Skrive prosjektoppgave om 5G? Her får du kildene – og vi spanderer!

5G-boka-omslag1

Studerer du juss, medisin, miljøfag, radioteknologi, biologi, elektrofag, samfunnsfag, helsefag, argumentasjonslære, offentlig forvaltning, kriminologi, statsvitenskap eller journalistikk? Uansett fag – Du er kanskje en av de tusenvis som akkurat nå lurer på hva de skal velge som tema for sin semesteroppgave, kursoppgave, prosjektoppgave eller hovedoppgave nå i høst eller til våren?

Jeg har et forslag, uansett fag du studerer: Z-forlag og jeg tilbyr deg gratis litteratur, en “flying start” og litteraturlister og lenker du kan klikke på, klippe og lime fra. Tilbudet gjelder de første 100 som tar kontakt! NB! Det er fortsatt ledige bøker!

Vi ønsker at det skal skrives mange studentoppgaver om 5G og mulige helse- og miljøvirkninger, og med så mange ulike vinklinger som mulig. Og vi ønsker kritiske blikk i alle retninger. Er du student og interessert i å skrive prosjektoppgave om dette, oppgir du faget studerer, og du får den nye boka «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø» (590 sider, Z-forlag) gratis! Det vil si: Vi gir bort inntil 100 bøker. Du betaler kr. 100 for porto, og sender oss en pdf-kopi av prosjektoppgaven når den er ferdig – uansett hva temaet er innen 5G, helse og miljø, og uansett hvilken konklusjon du kom fram til. Om du har drevet argumentasjonsanalyse eller bygget en matematisk modell for beregning av interferens mellom radiosendere og hjernebølger – det spiller ingen rolle.

Boka gir deg grunnlag for et vell av ulike prosjekter. Teori finner du ganske sikkert innen ditt fag. Empiri og forskning du kan ta utgangspunkt i, finner du omtalt i denne boka – for eksempel:

Er det “fake news” eller realiteter at slik stråling kan ta livet av insekter og gi folk hodepine eller forhøyet kreftrisiko? Hvem har rett – forskerne som roper “HELSEFARE!” eller næringen og Strålevernet som sier at ingen fare er påvist? Hva ved elektromagnetiske felt er det som eventuelt kan gi helseskader? Hva ved signalmoduleringen er det som skader, og hva er det vitenskapelige grunnlaget for å hevde dette? Er slike sendere i strid med folkeretten? Er politikerne ført bak lyset?

Finn din egen vinkling på temaet 5G og helse- og miljøvirkninger – så enkelt eller komplisert du velger å gjøre det, og slik at det passer i ditt fag. Det kan være  avansert genetikk, kritikk av en medisinsk studie du finner interessant, eller en gjennomgang av hvordan grenseverdiene blir til. Du finner stoffet og referansene i boka – nesten uansett hva du tar for deg.

I boka analyseres strålevernet i Norge og Norden utfra fire hovedperspektiver:

  • biofysikken, som viser at dagens strålevern slett ikke verner helse og miljø, men fremmer sykelighet og miljøskader

  • medisinsk forskning, som gir overveldende bevis på at dagens eksponering for mikrobølger skaper en vesentlig del av dagens sykelighet og at 5G-teknologiene vil forverre skadevirkningene

  • leveranseprosessene som ligger bak den «kunnskapsstatus» som strålevernet arbeider utfra, og som vi påstår er svindelaktige

  • jussen, som viser at 5G-utbygging strider mot sentrale lover og traktater for menneskeretter og miljøvern

Boka er laget for å være en bevis- og referansesamling med forklaringer. Den gir dokumentasjon som er forståelig også for den som ikke er fagutdannet på feltet. Vi som er forfattere, er pensjonerte forskere: Else Nordhagen, dr. scient. i informatikk, og med biologi og fysikk i fagkretsen, og jeg, som er statsviter med en master i telekomstrategi og teknologiledelse. Vi har sammen vært redaktører og skrevet deler av den. Boka inneholder dessuten bidrag fra internasjonale kapasiteter, oversatt til norsk: Martin L Pall, David Carpenter, Cindy Sage og Lennart Hardell. Du finner også et referat fra EU-kommisjonens vitenskapelige komité av denne komiteens utredning, SCENIHR 2015-utredningen, der de fant at det ikke kunne påvises helsefare.

For å lese Innholdsfortegnelse og forord, les HER: Prøvepå5Gboka s 1-24I et eget PDF-dokument finner du alle referanser i boka, samt aktive lenker, slik at du lettvint kan finne kilder og bygge opp din egen litteraturliste.

Men er ikke dette en altfor ensidig bok til akademisk bruk? Nei, for den har også med seg motargumentene og kildene der du finner dem. Og dessuten kan du grave selv for finne ut hva som ikke holder av påstandene i boka. Du kan be Strålevernet og helsemyndighetene om hjelp til å finne motargumenter og du kan sjekke argumentene på deres nettsider opp mot den kunnskapen denne boka gir, og vurdere hvor godt de kan svare for seg. Bare dette er materiale for en prosjektoppgave eller ti.

Tilbudet gjelder altså bare dersom du er en av de 100 første. Boka blir sendt nesten på dagen fra du bestiller.

Boka lanseres 26. oktober 2019 på 5G-seminaret i Litteraturhuset i Oslo. Der er det fulltegnet, men du kan se foredragene direkte på nettet HERBoka kan ellers bestilles til ordinær pris (kr. 428,-) i din bokhandel eller her ved å fylle ut ordinært bestillingsskjema, som går rett videre til forlaget.

Beskriv prosjektet ditt og hvor du studerer, så får du altså boka ved bare å betale for portoen!

Lykke til med boka og med prosjektoppgaven!

Einar Flydal 20.10.2019