Påske-quiz’en: Disse tre får Firstenbergs “Den usynlige regnbuen” i posten

opera17.04.2020 , 07.59.54 newspeak2.jpg (506×427) - Opera

 Reklame for “nytale” – språket som Sannhetsministeriet INGSOC i George Orwells framtidsroman “1984” skapte for å omskrive virkeligheten.

Vinnerne av påske-quiz’en er trukket! Quiz’en gikk ut på å finne hva som var feil i påstandene på NKOMs nettside om grenseverdier for stråling. Oppgaven som deretter skulle sendes inn, var:

“Hvorfor er NKOMs tekst skrevet slik at den systematisk gir ICNIRP, retningslinjene og påstandene om hva forskningen viser, en større autoritet enn det faktisk er grunnlag for?

Her får du vite hvem som ble de tre heldige vinnerne av påske-quiz’en. Og saken vil bli fulgt opp overfor NKOM:

Vinnerne ble trukket uten at det ble tatt standpunkt til svarenes riktighet. Alle innsendere deltok i trekningen, uansett svar.

Jan-Roger Husby, Storforshei:

Svaret på hvorfor NKOMs tekst er skrevet slik at den systematisk gir ICNIRP, retningslinjene og påstandene om hva forskningen viser, en større autoritet enn det faktisk er grunnlag for, ligger i selve spørsmålet: Nettopp gjennom systematisk påvirkning og desinformasjon om de nevnte forhold skapes det et feil og ensrettet bilde.

Ole Blente, Bergen:

X1: ICNIRP kan ikke fastsette grenseverdier. Det er en privat organisasjon uten slik myndighet.
X2: Anbefalingene er ikke for befolkningens helse, men for å sikre næringen.
X3: Grenseverdiene forholder seg bare til oppvarming som skadeårsak.
X4: Derfor er verdiene langt over det, som virkelig gir skader.
X5: Deres grenseverdier er bare tull.
X6: Det motsatte er tilfelle. WHO/ICNIRP gjør alt de kan for å forhindre at forskningsresultater blir offentliggjort og akseptert.
X7: Neida, det har nettopp ikke skjedd! DSA strammer ikke inn, bare det motsatte.
X8: “Praktisk mulig” er naturligvis et gummibegrep og sier null og nix om håndteringen.

Jeg gir meg selv 10 poeng for hvert spørsmål, det blir 80 poeng!

Så var det tilleggspørsmålet som skulle sendes inn:
Norske myndigheter har ikke kompetanse på området. De har ikke egen forskning heller. Strålevernforvaltningen er bare en réléinstans, som videreformidler ting fra den internasjonale “mafiaen”. Kjøpt og betalt som rett og rimelig er i en korrupt og avsporet verden :-)

Preben Kastrup, Herlev, Danmark:

Formålet er at fastholde os borgere i den tro, at der ingen grund er til at bekymre os i forhold til elektromagnetisk stråling (og 5G-udrulningen). Industrien foretager jo forskning og interesserer sig for vores ve og vel.

Da vi er blevet afhængige af vores trådløse elektronik ligesom rygerne er afhængige af deres cigaretter, så er det meget let at overtale “os” til at det nok skal være rigtigt (behagelighedsprincippet).

Man mærker det mange gange tydeligt, når man går i dialog med nogle af disse afhængige mennesker og antyder at mobiltelefoni kan have sundhedsskadelige konsekvenser, for slet ikke at tale om 5G. Modstanden eller overbevisningen kan være rigtig stor. Det positive er at bag en så stor modstand ligger der i dybet også en bevidsthed om at der nok er noget om det vi står og siger.

Gratulerer med bokpremiene! Arthur Firstenbergs bok «Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet», blir sendt i dag. For omtale av boka, se bloggpost 12.04.2020.

Disse feilene vil bli fulgt opp

Offentlige myndigheter har plikt til å gi korrekt informasjon. NKOM gjør ikke det på denne nettsiden. Slike påstander fra u-ansvarlige myndigheter gir usannheter en autoritet det ikke er grunnlag for. Det fører medier, journalister, næringsliv, forbrukere, miljøbevegelser, leger og alle andre som søker informasjon, bak lyset, og det rammer i neste omgang alle som arbeider for å fremme et strålevern som verner og som er i pakt med forskningsfunnene av skadevirkninger.

NKOM kommer derfor til å bli bedt om å rette opp faktafeil og påstander det åpenbart ikke er belegg for. 

 

Einar Flydal, den 17. april 2020

PDF-versjon: EFlydal 20200417 Påske-quiz’en Disse tre får Firstenbergs Den usynlige regnbuen