AMS: Juksetilbud om “lavere gebyr” – men også gledelige innrømmelser

inkscape 28.05.2019 , 13.41.01 AMS-uten logoer 28052019-15.svg - Inkscape

Langsomt siger det inn i nettselskapene at de må redusere gebyrene sine. Gebyrene de fleste har tatt, er ganske enkelt ikke lovlige – først og fremst fordi nettselskapene har regnet inn et gebyr for å dra ut til kunde for å lese av – noe de har påstått at NVE har pålagt dem å gjøre. Og det later de som fortsatt.

Noen velger ulike strategier – i form av “gode tilbud” for å unngå å innrømme feilen. Men Haugaland Kraft retter opp med en gang!

Flere gir kundene “et godt tilbud” for å redusere det gebyret de ikke har lov til å ta: “Les av måleren selv, mot et lavere gebyr!” Så behøver ikke nettselskapet sende ut en mann for å lese av, er det underforstått. Det har de da heller ikke gjort de siste 50 år. Litt gebyr må de likevel ha, fordi de nå må gjøre registreringene “manuelt”, som om programvaren du selv har registrert målerdataene i de siste tiårene plutselig ikke lenger fins…

Et slikt “tilbud” fikk en abonnent som ikke har AMS, datert 3. mai fra Lofotkraft. Selskapet skriver blant annet:

Lofotkraft har satt gebyret for kontrollavlesning til kr. 2.250,- for 2020.
Lofotkraft ønsker imidlertid å tilby deg muligheten til å få redusert gebyret for kontrollavlesning til kr. 550,-, ved at du i stedet sender oss ett bilde av strømmåleren. Bildet må tydelig vise målerstanden på displayet samt målernummeret (dette begynner med 69706314). Vi trenger også dato for når bildet er tatt.
Vi ber deg sende bildet på e-post til kundeservice@lofotkraft.no innen 15. mai. Merk emnefeltet med «Kontrollavlesning». Dersom vi ikke mottar denne informasjonen fra deg innen fristen, vil våre montører foreta kontrollavlesning og gebyret blir kr. 2.250,-.

Sende inn et bilde som noen på kontoret skal sitte og skrive av? I stedet for å registrere direkte slik kundene nå har gjort i mange år? Man skulle tro at Lofotkraft var på vei tilbake til manuelle rutiner for resten av butikken fordi de har begynt med AMS-målere.

Glitre Energi Nett (i Drammensdistriktet) knyttet for en tid siden et liknende tilbud til koronasituasjonen. Da var det smitten som var grunnen til at Glitre ikke kunne sende ut folk for å lese av. I stedet “tilbød” Glitre kundene å sende inn et bilde av måleren. Også her gjaldt det å gi inntrykk av at kunden fikk et fordelaktig tilbud, og at det plutselig er gått virus i datasystemene slik at man ikke lenger skulle kunne registrere målerdata på nettet eller rapportere dem inn på mobilen, slik man har gjort i mange år.

Strategien er åpenbar: opprettholde presset mot kundene, ikke innrømme at man ikke har lov å ta gebyr for arbeid som er unødig, og gjør det tungvint for kundene og dyrt for nettselskapet at kunden ikke har AMS-måler.

Disse smarte tilbudene utelukker ikke at man skal ha tilbake for mye innbetalt gebyr. De utelukker heller ikke at man kan be om å få vite hva kostnadene er som berettiger dette nye tilbudet. Hvorfor kan, for eksempel, de gamle registreringsrutinene plutselig ikke brukes, og noe må sysselsettes med å tolke mobilbilder for å registrere kundenes forbruk?

Flere andre selskaper har ganske enkelt gitt kundene beskjed om at de ikke vil bli ilagt noe gebyr for avlesning dersom selskapet ikke behøver å reise ut for å lese av. Og noen retter opp uten videre. Dagens gladmelding kommer fra Haugaland Kraft, som skriver til en kunde:

Hei

Det er på gang med nye opplysninger.
Vi kommer til å tilbakebetale i henhold til NVE sine nye retningslinjer.

Med vennlig hilsen

Aina K. Leknes
Haugaland Kraft AS
akl@hkraft.no
Tlf: 98705270

Det er positivt at selskapene langsomt retter seg etter loven og alle beskjedene fra NVE om at slike gebyrer ikke er tillatt. Det er frustrerende at det skal ta så lang tid og at selskapene skal være så uvillige til ganske enkelt å innrømme at de tok feil, og at de fortsatt på sine nettsider later som om NVE har pålagt dem å lese av ved å sende ut folk. Slik opprettholder de presset på kundenes lommebok for å få færrest mulig fritak fra en teknologi som gang på gang på gang knyttes til helseplager og langsiktig økt helse- og miljørisiko.

Dessuten er det frustrerende at de innfører tungvinte rapporteringssystemer som virker kostnadsdrivende for dem selv. Kan det være for midlertidig å sysselsette folk som naturlig nok vil bli oppsagt i og med at man rasjonaliserer rapporteringen med AMS?

Så også disse nye tilbudene bør du akseptere med forbehold: Be om å få vite hva som er kostnadselementene i det. Sjekk at kostnader til AMS-systemet er trukket fra, for du som ikke har AMS, skal ikke betale for dette, like lite som andre skal skal betale for at du har fritak, i følge NVE. Dessuten skal ikke nettselskapet kunne tjene penger på gebyret og det skal bare bestå av reelle og nødvendige kostnader. Dersom du mener at det feilberegnet, klager du til RME – Reguleringsmyndigheten for energi (rme@nve.no), som så skal sjekke opp at selskapet ikke tar for mye betalt.

Einar Flydal, den 3. juli 2020