Driver disse forskerne en “konspirasjon” mot telekom-bransjen?

Hvem er det som er “konspirasjonsteoretikere”? De som blir anklagd for å være det, eller de som anklager andre for å være det?

Dagens tekst angir seks forskere som journalistene i Faktisk.no og konspi-jegerne i Wikipedia snarest bør utrope til “konspirasjonsteoretikere”. For disse forskerne hevdet alt i 2017 noe som i sin konsekvens innebærer at 5G kan ha bidratt til å utløse (Ja, vær snill å lese dette to ganger:) kan ha bidratt til å utløse den pandemien som startet i Wuhan en måneds tid etter at byen hadde fått en dramatisk økning i elektromagnetisk eksponering. Det er i alt vesentlig samme påstand som Faktisk.no og Wikipedia har gitt meg konspi-stemplet for.

Hvem er det da som dummer seg ut?

Sunspot cycle minima and pandemics
De seks viser til at elektromagnetiske variasjoner kan skape nye virus og vekke gamle til live (Wickramasinghe & al. 2017). Og de forklarer at ved variasjoner i klodens magnetfelt har området øst for Himalaya, der Kinas mest folkerike, mest forurensede og mest 5G-utbygde område ligger, ekstra «fortrinn» når det gjelder utvikling av pandemier – av grunner som har med elektromagnetiske felt å gjøre. De understreker selvsagt at det ikke er én, men mange faktorer som må klaffe for at slike pandemier skal utløses, men at det likefullt er slik at pandemier følger variasjonene i elektromagnetisk påvirkning. Både ebola, MERS, SARS, vannkopper, pest og kolera har sine utbrudd i takt med klodens elektromagnetiske felt, viser de.

Men å kalle dem “konspirasjonsteoretikere” av den grunn ville selvsagt være reint tøv:

Ordet “konspirasjon” betyr sammensvergelse. En “konspirasjonsteoretiker” må da være en som framsetter påstander om at det foreligger en sammensvergelse. Framsetter disse forskerne påstander om at det foreligger en sammensvergelse? Nei, selvsagt ikke. Dersom noen skulle mene at disse forskerne inngår i en sammensvergelse, er det de som mener dette som er konspirasjonsteoretikerne.

Kloden rundt er det forskere og medisinere som i mange år har advart mot at den elektromagnetiske forurensningen svekker vårt immunforsvar og påvirker vår helse – både uten og i samspill med annen forurensning. En litteraturgjennomgang bekrefter at dette er funnet av mange forskere (Kostoff 2020). Det er et svært sikkert funn, men deres stemmer blir ikke tatt hensyn til.

Betyr det at disse forskerne mener at denne svekkelsen er iscenesatt i ond hensikt, eller at de selv inngår i en sammensvergelse? Selvsagt ikke. Å kalle dem “konspirasjonsteoretikere” ville selvsagt være reint tøv.

Alle disse forskerne, ikke bare de seks som skriver om det i dagens lille artikkel eller de to som skrev om det i artikkelen jeg omtalte i bloggposten 17.03.20, vet også godt at i suppa av stadig foranderlig biologisk materiale som fins rundt oss til enhver tid, gjør elektromagnetiske felt en forskjell og kan skape varige endringer. Betyr det at disse forskerne inngår i en sammensvergelse? Selvsagt ikke. Framsetter disse forskerne påstander om at denne forurensningen er resultat av en sammensvergelse i den hensikt å skade folk? Nei, det gjør de ikke.

De journalistene i Faktisk.no og artikkelforfatterne i Wikipedia som utroper slike påstander som «konspiratoriske», plasserer seg selv i samme overtroiske kategori som dem som hevder at 5G er utviklet for å være et våpen mot massene, for å utrydde verdens befolkning, for å utøve tankekontroll, osv.: De dropper å sjekke forskningen, og stoler på egne fordommer, mistanker eller udokumenterte påstander.

Artikkelen til de seks forskerne er kort og absolutt lesverdig. Og den gir tanken luft under vingene. For dette er forskere som ikke er fremmed for at mikrober og virusliknende fragmenter reiser gjennom verdensrommet og drysser langsomt ned på klodens overflate når forholdene ligger til rette. Og det gjør de når solvindene har vært ekstra svake i en periode. Men det er de elektromagnetiske endringene de mener er utslagsgivende – spesielt øst for Himalaya.

Sammendraget lyder (min oversettelse):

Direkte registreringer av solflekker og solsykluser har pågått i astronomiske observatorier siden ca 1610 e. Kr., mens indirekte registreringer som er utledet av C14-analyser av iskjerner går tilbake til ca 900 e.Kr. Minima i solflekksyklus fører til forhold som bidrar til tilførsel eller aktivisering av nye patogener, og også til mutasjoner av bakterier og virus som alt er i omløp. Tre store minima av solaktivitet som er registrert – Sporer minimum (1450-1550 e.Kr.), Maunder minimum (1650-1700 e.Kr.) og Dalton minimum (1800-1830) har alle vært preget av en overvekt av pandemier – kopper, engelsk svette, pest og kolera. Solflekkantallet som er registrert i den nåværende perioden 2002-2017 omfatter det dypeste solflekk-minimum (syklus 23-24) siden målingene startet, og en tendens til synkende antall gjennom hele syklusen. I samme periode har vi sett oppblomstring av flere pandemier – SARS, MERS, zika, ebola, influensa A. Vi anser det som aktsomt å merke seg disse fakta når man utformer strategier til bruk i framtida for pandemiovervåking og -kontroll.

Ja, det ser ut til å være mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder. Og det er tåpelig å være så absolutt sikker på at det ikke er tilfelle, bare fordi man syntes at det høres så merkelig ut. Dette gjelder også virkningene av den økte eksponeringen som følger med 5G. Man bør sjekke ut bevisene før man trekker konklusjonene. Det gjelder uansett hvilket standpunkt man har.

Det hjelper også å bruke ord og uttrykk slik at de gir mening.

 

Einar Flydal, den 27. april 2020

PDF-versjon: EFlydal 20200427 Driver disse forskerne en konspirasjon mot telekombransjen

 

Referanser

Kostoff RN. The largest unethical medical experiment in human history. 2020. PDF: https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2020/06/Kostoff-Ronald-N-LARGEST_UNETHICAL_MEDICAL_EXPERIMENT_FINAL-2020.pdf

Wickramasinghe et al., Sunspot Cycle Minima and Pandemics: The Case for Vigilance?, Astrobiol Outreach 2017, 5:2, DOI: 10.4172/2332-2519.1000159

Flydal, Einar & Nordhagen, Else (red.): «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø» (590 sider, Z-forlag). Med bidrag fra: basalmedisiner Martin L. Pall, SCENIHR, EU-kommisjonens vitenskapelige komité for tilsynekommende og nylig identifisert miljørelatert helserisiko / folkehelseforsker David Carpenter, konsulent innen EMF Cindy Sage, kreftforsker Lennart Hardell, HMS-konsulent Bård-Rune Martinsen, advokat Christian F. Jenssen. Mer omtale og for bestilling: HER, direkte fra Z-forlag, eller i bokhandel.