Enkelt spørreskjema for kommuner som vil ta med befolkningen på råd om 5G-utbygging

Her er et enkelt spørreskjema som kan brukes av kommuner eller aksjonsgrupper som vil undersøke holdningen i befolkningen til 5G-utbygging. Det kan eventuelt lages i dataverktøy (f.eks. Microsoft Forms) og legges ut på nettet. Skjemaet er sterkt inspirert av et spørreskjema som nylig ble brukt i Devon County (Devonshire) i Sørvest-England. Fristen for innsendelse der var 9. desember (se HER. Lenken virker ventelig ikke etter 9.12.2019).

Kanskje kan dette spørreskjemaet  tas i bruk der du bor? Da bør du nok foreslå det for kommunalpolitikerne.

 

Einar Flydal, den 8. desember 2019

*.doc-versjon her: EFlydal 20191208 Enkelt spørreskjema for kommuner som vil ta med befolkningen på råd om 5G-utbygging

 

1. Hvilken holdning har du til 5G-utrullingen? (Kryss av.)

_ positiv
_ har ikke nok informasjon til å ta standpunkt
_ negativ

2. Hvor godt syns du at du er informert om 5G-teknologien går ut på? (Kryss av.)

_ meget godt informert
_ ikke sikker
_ ikke særlig godt informert

3. Syns du det er gjort nok for å forklare folk hva 5G ellers går ut på, f.eks. samfunnsutvikling og helse- og miljøkonsekvenser? (Kryss av.)

_ ja
_ usikker
_ nei

4. Hvis du er betenkt over 5G, kan du angi med tallene 1, 2 og 3 hva du syns er viktigst av de følgende utsagnene?

_ 5G er en risiko for folkehelsa
_ 5G er en risiko for miljøet
_ 5G er en risiko for datasikkerhet

5. Kan du angi med tallene 1, 2 og 3 hva du forventer vil bety mest av de følgende antatte fordelene?

_ 5G vil skape nye arbeidsplasser
_ 5G vil gi bedre dekning i utkantstrøk
_ 5G vil gi forbedringer i helsesektoren
_ 5G vil gi forbedringer i VR-teknologien

6. Kan du forklare hvordan du er kommet fram til dine standpunkter?
Om mulig, gi oss referanser til materiale du mener vi burde vurdere.
Skriv her:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

7. Dersom kommunestyret skulle ta opp en enkelt side ved 5G til utredning og drøfting, hva ville du da foreslå?
Skriv her:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

8. På hvilke områder mener du at kommunestyret kan treffe beslutninger om 5G?
Kryss av for alle utsagn som du mener er rett.

_ Kommunestyret kan beslutte om 5G skal bygges ut i kommunen.
_ Kommunestyret kan påvirke utstyrsleverandørene.
_ Kommunestyret kan velge bort 5G-installasjoner på kommunal eiendom, f.eks. 5G-sendere i gatelyktene.
_ Kommunestyret kan vedta reguleringsplaner som inneholder eksponeringsgrenser.
_ Kommunestyret kan pålegge minimumsavstander fra skoler, sykehjem, sykehus og boligstrøk.
_ Kommunen kan innføre mobilfrie soner i offentlige bygg og områder.

9. Hvor godt informert tror du kommunestyret er om de samfunns-, helse- og miljømessige virkningene av 5G?

_ meget godt informert
_ ikke sikker
_ ikke særlig godt informert

10. Hva slags holdning syns du kommunen skal ha til 5G og de helse- og miljøproblemene som fagfolk verden over skriver om og lager opprop om?
Sett kryss for ett alternativ.

_ rulle ut 5G raskt, og eventuelt rydde opp i skadevirkninger i etterkant
_ stole på hva den norske strålevernmyndigheten (DSA) mener om saken
_ være føre-var og avvente forskning på skadevirkninger