Motkreftene mot 5G og AMS gir hodepine: Robert F Kennedy jr. til angrep på USAs reguleringsmyndighet for telekom – Tar DU stafettpinnen?

nedlasting

Kongen – kledd i så fin silke at den faktisk bare fantes i fantasien…

Motstanden mot 5G, AMS-målere og andre radiosendere som øker helse- og miljøbelastningen i hverdagen, øker nå kloden rundt. I USA brygger det opp til rettssak mot FCC, USAs reguleringsmyndighet for telekom. Profilerte politikere, som Robert F Kennedy jr. og eksperter innen juss og telekom stiller seg i front. Stevningen skal leveres 3. februar.

Kloden rundt vil politikere ha fakta på bordet om hva grunnlaget er for å hevde at det ikke er helsefare knyttet til 5G. Det grunnlaget viser seg alltid å hvile på at strålevernet har erklært at det er trygt og at strålevernet begrunner det med formaliteter, skrivebordsvitenskap der det brukes urimelige vurderingskriterier, og regelrett juks og bløff.

Men nå roper den lille gutten fra H.C. Andersens eventyr om Keiserens nye klær: “Men se, han har jo ingen klær på!” Og nå går utfordringen videre til DEG for å gi kraft til denne bølgen!

Stevningene, høringene, oppropene, markeringene kloden rundt får stadig mer tilslutning. Og DU kan bidra til å få bølgen til å vokse også i Norge. Du vet sikkert hva det dreier seg om, og hva det protesteres mot: Legitimeringsprosesser som hvitvasker en miljøgift som gir diffuse helse- og miljøskader i betydelig mon, men som er kjerneteknologi i trådløsbransjen, en bransje som er mange ganger større enn legemiddelbransjen.

Jeg har mange ganger beskrevet litt av hvordan disse legitimeringsprosessene foregår, sist i bloggpost 27. 01.2020. Atskillig mer er beskrevet i 5G-boka som kom i høst (Flydal og Nordhagen 2019). Der får du detaljert innblikk i hvordan leveransekjeden som står bak våre nasjonale grenseverdier domineres av slike tankesett og slike konsulenter som gavner det ekom-industrielle kompleks, så næringen, forsvaret og teknologimiljøene sikres størst mulig armslag – koste hva det koste vil av skadevirkninger på helse og miljø. Systemet fungerer slik, og de individene inni det som forstår dette, er ikke sterke nok til å hindre det:

Seinest i går fikk jeg epost fra en forhenværende telekom-kollega ved NTNU som har vært med på 5G-utredninger for statsforvaltningen. Han opplevde, forteller han, at bare de rådene hans som passet til den valgte politikken, ble tatt med. Hans sterke advarsler om kraftig økt sårbarhet som følger av å gjøre så mye av samfunnet nettavhengig, lød for døve ører. Forskere har advart mot dette i flere tiår. Det er et annet aspekt, men samme mekanisme: Bransjen, statsforvaltningen og politikerne konstruerer en “kunnskapsbase” som passer det de vil gjøre. De velger – mer eller mindre uforstående – det i forskningen som kan tolkes som støtte, og blinder seg mot resten.

Den 25. januar var det markeringer kloden rundt mot 5G. Jeg var i Tønsberg og hold foredrag, først og fremst om helse- og miljøsidene. Foredraget gikk for fullsatt sal i Tollboden (ca. 200 personer). Foilene til mitt foredrag finner du her: EFlydal_5G Tønsberg 25.1.2020 for pdf.

Fram til sentrale myndigheter endrer kursen, er det du og jeg som må drive saken framover. Så hva med å be AOF, Folkeuniversitetet, et parti eller en annen forening lokalt om å lage et kurs eller en diskusjonsgruppe for 5 – 10 personer som møtes på en stille kafé eller hjemme på omgang en gang hver 14. dag? Slike studiesirkler, lesesirkler eller kurs utløser offentlig støtte som dere kan bruke til materiell og invitere en foredragsholder, men da må dere organisere dere gjennom en organisasjon. Dessuten er det sosialt, interessant og hyggelig.

Det fins plenty kursmateriell på nettet, f.eks. den lange rekken av korte videoer på YouTube fra Børge Rønhovde (HER).  De er korte, tørre og saklige, og de fleste er laget over tema som dekkes i boka Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag 2018 (HER). Både bøkene Den usynlige regnbuen – historien og elektrisiteten og livet og den tyngre boka 5G – og vår trådløse virkelighet egner seg for litteratursirkler og diskusjonsklubber – kapittel for kapittel. (De kan bestilles samme sted, med grupperabatt). Kursmateriellet ligger altså klart!

Ønsker du i første omgang å lage et møte om miljø- og helsevirkninger fra mikrobølger, AMS, 5G?  Ta kontakt med et helselag, et miljølag, Rotary, Lyons, Røde Kors-lag, partilag, fugle- og insektvenner, FAU eller en gruppe venner som du kan arrangere det sammen med. Eller hva med det kristelige skolelaget, skeptiker-laget, radioamatør-foreningen, eller gaming-gruppa? Konsekvensene av elektrotåka er noe som angår alle.

Vil du ha meg som foredragsholder? Ta i så fall kontakt med meg via kontaktfeltet når du tror du har et realistisk prosjekt. Ta gjerne også kontakt med DSA (Statens strålevern) for å høre om de vil stille i samme møte for å danne motvekt.

En liten videosnutt fra markeringen i Tønsberg finner du nedenfor.

Einar Flydal, den 29. januar 2020

PDF-versjon: EFlydal 20200129 Motkreftene mot 5G og AMS gir hodepine