Stadig flere advarer mot 5G og grenseverdier som skader helse og miljø

TomtbildeVitenskapen delt om 5G De Telegraaf 23.3.2020I flere land kloden rundt settes 5G på vent fordi helse- og miljøvirkningene ikke er utredet, f. eks. Sveits. Næringen presser på for å få regjeringene til å hjelpe til, og lykkes i en del land, f.eks. Norge.

I Nederland har myndighetene satt ned et uavhengig utvalg med representanter fra begge leirer.

Samtidig som han er påpasselig nøytral, retter lederen for det nederlandske utvalget et skudd for baugen mot ICNIRP og det norske strålevernet: for når den ene leiren åpenbart er på viddene, ligger ikke punktet for nøytral balanse midtveis mellom de to leirene. Du finner avisa De Telegraafs omtale av situasjonen og intervju med utvalgets leder, professor Hans Kromhout ved Universitetet i Utrecht, her. 

PDF-versjon av denne bloggposten: EFlydal 20200625 Stadig flere advarer mot 5G og grenseverdier som skader helse og miljø

Einar Flydal, den 25. juni 2020

Vitenskapen er delt om stråling fra 5G

Av Jannes van Roermund, 23. Mars 2020
(Kilde: De Telegraaf, www.telegraaf.nl/lifestyle/882391636/wetenschap-verdeeld-over-straling-5-g, re-publisert på nettsiden www.stopumts.nl på 24. mars 2020. Oversatt til norsk av Karin Swart-Donders)

Mens alles øyne er rettet mot koronaviruset, jobbes det hardt i kulissene med utrullinga av det ‘revolusjonerende’ trådløse nettverket 5G. Men frykten for helseskader øker. Også forskere er skeptiske.

Med 5G får man et trådløst, superraskt internett. Det er praktisk til bruk for telefoner og nettbrett, men også nødvendig for i fremtida å dirigere førerløse biler trygt gjennom trafikken. Det blir lovet en ‘revolusjon’. Men mange folk frykter den elektromagnetiske strålinga.

Det gjør ikke bare vanlige borgere, men også en gruppe forskere. “Vi har vitenskapelige artikler i overflod, og har hatt dem i flere tiår, som viser at elektromagnetiske felt er skadelige”, sier Elisabeth Kelly. Hun er initiativtakeren bak EMF Scientist Appeal, en appell til De forente nasjoner (FN), signert av 240 forskere.

De hevder at en økt risiko for kreft har blitt påvist for lenge siden, i tillegg til DNA-skade og ‘skade på forplantingsfunksjonene’. En australsk sammenslutning av forskere og helsearbeidere, ORSAA, har bygd opp en databank med 2 266 fagfellevurderte studier om stråling. I 68% av disse undersøkelsene ble det funnet ‘signifikante biologiske eller helseskadelige virkninger’.

Skadelig

Nå som 5G rulles ut, tilføres det et nytt ‘nivå’ stråling med ukjent skadelighet, advarer de.

En stor undersøkelse under det amerikanske National Toxicology Program (NTP) viste i 2018 at rotter og mus fikk kreft når de ble eksponert for telefonstråling. “Vår studie var banebrytende”, forteller hovedforsker Michael Wyde. “Vi oppdaget at den økte forekomsten av svulster i hjerte, hjerne og binyrer ble forårsaket av radiofrekvent stråling.”

En annen gruppe forskere avviser denne konklusjonen. Disse lærde er ofte medlemmer i de organene som på verdensbasis bestemmer hvor mye stråling som anses som sikker, og hvor mye stråling som ikke er det. Den internasjonale kommisjon for ikke-ioniserende strålevern (ICNIRP) hevder at stråling bare er farlig hvis kroppen varmes opp. “Det er det eneste som står fast”, sier Eric van Rongen, den nederlandske formannen. [Rongen var formann til mars i år.] En del europeiske land – deriblant Nederland – stoler på denne retningslinjene fra denne klubben: Menneskekroppens oppvarming må holdes under 1 grad Celsius. Da er det angivelig trygt. Forskning som viser eller ymter frampå om at skadeligheten er større, blir vraket av ICNIRP.

For eksempel stemmer den amerikanske NTPs konklusjoner ikke, ifølge denne organisasjonen. De påviste svulstene kan også bli forårsaket på annen måte, av oppvarming, hevder Van Rongen. “Tull”, sier forskningsleder Wyde og kaster ballen tilbake. “Vår studie viser at virkningene ikke er en konsekvens av oppvarming av vev, men av selve strålinga.”


Skyttergravskrig

Professor Hans Kromhout ved Universitetet i Utrecht leder et langvarig forskningsprosjekt om virkningene av mobiltelefonbruk. Han ser med ublide øyne på denne kjeklinga. “Det har oppstått to leirer i vitenskapen, og de to leirene roper til hverandre fra hver sin skyttergrav. En vanlig samtale er ikke lenger mulig.”

Kromhout synes ikke noe om de ‘aktivistiske’ akademikerne som skriver appeller. Heller ikke tror han at ICNIRP blir ‘betalt av industrien’, slik noen hevder. Han er nyansert og har sans for diplomati. Ikke rart, for som formann i den spesielle kommisjonen Electromagnetische Velden (Elektromagnetiske felt) i Gezondheidsraad (Helserådet) må professoren gi råd om 5G til Tweede Kamer (parlamentet) før sommeren. [Forhenværende] ICNIRP-formann Eric van Rongen er sekretær i samme kommisjon. De to er nødt til å samarbeide. Likevel uttaler Kromhout seg, om enn forsiktig: Han understreker at NTP-undersøkelsen var ‘et gjennombrudd’. “Man ser at noen grupper prøver å resonnere bort funnene. Men dette handler om vel gjennomførte studier.”

Kromhout mener det er ‘ganske spesielt’ at ICNIRP-retningslinjene har fått “ stor gjennomslagskraft i Europa.” Og han hevder, ganske forsiktig, at å kun se på varme ikke er tilstrekkelig: “Når du ser at det under nivået på 1 grad oppvarming, altså nivået som ICNIRP bruker, likevel opptrer alle slags virkninger, er du nødt til etter hvert å bevege din posisjon et lite skritt lengre.”

‘Ikke la industrien gå fritt fram’

Kromhout er også enig i kritikken mot ICNIRPs prosedyrer for å velge sine medlemmer: “Klubben er temmelig ugjennomsiktig. Det er ikke klart på hvilken måte kandidater blir valgt. Kall det ‘innavl’. Sånt sett har den ikke en reell uavhengig status.” Van Rongen påpeker at utnevning av medlemmer ‘skjer internt’, men at navnene på kandidatene likefullt offentliggjøres, og at ICNIRP er et selvstendig organ som ‘ikke må stå til ansvar for eksempel for regjeringer.’

Ifølge Kromhout står måten 5G vurderes på, i sterk kontrast til den nøyaktigheten vi utviser for håndteringen av andre typer eksponering, slik som kjemiske stoffer, pesticider eller medisiner. “For disse stoffene eksisterer det strenge regelverk”, understreker han. Årsaken til forskjellene finner han i de økonomiske interessene.

“[I motsetning til for de nevnte miljøgiftene] fins det for 5G bare én norm, ICNIRPs retningslinjer, som er fullstendig basert på oppvarming. Og det gjøres noen målinger i nærheten av 5G-sendere, som du ser i RIVM-rapporten om 5G.2 Eksponering på individer måles imidlertid ikke, det blir ikke gjort regnestykker for framtidig risiko fra eksponeringen, og eventuelle helserisikoer blir ikke anslått. Dette må endre seg. Man må ikke bare la næringen få ture fram. Å gjøre gjennomtenkte avveininger i forkant – veie fordeler opp mot risiko – er nødvendig også i denne saken.”

2 RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. https://www.rivm.nl/publicaties/verkenning-van-blootstelling-aan-elektromagnetische-velden-afkomstig-van-5g-systemen (Sammendrag på engelsk)