Vi fikk inn over 3 millioner kroner, og vi tar AMS-målerne for retten!

Skjermdump-05.11.2019 , 07.37.23Vi kom i mål i uka som var: Hele 3 millioner kroner – nok til å bringe en sak til høyesterett og tape – har vi samlet inn på under én måned! Målet om kontanter på 300 000 ble nådd til overmål, og resten har vi som tilsagn. Den økonomiske risikoen er dermed borte, og vi er svært takknemlige overfor alle dere som har gjort dette mulig!

De siste dagene kom det bidrag og tilsagn om bidrag på i alt 430.000 kroner fra to enkeltpersoner som lenge har sett seg lei på hvordan norsk stråleforvaltning baserer seg på råd fra en leveransekjede som er bygget som et bolverk for næringen og for foreldede forestillinger. De fylte dermed opp kassa etter at over seks hundre andre hadde bidratt med små og store beløp.

Siden vi nå har finansieringen i orden, har vi stanset innsamlingen: Vi trenger ikke mer til dette formålet. Etterhvert åpner vi et prosjekt for at giverne skal få adgang til å innbetale for å innfri tilsagnet de har gitt, og vi kommer til å sende ut påminnelser. Men dette har nå ingen hast.

Hva skjer nå framover?

Vårt mål er først og fremst å få en rettslig kjennelse og en administrativ erkjennelse av at det er helseproblematikk knyttet til AMS-målerne – og da på grunn av rent biologiske realiteter knyttet til radiobølget stråling fra målerne, ikke på grunn av ugrunnet angst eller annet tøv som i dag lever som dogmer i helsevesenet. En slik kjennelse – og erkjennelse – vil gjøre at nettselskapene ikke har noen automatisk rett til å plassere slike målere i sikringskapene til folk, og at de som har fått dem, kan forlange at de fjernes – legeattest eller ikke.

Dette er et nøkkelpunkt. En rekke andre biter i puslespillet vil falle på plass når dette er nådd. Vi er i gang, advokatene arbeider med saken, men det er taktisk dumt av oss å fortelle i detalj hva vi arbeider med og hvilke strategier vi følger: Vi informerer igjen så snart det lar seg gjøre og så detaljert det er hensiktsmessig for saken før de første dryppene kommer. Det tar neppe så lang tid, men noen uker kan det fort gå.

Nye bidrag?

Bidra til bevis

Du kan fortsatt bidra HER.

For dem som gjerne vil bidra, men som kom for seint, går det fortsatt an å delta ved å gi bidrag til utvikling av juridisk bevismateriale:

Å utvikle bevismateriale er sidespor i forhold til det traurige og lavprofilerte juridiske arbeidet som er i gang, men det er sidespor som kan komme til å spille stor rolle og gjøre saken synlig. I tillegg til litt mer midler (målet er 200 000 løpet av desember, men perioden blir forlenget) trenger vi folk til dette:

Har du prosjektleder-erfaring og er ledig for ubetalte oppdrag?

For å utvikle de juridiske bevisene trenger vi praktisk bistand: Har du erfaring med prosjektledelse innen teknologi, smådyr eller helse og har tid og kapasitet til å være med på å utvikle juridisk bevismateriale? I fall vil vi gjerne ha kontakt!

Du kan melde deg HER, beskrive 1) din bakgrunn og din erfaring, 2) hva du har av kapasitet (timer per uke), 3) hva du er god på, 4) hvorfor vi skal ha tillit til at du får jobben gjort og klarer å holde prosjektet hemmelig til det er ferdig, og 5) hva du er svak på. (Jobben skal gjøres så skikkelig at den kan brukes i en rett. ) Så det kan hende at vi trenger nettopp deg! 

Vi har skisser klare og enkelte medarbeidere klare til flere små prosjekter som er rimelige å utføre, egner seg for “folkeforskning” og som vi nå vil ha i gang snarest mulig. De krever bare prosjektledere som kan dra dem i gang og få dem gjort:

  • I ett vil vi plassere hamstre og undulater i samme avstand til AMS-måleren som i dyrebutikken der de ble syke og døde, gang på gang på gang. Lar det seg repetere og dokumentere, med video og veterinær? (Dyreplageri? Jovisst, men det kan bidra til å få slutt på pågående både dyre- og menneskeplageri.)
  • Ett annet prosjekt er et utredningsprosjekt som krever elektroteknisk kompetanse (f.eks. som elektriker). Vi leier inn fagfolk til å gjøre jobben, men noen av oss må «holde i det». Varighet: noen måneder. Lite arbeidskrevende. Bør være avsluttet før sommerferien.
  • Et prosjekt krever først og fremst at du er god på praktisk organisering, at du bor et sted rundt Oslofjorden, og at du er mobil. Du har gjerne bakgrunn fra helsevesenet. Varighet: noen måneder. Lite arbeidskrevende. Bør være avsluttet før sommerferien. Du må ikke være sterkt el-overfølsom.
  • Et tredje prosjekt er jobben som arkivar for å bygge opp et systematisk arkiv.

Du får forme ditt prosjekt og lede det – under vår veiledning – dersom du har de rette forutsetningene. Du må selv organisere prosjektet, gjennomføre det og rapportere på det. Du får ingen lønn, men kanskje du bidrar til å forandre verden? Etter forhåndsgodkjennelse får du dekket rimelige, direkte utlegg til materiell og gjennomføring. Og vi hjelper deg i gang. Dine kostnader til datautstyr, telefon og bredbånd må du derimot dekke selv.

Vi trenger også et kontaktnett med folk som kan gi oss større kapasitet innen juss, medisin, dokumentasjon, regnskap, arkivering, søking på nettet etter relevant informasjon på engelsk, fransk, tysk, spansk, russisk, … Først og fremst søker vi etter folk som har fagutdanning innen feltet. Målet er å gjøre advokatene så effektive som mulig ved å avlaste dem. Vil du være med i et slikt nettverk, kan du ikke regne med å få mye informasjon eller oppfølging, men om å bli bedt om å gjøre en liten jobb en gang i blant – kanskje med en knapp tidsfrist, men målet er å ha flere som kan bidra, slik at alt ikke faller på de samme hver gang. Du kan melde deg HER, beskrive 1) din bakgrunn og din erfaring, 2) hva du har av kapasitet (timer per uke), 3) hva du er god på, 4) hvorfor vi skal ha tillit til at du får jobben gjort og klarer å holde prosjektet hemmelig til det er ferdig, og 5) hva du er svak på.

 

Einar Flydal, Per Halle, Torleif Dønnestad og Else Nordhagen den 9. desember 2019

PDF-versjon: EFlydal 20191209 Vi fikk inn over 3 millioner kroner, og vi tar AMS-målerne for retten

PS. Hvis du ikke har fått det med deg: Her finner du hvem som vant i trekningen om Italia-tur og fem eksponeringsmålere: bloggpost 1.12.2019.