg bytte fastlege. Hun gikk tilslutt med på å skrive en legeattest til Agder Energi Nett om at jeg mente at mine plager skyldtes den nye strømmåleren. (Jeg skiftet fastlege likevel.)

Søknad, med alle dokumenter ble sendt, og etter endel purringer ble senderdelen deaktivert våren 2017.

De nye, uforklarlige plagene mine forsvant. Det var bare hjerterytmen som ikke ble helt ok ennå. Og om jeg er på besøk hos noen nå, kommer symptomene tilbake etter en stund. Det er veldig leit, for nå er det ikke greit å besøke andre lenger. Jeg unngår det. Og jeg blir sorgfull av å tenke på alle som lever tett på sine sendere og alt trådløst og ikke vet eller forstår hvor lite greit det er.

Jeg vil gi Statens Strålevern ( nå DSA) stryk-karakter for ikke å ha satt seg inn i uavhengig forskning på skadene mikrobølget stråling forårsaker på alt levende, og for at de ikke har kommet med advarsler. De har et svært stort ansvar for det som nå skjer.

Jeg vil også gi regjering og storting stryk-karakter for ikke å høre på advarsler om mikrobølget stråling og for ikke å bruke Grunnlovens paragraf 112 om føre-var-prinsippet på skader på helse og miljø. 5G er også mikrobølget stråling, samme grunnteknologi som brukes i ikke-dødelige våpen, og uavhengig forskning som viser skader på alt levende finnes. Det er for meg helt umulig å forstå at ikke bremseklossene ble satt på øyeblikkelig da det ble oppdaget hvordan mikrobølget stråling virker på alt levende.

Jeg har fulgt bloggen din i to år nå og takker inderlig for den jobben du gjør. Jeg har lært masse, deler og deler på Facebook, til politiske partier, pressen, ulike organisasjoner og til de jeg kommer i snakk med på min vei. Hjerterytmen er fin igjen. Dessuten oppdaget jeg at da jeg slo av gulvvarmen på badet (stort bad), forsvant hjerte-uregelmessighetene og pulsøkningen jeg fikk i stillesittende modus. Jeg håper at det snart også vil bli mulig å få skiftet ut strømmåleren til en som ikke lager “skitten strøm”.

Jeg er nå blitt medlem i FELO, Folkets Strålevern og Norges Miljøvernforbund. Og jeg er blitt klassifisert som EMF-engstelig av helsevesenet ettersom jeg har sendt inn innspill til den nye folkehelsemeldingen.

Med vennlig hilsen

Cathrine Høst