Tidligere ICNIRP-medlem går inn for at trådløst må få strengere kreftfareklasse

James LinHer er en nyhet for deg som ikke følger med fra dag til dag:
I USA har en av veteranene innen forskning på radiobølger og helse, ingeniøren James Lin, på ny slått til lyd for at WHO må skjerpe klassifiseringen av trådløs stråling som kreftframkallende. Denne gangen med sterkere ord.

James Lin er ingen hvemsomhelst. Han har sittet, og sitter, i alle de tekniske komiteer som teller innen IKT og helsevirkninger fra trådløse teknologier og han har en svær vitenskapelig produksjon. Hans kursendring kommer til å gi gjenlyd lenge.

Lins oppfordring om å klassifisere radiostråling i høyere fareklasse var en av høstens store begivenheter “på strålefronten”. Den kan komme til å endre verden mer enn FrP-regjeringskrisen, prins Harrys farvel til kongefamilien og det norske håndballlandslagets suksess i EM. Denne nyheten har likevel glimret med sitt fravær i de store mediene – kanskje fordi den er så konsekvensrik?

James Lin var i mange år medlem av ICNIRP, stiftelsen som er toneangivende for Vestens grenseverdier og i praksis aktivt motarbeider den oppfatningen at slike skadevirkninger er mulig fra eksponering for mobiler og annet trådløst forbrukerutstyr. Lin var lojal mot ICNIRPs linje til han forlot ICNIRP i 2016.

I en artikkel i IEEE Microwave Magazine i november sist år, går Lin nå ut mot ICNIRP med en skjerpet tone. Han begrunner sitt standpunkt med at det nå fins to store, vel gjennomførte og solide undersøkelser som peker i samme retning: kreft fra eksponering for GSM og for CDMA – to sentrale teknologier innen mobilkommunikasjon. Videre peker han på at datamaterialet i den store amerikanske NTP-undersøkelsen, der det ble funnet en klar sammenheng mellom eksponering for mobilstråling og krefthyppighet på rotter, viser enda sterkere kreftfare enn det som framkommer av sluttrapporten. (Her er det mulig at James Lin har Arthur Firstenbergs notat i tankene: Firstenbergs analyse viser at NTP-studien viser for “snille” resultater fordi forskjellene på kontrollgruppe og eksponert gruppe er langt lavere enn de ville vært hvis kontrollgruppen hadde vært bedre skjermet (bloggpost 16.07.2018).)

Lin går derfor inn for WHO-fareklasse 1 (kreftframkallende), i stedet for dagens 2B (muligvis kreftframkallende). Det er en ganske trygg konklusjon med støtte i et overveldende materiale (se f.eks. kunnskapsgjennomgangene i Flydal & Nordhagen 2019).

Men enkelte ICNIRP-nære folk argumenterer fortsatt mot at det fins noen slik sammenheng, og at fareklassen i stedet derfor bør svekkes. De har sterke forbindelser til det norske strålevernet, DSA: den danske forskeren Joachim Schüz sto bak den famøse KOHORT-studien (se bloggpost 20.12.2014) der Lars Klæboe, DSA, var medforfatter. Svenske Maria Feychting, Karolinska Institutet, er nå nestleder av ICNIRP og begår en del vurderinger som er ganske enkelt skandaløse (bloggpost 12.12.2017). Hun var Klæboes veileder til PhD-arbeidet. Hun var en av de første til å forsøke – helt uten noe substans – å “snakke ned” den store NTP-studien som James Lin nå fester tillit til (Microwave News 1.12.2017).

Feychting har lenge sittet i det svenske ekspertutvalget under Strålskyddsmyndigheten, og satt med i det utvalget som sto bak “Folkehelseinstitutt-rapporten” i 2012 (FHI-rapport 2012:3), sammen med sin elev Klæboe – et utvalg der konklusjonen var trukket på forhånd i følge utvalgformannens uttalelser på utvalgets første møte (“Vi vet jo hvor vi skal.”, personlig meddelelse). Denne rapporten danner fortsatt grunnlaget for det norske helsevesenets linje innen strålevern. Litt forenklet sagt, er utvalgets budskap at bare oppvarming kan være skadeårsak fra elektromagnetiske felt og at det knippet av symptomer som kalles el-overfølsomhet, ikke kan skyldes elektromagnetiske felt. Dette er en konklusjon stikk i strid med det overveldende flertall av publiserte (fagfellevurderte) studier. noe som gang på gang er dokumentert (Flydal & Nordhagen op.cit.).

Jeg har lagt merke til flere uttalelser fra DSA som viser Klæboe & co har lagt ut årene og er i ferd med “å ro” på vegne av DSA for å gjøre sine bastante avvisninger av helserisiko mindre bastante og mindre forpliktende: f.eks. medgir de i diverse eposter at folk nok “kan merke noe”, men at dette “ikke kan kalles helseplager eller sykdom”. Samtidig fraskriver DSA seg enhver kompetanse innen medisin og helse, trekker seg inn i en slags ren forvaltning av et strålevernregime som liksom er uavhengig av helsevirkninger, og overlater helsespørsmål til helsevesenet – som altså styrer utfra premissene som Maria Feychting og Klæboe la til grunn…

“Systemsvikt” er merkelappen på slikt.

Men nå har altså ex-ICNIRP-medlemmet James Lin tatt bladet fra munnen og kaller ICNIRPs linje for antikvert. WHOs kreftavdeling IARC hadde alt for lengst kunngjort at kreftfareklassen for radiofrekvent stråling skal revurderes innen 2025 med tanke på å bli skjerpet. Så om James Lin endret kurs fordi han har skiftet mening, eller om det er fordi han merker at vinden er i ferd med å snu, kan jeg bare spekulere på. 

Uansett har altså nestoren James Lin, som har en stor rolle i IKT-miljøet i USA, nå meldt seg på i det store koret som roper at ICNIRP og retningslinjene for “strålevern” som kommer derfra, er modent for skraphaugen. Det er ikke bare foreldet, men å regne som problemavfall.

 

Einar Flydal, den 27. januar 2020

PDF-versjon: EFlydal 20200127 Tidligere ICNIRP-medlem går inn for strengere fareklasse

Kilder

Alexander, Jan m.fl.: Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis, FHI-rapport 2012:3, Folkehelseinstituttet, 2012, lastes ned fra http://www.fhi.no/

Flydal, Einar og Nordhagen, Else (red.): «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø», Z-forlag 2019 (kan bestilles HER)

Lin JC. The Significance of Primary Tumors in the NTP Study of Chronic Rat Exposure to Cell Phone Radiation [Health Matters]. IEEE Microwave Magazine. 20(11):18-21. Nov 2019. DOI:10.1109/MMM.2019.2935361.

The Anatomy of a Rumor – Karolinska’s Maria Feychting Cites Pathology Bias To Discredit NTP RF Cancer Study, Microwave News, 1.12.2017, https://microwavenews.com/news-center/anatomy-rumor