Facebook-sensur over alle støvleskaft

Skjermdump-22.04.2020 , 08.09.15

Nå er også jeg blitt rammet av Facebook-sensuren som Faktisk.no har påtatt seg å utøve. Hva har jeg gjort meg skyldig i? Jo, å referere til godt etablerte forskningsresultater som strider mot det syn Faktisk.no har besluttet er sant.

Her møter vi skremmebildet av formynderstaten, med ensretting, tankekontroll og sensur. Bak dette ligger svak gravejournalistikk – i kombinasjon med det en gang så frie Internettet og globale, kommersielle aktører som nå kartlegger hvert skritt du tar.

For litt siden så vi på dem som ytringsfrihetens helter. Nå er de inkarnasjonen av “Storebror ser deg” og bestemmer hva som er “sant” og “galt” uten mer enn overflatiske vurderinger. 

Så vil du sikre deg mine bloggposter framover, så registrer deg som abonnent direkte i menyen min blogg, ikke bare som følger eller venn på Facebook. 

Her er hva som skjedde:

Det gjelder en ganske liten kommentar jeg hadde til en post på Facebook (se bildet):  Det var lenket til en redelig og godt dokumentert artikkel “To Link COVID-19 To 5G Is Not ‘Complete Rubbish’”. Der står det, med gode kildehenvisninger, at selv om det ikke kan hevdes at 5G skapte korona-pandemien, så er det godt dokumentert at mikrobølget stråling kan endre virus, og at slike felt kan svekke immunforsvaret. Altså, skriver journalisten, kan man slett ikke utelukke at 5G skapte Covid-19 eller bidro til å skape pandemien. Artikkelen finner du HER. (Hva nettstedet og journalisten forøvrig står for, er en annen sak. Her gjelder det denne artikkelen, som noen hadde “tagget” til min “Facebook-vegg”.)

Skjermdump-22.04.2020 , 08.14.28

Å legge til kommentarer er ikke mulig. Den jeg la til, er fjernet.

Jeg skrev altså en kort kommentar til denne posten. I den advarte jeg mot å trekke for enkle slutninger om at det er en sammenheng mellom 5G og pandemien, og støttet artikkelens påpekning om at sammenhengene ikke kan utelukkes.

Og så gjentok jeg at begge deler – at virus kan endres, og immunitet kan svekkes ved påvirkning fra EMF – er godt påvist. (Jeg har ikke nøyaktig tekst, for den er sensurert bort.)

Jeg har gitt konkrete kilder flere ganger på dette, og det fins ingen fagfolk i Norge eller andre land som har dristet seg til å hevde at disse kildene ikke har rett, eller vist hvordan de tar feil, eller påstått at man fra disse kildene ikke kan trekke de slutningene jeg gjør.

Denne kommentaren ble altså rammet av sensuren – angivelig fordi den kan være helseskadelig! Mer helseskadelig enn å hevde det motsatte? Å hevde at det ingen sammenheng kan være, ville jo være i direkte motstrid med forskningen. At sammenhengen ikke er påvist? Nei, selvsagt er den ikke det. Det skriver jeg jo også. Slikt er ikke lett å påvise – faktisk så godt som umulig, uansett om det var slik det skjedde eller ikke. Derfor kan vi ikke sette slike beviskrav. De gir ikke mening.

Faktisk.no, som har sensurjobben for Facebook, gjør en jobb som sikkert trengs: I gamle dager ble den utført av bibliotekarer når de bestemte hvilke bøker som skulle kjøpes inn, og av avisredaksjoner, når de bestemte hvem som slapp til i spaltene. Bibliotekarene tok seg tid, og de hadde sine fagområder og et ideal om å være upartiske, upolitiske, og vidsynte. Bibliotekene var, som nå, offentlig eid og hadde som jobb å sørge for et bredt kulturtilbud uten å ta stilling politisk. De skulle tillate alt som var lovlig innen ytringsfrihetens rammer. Avisene var stort sett parti-aviser, så man forsto jo at de var farget etter partiet de tilhørte. 

I dagens nettbaserte verden må ryddejobben skje raskere og er langt mer krevende. Det kreves mer av dem som skal stenge meninger og holdninger ute – som skal “skille mellom skitt og kanel”. Men dagens medier, nettsamfunnene, eies av private, globale aktører med sterk politisk, næringsmessig og forsvarsstrategisk forankring. Det gir dem helt andre perspektiver, andre interesser å fremme, andre motiver og økonomisk press. Det er naivt å tro at dette ikke slår ut, også hos underleverandører som Faktisk.no.

Det mønsteret vi har sett lenge, er at Faktisk.no ringer noen etater eller noen universitetsansatte, og nøyer seg med det. Deretter skriver Faktisk.no en artikkel basert på disse autoritetene og definerer hva som er “sant” og “usant”. Se f.eks. Faktisk.no sin 5G-artikkel der Telenor, DSA og FHI får breie seg over flere meter skjerm, og gang på gang serverer direkte uetterretteligheter som kommentarer til mine bloggposter, uten at jeg er blitt forelagt noe av dette til uttalelse.

Slik har Faktisk.no – basert på utillatelig uvitenhet eller direkte bløff – truffet vedtak på vedtak om at 5G ikke kan være årsaken til skade på insekter, fugler eller mennesker, mens indikasjonene om det motsatte kommer gang på gang på gang fra forskere såvel som fra mer tilfeldige observatører – bare ikke fra dem Faktisk.no har spurt. Telenors, DSAs eller FHIs talsmenn har fått gå til felts med halvsannheter og usannheter, som stort sett bunner i at skadevirkninger ikke er bevist, eller at strålingen ikke kan være sterk nok til å skade fordi den ikke overskrider grenseverdier som skal beskytte mot skadelig oppvarming! 

Skjermdump-22.04.2020 , 18.01.50

Snubleordet her er “anerkjent”: Påstanden er sann eller gal alt etter hvem som vurderer. Her er det DSA sin påstand som videreformidles – uten faktasjekk. (Faktisk.no 22.5.2019)

Journalistene som skal skille skitt fra kanel, forstår ikke disse subtilitetene. Derfor holder  ikke metodene deres: Man kan ikke bare spørre myndighetenes talspersoner når det nettopp er disse etatenes eller etablerte faggruppenes virkelighetsoppfatninger som utfordres. I stedet må man vente med å felle sin dom til utfordrerne har fått kommentert svarene og man grundig har satt seg inn i deres argumenter. Hvis ikke blir man kun et talerør for de autoritetene man har spurt.

Torbjorn_Mork

Storrøyker og helsedirektør Torbjørn Mork – her uten askebeger. Den rette å spørre om røyking og helse?

Men i dagens sak gjaldt det altså en liten kommentar. Grensene som er trukket i dette konkrete tilfellet, er langt snevrere enn ytringsfriheten:  At virus og bakterier og andre organismer kan endre egenskaper av EMF-eksponering, er noe laboranter vet. Det er standardprosedyre. At immunforsvaret kan nedsettes av eksponering for elektromagnetiske felt, er også godt dokumentert. Dette er påstander som er begrunnet i forskning som ingen kan imøtegå. Det gjør da heller ingen. (De snakker seg rundt dem i stedet.)

Å sensurere bort slikt, slik Faktisk.no gjør, blir omtrent som om man på 1970-tallet hadde slettet informasjon om en artikkel som sa at tobakksrøyking var usunt, bare fordi man hadde snakket med Torbjørn Mork, sjefen for Helsedirektoratet dengang, storrøykeren som ikke ønsket et forbud.

Hvorfor gjør Faktisk.no dette? Hva skal man tro? Skyldes det rene fordommer og hastverk? Skal Faktisk.no beskytte seg mot kritikk av tidligere sannhetsvedtak? Er sensuren bestilt av DSA, av telekombransjen eller av FHI? 

Hvordan det gikk med min lille kommentar? Den er borte. Jeg klaget selvsagt. Men klagebehandling har ikke Faktisk.no nok kapasitet til i disse koronatider. Klagen blir derfor neppe behandlet.

Skjermdump-22.04.2020 , 08.11.59

“Takk for din forståelse” skriver faktisk Faktisk.no til meg. Nei, min forståelse har de absolutt ikke.

Hva kan du gjøre? Meld deg på som følger direkte i menyen på bloggen min. Så får du beskjed per epost når jeg kommer med nye bloggposter. Facebook er ikke til å stole på.

Einar Flydal, den 22. april 2020

Litteratur for interesserte:

Kostoff RN. The largest unethical medical experiment in human history. 2020. PDF. http://hdl.handle.net/1853/62452

Zaporozhan, V., & Ponomarenko, A. (2010). Mechanisms of geomagnetic field influence on gene expression using influenza as a model system: basics of physical epidemiology. International journal of environmental research and public health, 7(3), 938–965. https://doi.org/10.3390/ijerph7030938, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2872305/

Warnke, Ulrich: Bees, birds and mankind – Destroying Nature by ‘Electrosmog’, Effects of Wireless Communication Technologies Series, Kompetenzinitiative, Kempten, 2007, http://kompetenzinitiative.net/KIT/KIT/english-brochures/