Her er container-muren, og her er bevisene…

containervegg Budstikka 25.02.2020 , 09.15.37

(fra Asker og Bærum budstikke 24.2.2020)

En dame i Asker som blir svært syk av strålingen fra mobilmaster har fått satt opp en vegg av containere mot mobilmasten som nylig er kommet opp på naboeiendommen. At det er tomta til Kjell Inge Røkke, gjør mediene interessert.

Askerdamen har fått containerne der for å beskytte seg, etter at hennes protester mot masten ikke ble tatt til følge. Myndighetene følger nemlig de forstokkede grenseverdiene som vårt Strålevern (DSA) holder seg med. De måler bare oppvarmingsfare, og hevder at ingen andre helsevirkninger er sikkert nok påvist. Derfor viser selvsagt alle målinger at de elektromagnetiske feltene som når fram til nabotomta er forsvinnede svake og ufarlige.

Men å måle oppvarmingsfare er en absurd framgangsmåte så lenge det langt meste av forskningen i detalj har vist i mer enn 70 år at alt biologisk liv reagerer på langt svakere elektromagnetiske felt, og at sykelighet – akutt eller over tid – utvikles av en rekke helt andre egenskaper enn strålingens intensitet.

I grafen under ser du det mønsteret som avtegner seg i en rekke epidemiologiske undersøkelser av helsemessige plager fra mobilradiomaster innenfor en radius på 300 meter: store deler – opp i 70% – av dem som bor svært nær mastene har helseplager, og disse helseplagene synker klart med avstanden fra masten.

SymptomerFraMobilmast

Kilden til denne nettopp denne grafen er et notat av den britiske barnelegen Erica Mallery-Blythe. Omtrent samme mønster finner man i en hel rekke studier, både av mobil- og andre radiomaster. Den tyske forskeren Ulrich Warnke, en biolog som har arbeidet på dette feltet i en årrekke, har i en grundig analyse sammenstilt resultater fra en rekke undersøkelser. Du finner hans resultater og flere andre studier omtalt i en bloggpost jeg skrev den 20.04.2016. De viser det samme hovedresultat, og dessuten en rekke svært alvorlige langtidsvirkninger. Dette er forskning påvist i så mange publiserte forskningsstudier at det først og fremst er latterlig å hevde at de alle sammen skulle være feil, og at “kunnskapsstatus” er at det ikke fins slike skadevirkninger når strålingen ikke gir oppvarmingsskader.

Med den økende bevisstheten omkring helse- og miljøvirkningene fra menneskeskapte elektromagnetiske felt (EMF) er det bare å forvente seg flere slike aksjoner framover. Mens organisasjoner som Greenpeace og Bellona gikk til felts mot miljøskadene fra kjemi-industrien, er turen nå kommet til miljøaktivisme mot skadene fra – Ja, hva skal vi kalle det? – “trådløs-industrien”. Det er den rollen Folkets strålevern, som har hjulpet til med å få containerne på plass i Asker, har ønsket å ta. Det samme har Norges Miljøvernforbund. De andre miljøorganisasjonene i Norge er tause og har ingen standpunkter på dette området.

Trådløs-industrien har altfor lenge fått arbeide i fred, ganske enkelt fordi den har vært dyktigere enn mange andre næringer til å skjule skadevirkningene. Men nå går det ikke lenger. Forskningsresultatene begynner nå å få gjennomslag, og stadig fler ser at her er det en del skjeletter i skapet. Det var nettopp det som fikk meg til å begynne å grave i dette da jeg fortsatt jobbet i Telenors konsernstab. Men der var vi alle fanget av det store prosjektet – å omforme Telenor fra nasjonalt monopol med inntekter først og fremst fra fastnettet, til et globalt trådløs-selskap.

Devra-Davis-Telekom-får-tobakksbransjen...-amatører

 

Einar Flydal, den 25. februar 2020 (v2)

PDF-versjon: EFlydal 20200225 Her er container-muren, og her er bevisene v2

 

Noen norskspråklige kilder for dem som vil vite mer:

Firstenberg, Arthur : Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, Z-forlag, 2018 (451 sider + noter, referanser og stikkordsliste), 2. opplag. Bestilles HERdirekte fra Z-forlag, eller i bokhandel. Gjennomgår forskningshistorien og kunnskapsutviklingen i stort sett lettlest, underholdende og spennende form.

Einar Flydal og Else Nordhagen (red.): «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø» (590 sider, Z-forlag). Med bidrag fra: Martin L. Pall / SCENIHR, EU-kommisjonens vitenskapelige komité for tilsynekommende og nylig identifisert miljørelatert helserisiko / David Carpenter / Cindy Sage / Lennart Hardell / Bård-Rune Martinsen / Christian F. Jenssen. Mer omtale og for bestilling: HERdirekte fra Z-forlag, eller i bokhandel.

Under Folkets strålevern på YouTube finner du en lang rekke små opplæringsvideoer. Kanskje litt tørre i formen, men svært informative. Mange av dem bygger på denne boka:

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018, (69+207 sider)
Her finner du alt du bør vite: hva forskningen sier, hvordan grenseverdiene blir til, hvordan målerne virker, hvilke erfaringer folk har, hva det er som gjør at en del folk kan bli akutt syke, mens alle kan få alvorlige helseskader på sikt. Du hopper over jussen i bokas hoveddel, og går rett på det store vedlegget (207 sider) som er en lærebok i emnet. Ingen tekniske eller medisinske forkunnskaper er nødvendig.
Du kan laste den ned gratis HER. Mer omtale og for å bestille som bok: HER.