AMS-målerne: Hele familien ble syk og hunden måtte avlives. Men fritak? Nei.

Hafslund Kundeservice Etter Advokatsidene no

(fritt etter en original fra Advokatene.no)

Det voksne paret N.N. og M.M. og deres hund fikk kraftige helseplager da AMS-måleren ble installert: begge fikk hodesmerter, ble svimle og fikk dårlig nattesøvn, kona fikk hjerteproblemer, og bikkja – med soveplass rett ved måleren – begynte å sjangle, ble utmattet, fikk anfall, og måtte avlives sist sommer. Også barn og venner får plager når de kommer på besøk. Plagene forsvinner på hytta, men kommer tilbake når de kommer hjem igjen.

Alle symptomene er klassiske. De er beskrevet i faglitteraturen som deler av mikrobølgesyndromet (omtalt i bloggpost 08.01.2019). Men fritak fikk de ikke:

Avslaget på legeattest begrunnet legen med Helsedirektoratets forbud. Dermed fikk de heller ikke fritak for den trådløse kommunikasjonsmodulen i måleren, da de søkte HafslundNett om fritak uten å legge ved legeattest. I svaret presterer Hafslund Nett til og med å innføre et tilleggskrav: at det er den som er strømkunde som må være den syke!

Om det er ektefellen eller barna eller hunden i huset som blir syke, teller tydeligvis ikke. Er det mulig? Seriøst, Hafslund? Er det en måte å øke presset på, eller er det bare klønete kundebehandling og dårlig formuleringskunst?

Nedenfor finner du fritakssøknaden, anonymisert etter innsenderens ønske og med meget lett språklig redigering, og du finner svaret fra Hafslund, som avsluttes kjekt med Ha en fin dag! Ja, det kunne de sikkert trenge…

 

Einar Flydal, den 15. januar 2020

PDF-versjon: EFlydal 20200115 AMS Hele familien ble syk og hunden måtte avlives

 


Hafslund Nett AS
Postboks 990 Skøyen
0247 Oslo
epost: kundeservice@hafslundnett.no

<Sted på sørøstlandet>, 17.07.2019

SØKNAD OM FRITAK FRA DEN TRÅDLØSE KOMMUNIKASJONEN I AMS/SMARTMÅLER

Undertegnede, N.N. og M.M. søker herved om fritak fra smartmåler/fjerning av smartmåler, da alle medlemmer av husholdningen (inkludert hund) og besøkende reagerer på elektromagnetiske felt.

Eksponering for elektromagnetiske felt gir oss helseplager: Noen måneder etter installasjon av AMS måler, begynte undertegnedes hjerte å slå urytmisk. Det ble verre og verre for hver måned som gikk. Samtidig dukket det opp hyppig hodepine og press over bihuler, samt sterk svimmelhet (har aldri hatt problemer med hodepine i hele mitt liv). Nakke- og ansiktssmerter har til tider vært uutholdelig.

I samme periode begynte hunden (som har sin plass i gangen rett under sikringsskapet) å få merkelige anfall og ustø gange.

Undertegnede har vært på utallige legebesøk med 24-timers EKG, utralyd og logging av hjertet, som viste 2000 VES og SVES i døgnet hos undertegnede.* Hjertet var strukturelt friskt. Innslag av tachykardi kom i tillegg. Svimmelheten ble verre og verre og den hadde ingen sammenheng med hjertet, ifølge kardiolog.

Februar 2018 ble jeg 100 % sykemeldt med så kraftig svimmelhet at jeg ikke hadde noen mulighet til å jobbe. I samme periode begynte min mann (M.M.) å føle seg svimmel, med nakke og ansiktssmerter.

Hunden har gradvis blitt sykere og sykere. Utallige veterinærbesøk med uklare funn. Det er ikke funnet noe konkret. Hunden er ustø, sliter med balansen og har merkelige anfall med hodet. Det har bare blitt verre og verre etterhvert som tiden går.

MR- og CT- undersøkelser viser normale funn både hos menneske og hund og en rekke blodprøver viser normalverdier. Men vi sliter fortsatt med svimmelhet og merkelige symptomer fra hele hodet, inkludert ansiktet. Nattesøvnen er urolig, det koker i hodet og det durer/suser i ørene hos både meg og min mann. Vi har aldri hatt problemer med dette tidligere.

Overnattende gjester, inkludert våre voksne døtre melder det samme: Hodepine, urolig søvn, koker i hodet. De «gleder» seg til å komme hjem til seg selv. Da forsvinner symptomene. Symptomene dukker så opp igjen neste gang de kommer på besøk til oss. Når vi er på ferie i utlandet (for eksempel i huset vårt i Spania) forsvinner symptomene gradvis, for så å dukke opp igjen etter kun ett par timer etter hjemkomst. Det var ikke slik før vi fikk installert AMS-måler. 

Det gikk så ille med hunden at hun måtte vi ta farvel med i mai 2019. Alle indre organer sviktet uten at de klarte å finne årsaken.

Vi har brukt flere 100 000 kr på private leger/fastlege/diverse undersøkelser og veterinærutgifter i disse årene etter at AMS kom i hus. Insekter dør etter få minutter hvis de forviller seg inn i huset. Det suser og koker i hodet døgnet rundt og det er uutholdelig å oppholde seg i sitt eget hjem.

Stråling fra trådløs kommunikasjon via smartmåler har på denne bakgrunn betydelige negative helsevirkninger, og vil forverre helsetilstanden. Dette er akutte reaksjoner som kommer i tillegg til det generelle risikobildet fra slik eksponering over tid, og kan i seg selv medføre langtidsskader eller forsterket el-overfølsomhet.

Vi kjenner vår kropp godt og kjenner forandringer etter eksponering for AMS/smartmålere. Dette skremmer med tanke på langtidsvirkninger.

Med denne søknaden til nettselskapet følger det ingen legeattest, ettersom legen ikke var villig til å skrive ut slike attester. Grunnen ble oppgitt å være Helsedirektoratets restriksjoner for utstedelse av legeuttalelser i forbindelse med søknader om fritak for AMS-måler.

Med vennlig hilsen

N. N. og M. M.

* EFs kommentar: Jeg leser meg til at SVES (supraventrikulære ekstrasystoler) og VES (ventrikulære ekstrasystoler) – enkelt sagt er uregelmessig eller rask hjerterytme og “ekstraslag” – og er en grov indikator på fare for hjerteproblemer: 5% av unge friske har >50 VES/døgn. VES/døgn over 10 000 indikerer i seg selv en klar risiko. (https://indremedisineren.no/2016/01/ventrikulaere-ekstrasystoler-arsak-risiko-og-behandling/). Vanlige årsaker som er omtalt i norsk medisinsk litteratur er koffein og alkohol i tillegg til hjertelidelser. Men slike forstyrrelser hører som nevnt også med til standardsymptomene for mikrobølgesyndromet, og kan forklares med godt dokumenterte mekanismer: overaktivering av kalsiumkanalene, som fører til forhøyet kalsium og økt signalering – her i hjertets pacemakerceller. Dette er omtalt i en rekke fagartikler, som er referert bl.a. i “5G-boka” (Flydal & Nordhagen 2019).

N.N. og M.M. fikk følgende svar fra Hafslund Nett:

For å innvilget fritak fra AMS måler må man sende inn en skriftlig søknad med dokumentasjon på at en lege eller psykolog stadfester at du har gitt uttrykk for frykt eller ubehag som kan knyttes til de nye automatiske målerne. Da legen ikke var villig til å skrive ut en denne dokumentasjonen må dere ta kontakt med en psykolog.

​Da deres måler er registrert på M.M., er det han denne dokumentasjonen må omhandle.

Ha en fin dag!