AMS og sendere: omsider en skikkelig bekreftelse fra Agder Energi Nett

blankinkscape
28.05.2019 , 13.41.01
AMS-uten logoer 28052019-15.svg - Inkscape

Det har tatt ufattelig lang tid å få et tydelig svar fra et nettselskap på spørsmålet om en AMS-måler med deaktivert sendemodul faktisk er uten andre sendere. Dette er svært viktig for alle el-overfølsomme. Mange har bedt om garantier, ingen har fått vettuge svar, uansett hvor høyt opp i ledelsen spørsmålet har vært stilt.

Hvorfor? Antakelig fordi nettselskapene selv er uvitende og ganske enkelt arrogante i møtet med sine kunders bekymringer for helseplager fra mikrobølget stråling – som selskapene ikke har greie på.

I bloggpost 18.06.2020 gjenga jeg det første skikkelige svaret jeg har sett – fra en anonym tekniker i Agder Energi Nett. Deretter løsnet det litt lengre oppe i systemet: Etter at vår advokat hadde stilt spørsmål om det samme på vegne av en kunde, kom det et skikkelig svar. Dermed har alle AEN-kunder fått en uttalelse fra AEN som er for en garanti å regne, selv om den bare er sendt anonymt fra Kundeservice.

Svaret gjelder i prinsippet bare Kamstrup-målere. Send det derfor gjerne til ditt nettselskap og be om bekreftelse for at det også gjelder den målertypen som installeres i ditt område (Nuri eller Aidon)!

Her følger svaret fra Agder Energi Nett. (Noen opplysninger som gjelder stengningstrussel, fritak og målerbytte hos kunden er utelatt.)

Forøvrig går det fram av brevet fra AEN at det er kunden som må betale for alle tiltak som skal fjerne eller redusere strålingen fra AMS-måleren, hva enten i form av gebyr, skjerming, flytting av antenne, eller flytting av skap.

Det er dette som er hovedsaken, og den overskygger både gebyrer, personvern og samfunnssikkerhet:

Mens forskningsdokumentasjonen på helse- og miljøskader fra mikrobølget stråling hoper seg opp, pålegges du som kunde å bære kostnadene ved å motsette deg en slik helse- og miljøskadelig teknologi plassert i ditt hjem, påslått og i sving 24/7/365.

Det er uakseptabelt at slik teknologi plasseres ut i alle hjem, på skoler, i barnehager og på arbeidsplasser. Og det er uakseptabelt at befolkningen må bære kostnadene – hva enten i form av gebyrer, akutte helseplager eller økt langsiktig risiko.

En måler der kommunikasjonen er deaktivert, ser derimot ut til å være en grei sak å akseptere:

Fra: Agder Energi Nett <kundesenter.nett@ae.no>
Sendt: fredag 10. juli 2020 18.16
Til: Hugo P. Matre / Schjødt <xxxxxxxxxxxxxx>
Kopi: xxxxxxxxxxxxx
Emne: [AE Nett:2161478] Varsel om stenging av det elektriske anlegget. Deres ref. 48977-505-789937L

[……..]

Måler uten kommunikasjonsenhet imøtekommer i realiteten alle kundens innsigelser knyttet til stråling. De innsigelser som da gjenstår er ikke forankret i forhold som kan tillegges vekt i en rettslig vurdering. Det er da ingen forskjell på gammel og ny strømmåler når det gjelder stråling, innsamling av forbruksdata etc.

I det følgende er svar på dine spørsmål:

Ditt spørsmål: Kan måler med frakoblet kommunikasjonsmodul inneholde andre sendere, og eventuelt også moduler for kommunikasjon over strømnettet [PLC / Power Line Communication]?

AENs svar: AMS målerne innehar ingen andre sendere og heller ikke PLC.

Ditt spørsmål: Vil deaktiveringen medføre at all kommunikasjon er slått av, herunder også det som måtte finnes i måleren av sendere ut over kommunikasjonsmodulen? Gjelder eventuelt dette også for PLC?

AENs svar: Deaktivering av kommunikasjonen vil slå av muligheten for kommunikasjon med AMS måler. Det er fortatt mulighet til å hente data ut fra måler, men da må man fysisk tilknytte en kommunikasjonskabel til måleren.

Ditt spørsmål: Er det også tilfelle for andre sendere som måtte være plassert i måleren, inklusive PLC?

AENs svar: Det er ikke andre sendere i måleren.

Ditt spørsmål: Er det noen fysisk mulighet for at kommunikasjonsenheten eller andre sendere kan bli aktivert fra utsiden eller uten fysisk inngrep i måleren, f. eks. ved fremtidige oppdateringer av måler/ programvare på stedet eller over trådløst eller over strømnettet?

AENs svar: Nei, det er ikke mulig å aktivere eller endre noe på måleren, uten fysisk inngrep/tilkobling til måler.

Ditt spørsmål: Det er ønskelig å låne en måler som kan benyttes til å verifisere hvordan alle sendere kan deaktiveres. Vil AEN medvirke til en slik undersøkelse ved utlån måler?

AENs svar: Denne type målinger utføres på forespørsel av NKOM. Vi anbefaler dere å ta kontakt med Kamstrup som leverandør av måleutstyret for denne type lån til egne undersøkelser.

Din klient kan også kontakte en prekvalifisert installatør som kjenner normen NEK 399. Dersom kunden ønsker å få måleren plassert på utsiden må kunden selv kontakte en prekvalifisert installatør for å se på anlegget. Et typisk alternativ er da ombygging etter NEK399. AEN vil så motta en nettmelding fra installatøren på den eventuelle ombyggingen. NEK399 skap er en løsning hvor måler plasseres i et utvendig skap. En slik ombygging i anlegget må kunden bekoste selv. Denne problemstillingen må kunden ta med egen installatør som må befare anlegget for å se på potensielle løsninger. Dersom kunden velger å kontakte prekvalifisert installatør ber vi henne å informere oss om det umiddelbart.

[……..]

Med vennlig hilsen

Agder Energi Nett Kundesenter
E-post: kundesenter.nett@ae.no | Telefon: 38 60 72 72

Postboks 603 Lundsiden | 4606 Kristiansand
Kontonummer: 1503.22.39495 | Organisasjonsnr: NO 982 974 011 MVA
http://www.aenett.no
God kraft. Godt klima.

Einar Flydal, den 18. juli 2020

PS. Om måleren har en aktiv trådløs sender som faktisk sender, kan du se på panelet på måleren: Mer finner du her: bloggpost 27.08.18

PDF-versjon: EFlydal 20200714 AMS og sendere – omsider kom det en skikkelig bekreftelse