En forsinket påske-quiz med bokpremier!

Til Quiz-master

Svarene kan bli omfattende og få mange former. Quiz-master må bruke skjønn og se om svaret er rimelig og om hovedpoengene er med.

Husk at det kan være flere gode svar enn de som står her. Det er lov å gi ekstrapoeng for morsomme svar!

X1 ICNIRP er en tyskregistrert stiftelse. Den er ikke internasjonal på annen måte enn i navnet og ved at den har medlemmer ifra flere land. Den holder til på ett rom hos det tyske strålevernet og mottar støtte derfra. ICNIRP fastsetter ikke grenseverdier, men beregningsmåter for å fastsette grenseverdier. Land og organisasjoner fastsetter eventuelt grenseverdier. I Norge gjelder det bare anbefalte, ikke absolutte, grenseverdier.

X2 ICNIRP tar en langt rekke forbehold mot en rekke mulige, kjente skadevirkninger som kan oppstå under grenseverdiene. En rekke andre skadevirkninger på helsa er godt kjent og dokumentert å oppstå under grenseverdiene, f.eks. i de mer enn 192 litteraturgjennomgangene som er omtalt i 5G-boka (Flydal og Nordhagen 2019, kan bestilles HER). Grenseverdiene tar bare hensyn til oppvarmingsmuligheter, ikke til virkningen av pulsing (også kalt signalmodulering), som er godt dokumentert.

X3 Samme innvending som over. 

X4 Samme innvending som over. Utsagnet «som vil kunne gi helseskader» er derfor grovt villedende. 

X5 ICNIRP fastsetter ikke grenseverdier. ICNIRPs retningslinjer kom i 1998, ikke 1999. ICNIRP har ikke noen autoritet til å stadfeste at grenseverdier fortsatt gjelder, kun at denne stiftelsen opprettholder sin anbefaling.

X6 Slike forskningsresultater foreligger. Det er godt dokumentert hvordan ICNIRP og ICNIRPs markedsføringskanal i WHO, Det Internasjonale EMF-Prosjektet, som er de facto samordnet med ICNIRP og bemannes med ICNIRP-medlemmer, systematisk underkjenner det store flertall av forskningen, som viser positive funn av skadesammenheng. ICNIRP mottar derfor meget kraftig kritikk for dette arbeidet fra forskere kloden rundt. Det er sterkt misvisende når det her formidles tillit til dette arbeidet.

X7 Slik forskning har foreligget i mer enn 40 år, og bevisene blir stadig bedre. Samme innvending som over, se pkt X2.        

X8 Dette er sterkt misvisende, ettersom Strålevernforskriften gjør unntak for sågodt som alle forbrukeroridukter fordi de ligger godt under de anbefalte grenseverdiene, til tross for at omfattende forskaning påviser økt helserisiko.