– Uten komm.enhet er måleren død. Svaret vi ventet på fra Agder Energi Nett

opera 20.03.2020 , 21.39.42 Forside | Agder Energi - OperaI en epost fra teknisk avdeling i Agder Energi Nett har en av kundene fått et skikkelig svar på spørsmålet om en Kamstrup-måler faktisk er helt uten enhver radiokommunikasjon når kommunikasjonsenheten er fjernet.

Andre, også vår advokat, er avspist med ingen eller dunkle svar som har skjerpet mistanken om at selskapet ikke helt vet hva det driver med.

Svaret som nå foreligger, bekrefter at når kommunikasjonen er slått av, er all kommunikasjon fra måleren slått av, og kan ikke slås på uten fysiske inngrep.

Flere har henvendt seg til Agder Energi Nett for å få forsikringer om at en AMS-måler der kommunikasjonsenheten er slått av, ikke inneholder andre sendere. Rykter om at de inneholder slike, har versert på nettet. Dette er viktig for el-overfølsomme: enkelte får voldsomme reaksjoner, f.eks. spasmer, hodepine, smerter, av pulsingen i slik kommunikasjon, og at dette er harde biofysiske realiteter for en del av befolkningen, har vært påvist i siden utforskningen av elektrisiteten tok til. (Se f.eks. beretninger HER eller i Firstenbergs bok “Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet”, Z-forlag, 2018, HER.) Det er i tillegg normalt at produsenter bygger inn sensorer, antenner etc. i nytt utstyr med tanke på framtidige funksjoner, siden komponentene er så billige. Frykten har derfor vært godt begrunnet.

Nettselskapet har ikke svart skikkelig, heller ikke på brev fra vår advokat. Ingen godkjenningspapirer, ingen teknisk beskrivelse, ingen målere til test har det vært mulig å få tak i trass i mange henvendelser. Heller ikke har vi fått opplysninger om hva målerne produserer av “skitten strøm”, men så langt vi har fått målt, er det minimalt og ingen grunn til bekymring for andre en helt spesielt el-overfølsomme. (Se mer om dette i statusrapporten du finner i bloggpost 11.06.2020.)

Men Margunn Fjetland Sjølyst har fått et skikkelig svar fra en ukjent person nedover i rekkene. Du får utdraget fra hennes epost og svarene innimellom her. Dette er en viktig forsikring for dem som frykter for at måleren plutselig skal begynne å sende, f.eks. etter et strømbrudd eller en fjernoppgradering.

Takk til den ukjente hos Agder Energi Nett/Teknisk Måling! Og kaktus til ledelse og kundeservice som ikke har vært i stand til å gi skikkelige svar på betimelige spørsmål, men sprer ut en teknologi som de nå vet og forstår bidrar til kundenes uhelse.

Og husk: Du kan fortsatt søke om fritak for installasjon av kommunikasjonsenhet. Dersom du har søkt om fritak – med eller uten legeattest – og likevel får strømmen stengt, så ta kontakt og vi vil forsøke å hjelpe. Dersom du ikke har søkt, men bare ventet, bør du ta kontakt med nettselskapet og få ryddet opp selv.

 

Einar Flydal, den 18. juni 2020

 

From: <Margunn Fjetland Sjølyst>
Sent: 2020-05-27 10:34:03.133
To: teknisk.maaling@ae.no
Subject: Ny Kamstrups-måleren uten kommunikasjonsenhet

Hei.
Jeg er gitt fritak for installasjon av måler med kommunikasjonsenhet. Da jeg tidligere var i kontakt med teknisk ble jeg fortalt at kommunikasjonsenhet ble fysisk tatt ut – det har jeg også blitt fortalt av andre jeg kjenner som har fritak. I tillegg har AEN skrevet at jeg vil få «den nye Kamstrups-måleren uten kommunikasjonsenhet». Nå skriver AEN at “Den integrerte kommunikasjonsenheten i elmåleren deaktiveres så og kan ikke kommunisere. Dette vises i etterkant ved at antenne symbol i display slukker. Da kunden er gitt et fritak for radiokommunikasjon må Agder Energi Nett fysisk ut på anlegget igjen for å aktivere kommunikasjonsenheten igjen.”

Jeg vil gjerne har svar på fire spørsmål under:
a) Har dere fått en ny type måler hvor kommunikasjonsenheten ikke lenger kan tas fysisk ut?

Svar: Måten måler blir deaktivert er at vi setter inne ett kort og tar det ut igjen, når det er gjort så slukker antenne symbolet. Vi får ikke målere der kommunikasjonsenheten er tatt ut og det er ikke noe vi kan gjøre hos oss heller.

b) Kan dere garantere at kommunikasjonsenheten i den nye måleren ikke kan aktiveres «remote», dvs fjernstyres?

Svar: Vis vi skal ha kommuniskasjon i en bolig der måleren er deaktivert så må vi ha ut folk og da bytter vi måler. vis vi skal ha kommunikasjon med måleren så må den inn på labben vår.

c) Hvis strømmen går for alle abonnenter tilknyttet vår «krets». Kan dere garantere at den integrerte, deaktiverte kommunikasjonsenheten ikke aktiveres når strømmen kommer tilbake slik at jeg da har radiokommunikasjon uten å være klar over det?
Svar: Det er noe som ikke skal skje og har ikke skjedd, som jeg svarte over så må den inn på labben får å programmeres om.
d) Når den integrerte kommunikasjonsenheten i elmåleren deaktiveres – kan dere garantere at det ikke er noen andre funksjoner i måleren som sender / mottar trådløse signaler?

Svar: Når måleren er deaktivert så skal måleren hverken sende eller motta noen som helst signaler.

En del teknisk utstyr hvor trådløs funkjson er deaktivert slår på trådløs-funksjonen ved en «kaldstart», dvs når strømmen har gått og er tilbake eller ifbm teknisk vedlikehold. Jeg vil forsikre meg om at så ikke er tilfelle med en «ny Kamstrups-måler uten kommunikasjonsenhet».

Med vennlig hilsen
Agder Energi Nett AS

Postboks 794 Stoa | 4809 Arendal
tlf: +47 38 60 70 00
http://www.aenett.no