AMS-målerne: Plaget av gebyrkrav? Her er brevet du sender for å stanse dem

 

trussel

Føler du deg som han til høyre? Her er løsningen!

Flere nettselskaper og deres inkassoselskaper purrer på kravet om gebyr for at du ikke har installert AMS-måler. Slikt blir det fort ekstra inkassogebyrer av, møter i forliksrådet, og andre ubehageligheter. Vi har konsekvent rådet folk til å betale med forbehold, for så å kreve pengene tilbake når gebyret faller. For det gjør det. Andre har rådet folk til å melde at gebyret er omtvistet, og så la være å betale.

Men mange står nå med krav og innkallinger til forliksrådet foran seg, og føler seg avmektige. Hva gjør de da? Her får du svaret du kan bruke til å stanse kravene.

Her får du et ferdig brev som du sender til nettselskapet og inkassoselskapet, eventuelt til forliksrådet, og ber dem ganske enkelt utsette videre krav og behandling inntil energisektorens nye kontrollenhet RME – Reguleringsmyndigheten for energi – har kommet med en tydeliggjøring av sine tidligere skriv, der RME gjør det klart at gebyret i all hovedsak ikke er berettiget.

Hvorfor fremmer nettselskapene og inkassoselskapene krav om gebyr når RME har fortalt dem at det ikke er berettiget? Min forklaring er at nettselskapene og inkassoselskapene ennå ikke fått med seg at energisektorens nye kontrollenhet RME – Reguleringsmyndigheten for energi i realiteten har gitt beskjed om at gebyret i all hovedsak ikke er berettiget. Se bloggpost 28.02.20. Dels trenger deres administrasjon tid før de omstiller seg, dels skjer det fordi byråkratiets språk er snirklete, dels fordi nettselskapene er forutinntatte fordi de var så sikre på at de hadde forstått NVE rett tidligere. Nettselskapene og inkassoselskapene ser i stedet i retning av Elklagenemda og et par andre saker der disse har vunnet fram med at nettselskapene har rett til å kreve gebyrer – fordi disse instansene ikke har vurdert annet enn kontraktsforholdet mellom deg som kjøper og nettselskapet som selger, og ikke hva realitetene i  NVEs skriv innebærer.

Brevet fra Advokat Schjødt AS er – som du vil se – en purring og en bønn om at RME kommer med en tydelig avklaring i direkte tale og enkelt språk på det som hittil er sagt på så snirklete vis at man må ha advokathjelp for å å tolke det. Og så, når RME har talt, må nettselskapene regne om på gebyret og se om det i det hele tatt kan være lønnsomt å fortsette å kreve det inn…

Så send et enkelt lite brev, eller selvsagt en epost, til dem som plager deg, og be dem ganske enkelt ta en pause til det foreligger svar fra RME på dette brevet, som du altså legger ved!

Hent brevet du skal legge ved her: Adv Schjødt AS 20200309 til RME ang gebyrer.

 

Einar Flydal, den 18. mars 2020

PS. Flere nettselskap har skjønt tegninga og driver for tida et skrittvis tilbaketog der det gjelder å ikke tape ære. De forkynner nå på ulike vis at de bare skal innkreve gebyr dersom de må ut og lese av måleren. Og det har de jo ikke funnet grunn til de siste 50 årene annet i helt spesielle tilfeller… Gjelder dette ditt nettselskap, er det kanskje på tide å be om å få tilbakebetalt gebyret du alt har innbetalt.