5G-nytt fra Frankensteins laboratorium: Kunne du tenke deg en mikrobølgebasert virusdreper til bruk på torget, i kinosalen, i klasserommet og på kontoret?

Frankenstein

Fra en av de mange filmversjonene av Mary Shelleys roman

Her er noen kandidater til tittelen «Vår tids doktor Frankenstein»: Szu-Chi Yang, Huan-Chun Lin, Tzu-Ming Liu, Jen-Tang Lu, Wan-Ting Hung, Yu-Ru Huang, Yi-Chun Tsai, Chuan-Liang Kao, Shih-Yuan Chen & Chi-Kuang Sun.

Det dreier seg om et forsknings­team ved National Taiwan University som har forsket på virus og påvirkninger fra mikrobølger. De har forsket seg fram til at man kan bruke 5G-frekvenser til å rense lufta for influensa- og annen virus. Det skjer gjennom resonans – ved intensiteter så langt under dagens grenseverdier at det skjer så godt som null oppvarming. Så derfor, tenker forskerne, er det jo ikke skadelig, og kan dermed brukes til å rense lufta for influensa i offentlige rom.

De tekniske sidene ved deres forskning er kort fortalt følgende: Forskerene har fått influensavirus til å gå i stykker ved å utsette dem for mikrobølger. Når de treffer virusets egenfrekvens, ristes det i stykker. At dette er mulig, er velkjent, forskerne selv viser det med en rekke referanser til forskningslitteraturen.

Men disse forskerne har fått det til i praksis, og ser for seg at teknikken deres kan tas i bruk for å bekjempe influensa, ikke bare til bruk under kontrollerte forhold i et teknisk laboratorium eller i et desinfiseringsrom.

De beskriver selv om hva de har funnet ut: «Våre funn representerer den første påviste mulige mekanisme for å nøytralisere luftbårne virus uten at folk i det offentlige rom påvirkes, siden den påkrevde mikrobølgestyrken kan holdes innenfor IEEEs sikkerhetsstandard.» [ IEEEs sikkerhetsstandard er omtrent som ICNIRPs, som gjelder i Norden, EF.] Og videre: «I våre forsøk oppnådde vi 100% inaktivering med 6,3 W (38 dBm) inngangseffekt i hornantennen på 8.4 GHz.» Dermed oppnådde de, forteller de, å redusere strømforbruket til 1/15 av det man trenger ved bruk av mikrobølgeovner. Deres teknikk har dermed sine store fortrinn, skriver de, «framfor dagens metoder, som også omfatter bruk av sterke kjemikalier og UV-bestråling, som jo er teknologier som det ikke er trygt å utsette befolkningen i sin alminnelighet for». (Min uthevelse.)

Her ser vi hvordan dagens uholdbare grenseverdier skaper grunnlag for ny, åpenbart uholdbar bruk av mikrobølgestråling: Forskerne tar overhodet ikke opp muligheten for skadevirkninger på virus vi faktisk trenger, for mutasjoner, for skadevirkninger på bakterier, insekter, strukturer i menneskelig vev, for alt mulig annet i omgivelsene. På samme måte som bruk av antibiotika har skapt nye varianter bakterier ingen hadde drømt om, har vi fått gode holdepunkter for at bruk av mikrobølger kan forventes å skape nye varianter virus og ha andre biologiske virkninger ingen hadde drømt om. Teknologier må brukes med måte, og de må brukes med omtanke for skadevirkningene, som når det gjelder mikrobølger ganske enkelt ikke blir undersøkt før teknologiene tas i bruk.

Våre frankensteinere fra Taiwan skrev sin artikkel i 2015. De fant endringer på virus ved effekter som ligger klart under grenseverdiene. Kanskje finner noen snart på at dette må være en smart måte å utrydde korona-virus på i tettbygde strøk? For det er jo ikke farlig siden strålingen er svakere enn grenseverdiene…

I 1818 kom Mary Shelleys roman om Dr. Viktor Frankenstein. Det er historien om teknologen som skapte et monster han så mistet kontrollen over. Hun framstilte den lærde teknologen alt i bokas tittel som «den moderne Prometevs». I gresk mytologi var det Prometevs som skapte menneskene av leire, ga dem ilden og deres streven etter kunnskap. Dermed ga han dem også risikoen for å strekke seg for langt, slik at de – uten å forstå det – gang på gang kom til å skape et monster.

Den kristne påsken handler om hvordan Guds sønn ofret seg som en syndebukk for menneskene. Syndebukker var en gammel jødisk tradisjon: Man kunne legge sine synder over på syndebukken, ofre den, og dermed selv gå fri overfor Gud.

En syndebukk kan vi se ut til å trenge, også i vår tid. Men først av alt trenger vi politikere som nå ser at fagfolks tunnelsyn gir oss monstre, i form av at forurensning kan utløse pandiemier, og i form av teknologier med mulige konsekvenser som forskerne på ingen måte har tenkt igjennom eller overskuer med sine faglige skylapper på.

 

Einar Flydal, langfredag 10. april 2020

PDF-versjon: EFlydal 20200410 5G-nytt fra Frankensteins laboratorium

 

Referanse

Yang, S., Lin, H., Liu, T. et al. Efficient Structure Resonance Energy Transfer from Microwaves to Confined Acoustic Vibrations in Viruses. Sci Rep 5, 18030 (2016). https://doi.org/10.1038/srep18030