Utredning fra EU-byråkratiet avslører Kommisjonens tafatthet og ICNIRP-folkenes spill med 5G og helseskader

Forside Briefing fra EUs EPRS NOEn gang i februar sendte Europaparlamentets utredningsstab, EPRS, ut en 11-siders utredning til parlamentets medlemmer om 5G og skadevirkninger. Utredningen er interessant lesning:

Notatet viser med den klarhet du kan ønske deg at påstandene om «ingen kjent skaderisiko» mangler et holdbart grunnlag. Og det viser at EU-kommisjonen gang på gang har neglisjert advarslene om alvorlige helsevirkninger fra det Europeiske miljøbyrået, fra Europaparlamentet, fra Europarådet, fra forskere og medisinere. Kommisjonen har heller lyttet til en håndfull næringslojale fysikere og statistikere som stiftelsen ICNIRP har organisert og sikret posisjoner.

Eneste vettuge reaksjon på dette – også fra norske politikere – er full stans til helsevirkningene er gjennomgått, og denne gangen av et uhildet, faglig balansert utvalg uten ICNIRP-lojale medarbeidere, slik også EPRS-notatet etterlyser.

Her får du notatet – oversatt fra EUs byråkrati-språk til norsk.

Miroslava Kostova Karaboytcheva

Miroslava Karaboytcheva, EU-utreder

Notatet er skrevet av et i denne sammenheng ubeskrevet blad, Miroslava Kostova Karaboytcheva, en bulgarer med PhD i økonomi som for tida jobber som utreder i EPRS. Ellers ser hun ut til å være tilknyttet Universitetet i Alicante, der hun driver med økonomisk teori og modellering. Ved EPRS har hun åpenbart gravd seg ned i problematikken med 5G og helse, og kommet opp med en helhets­forståelse som gjør at hun trekker de samme konklusjoner som du finner i 5G-boka (Flydal og Nordhagen 2019), og som alle andre jeg kjenner som har satt seg inn i disse prosessene, ser klart som dagen.

Er du EU-motstander, får du her bekreftet dine verste mistanker om hvordan EU-kommisjonen lar næringen sette dagsorden og overføre økonomisk og helse­messig risiko til befolkningen. Er du EU-tilhenger får du her i fanget en alvorlig en sak som skriker etter hjelp for å få demonstrert at EU-kommisjonen klarer å rydde opp – før påregnelige skader skjer…

Dessuten angår saken både Norge og Sverige og hvordan våre tillitsvalgte og vår forvaltning svikter.

Av notatet framgår også en rekke interessante detaljer, som for eksempel at det er fritt fram for det enkelte land å sette strengere grenseverdier, for eksempel ved å benytte biologisk relevante kriterier i stedet for et abstrakt mål på hvor lang tid det tar å varme opp en væske med samme tetthet som hjernen – i gjennomsnitt. Det framgår også en tydelig erkjennelse av at radiobølgers pulsing – som dagens grenseverdier ikke enser – er en viktig årsak til helsevirkninger. Notatet viser også hvordan den svenske Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektro magnetiska fält, komiteen som også Norge lytter til, driver renspikket obstruksjon. Det kan ikke unnskyldes som slett håndverk. Det er så grovt at jeg blir nysgjerrig på hvor mye som står på komitemedlemmenes bankkonti.

Kort sagt: dette notatet er det verd å bruke litt tid på – og deretter tenke gjennom hvordan du skal få helse- og miljøengasjerte politikere til å ta opp saken og instruere forvaltningen om å innta en kritisk holdning til den tafattheten og hvitvaskingen som avsløres i notatet. For det er tydelig at Helse-Norge ikke klarer det selv, og akkurat nå for tida har det annet å bruke oppmerksomheten sin på.

Og forresten: Faktisk.no behøver ikke umake seg med å undersøke påstandene i denne utredningen. Det har søsterorganisasjonen i Danmark, Tjekdet.dk, allerede gjort. De likte åpenbart ikke dette notatet og fant noen forskere som typisk står på ICNIRPs ståsted og som fant notatet «ensidig». Tjekdet.dk argumenterer mot notatet ved å vise til flere slike kilder, herunder det amerikanske Food and Drug Administration (FDA), som i seinere år har vært å regne som «a captured agency» – en del av forvaltningen som næringslivet har tatt kontroll over. Rapporten derfra som Tjekdet.dk viser til, får stryk. Tsjekdet.dk påviser ingen faktafeil i EU-notatet.

Her henter du notatet. Jeg sporer ikke IP-adresser, kun antall nedlastninger, og antallet får du se.

806 Nedlastinger

 

Einar Flydal, den 12. mars 2020

PDF-versjon: EFlydal 20200312 Ny utredning fra EU-byråkratiet avslører

PDF-version – English: EFlydal 20200312 New briefing from the EU administration reveals

PS. En liten spekulasjon på tampen, som notatet ga inspirasjon til:

Notatet viser til en forskningsstudie som forteller at 2,4 GHz er en frekvens man bruker til å gi laboratoriemus sukkersyke. En ganske kortvarig eksponering synes ganske enkelt å være en rask og enkel måte å framkalle diabetes på hos forsøksmus.

Da jeg leste det, slo det meg at samme frekvens er blitt helt vanlig i de fleste hjem: WiFi-rutere og alt vi kopler til dem sender jo på den frekvensen. Kanskje har vi her en del av svaret på diabetes-forekomsten? Det ville passe som hånd i hanske til Arthur Firstenbergs beskrivelse i «Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet». Der viser han hvordan diabetes-utvklingen har fulgt elektrisiteten. Forskerne leter ikke her, men i kosthold, livsstil og mosjon, og finner derfor heller ikke ut noe om hvilken rolle EMF kan tenkes å spille. Det burde noen ha undersøkt.

Referanser

Arthur Firstenberg: Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, Z-forlag, 2018 (451 sider + noter, referanser og stikkordsliste), 2. opplag. Bestilles HER, direkte fra Z-forlag, eller i bokhandel.

Einar Flydal og Else Nordhagen (red.): «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø», Z-forlag. Med bidrag fra: Martin L. Pall / SCENIHR, EUkommisjonens vitenskapelige komité for tilsynekommende og nylig identifisert miljørelatert helserisiko / David Carpenter / Cindy Sage / Lennart Hardell / Bård-Rune Martinsen / Christian F. Jenssen. Mer omtale og bestilling: HER, direkte fra Z-forlag, eller fra bokhandel.

Miroslava Karaboytcheva: Effects of 5G wireless communication on human health, European Parliamentary Research Service PE 646.172 – February 2020

 

operamail 12.03.2020 , 15.14.40 Mottatt (36387) - Opera Mail