Nå kan du bestille bevisene!

Stråletåka-forside

Du kan nå bestille cellefysiologen Susan Pocketts bok “Stråletåka – Helse- og miljøforurensningen fra mikrobølgene” (Z-forlag, 237 sider). Du får den i postkassa for kr. 330,-. 

Dette er også boka som din advokat kan ta med seg i retten og bruke til å eksaminere motpartens ekspertvitne fra DSA om grunnlaget for dagens grenseverdier: Boka viser – svært solid og detaljert – hvordan et lite mindretall forskere med sterke forsvars- og næringsinteresser i ryggen driver et narrespill gjennom ICNIRP og WHO der de – bevisst – underslår etablert kunnskap.

Slik får de lurt igjennom konklusjoner om at biologien ikke tar skade av dagens mikrobølge-kommunikasjon – stikk i strid med solid etablert kunnskap. Og slik skaper de “kunnskapsgrunnlaget” for retningslinjene som forteller at vi også vil tåle at stråletåka tetner til med 5G, 6G, 7G, WiFi og “tingenes internett”.

Susan Pockett leverer det ene faglige bevis etter det andre – i detalj – på hvor direkte feilaktige slike påstander er. Boka avkler de WHO-vurderingene som strålevernetater – også DSA – og helsevesenet i Norge – legger til grunn for å avvise at folk blir syke av eksponering for trådløse mikrobølge-teknologier – akutt eller over tid. Derfor er dette en viktig bok. Les fagfolks vurderinger nederst i bloggposten!

Dette er også boka for din lege, for din slektning, venn eller nabo som er elektroingeniør, “jobber med data”, er biolog eller fysiker, og for barn under høyere utdanning. 

(Tilbudspris for studenter som vil skrive oppgaver – se egen bloggpost 10.10.2020.) 

Bestiller du fra utlandet? Da trenger disse opplysningene:
Bankkonto: 6012.06.32216 (Nordea bank)
IBAN: NO7760120632216, BIC/SWIFT: NDEANOKK

Forlagets navn og adresse:
Z-forlag AS, Thomas Heftyes gate 29, 0264 Oslo
Kontaktperson: Per Christian Øiestad, post@z-forlag.no

Hvem er Susan Pockett?

Susan Pockett er cellebiolog og har publisert mer enn ett hundre forskningsartikler og tre vitenskapelige bøker. Hun tok sin Master of Science ved Cell Biology Department ved University of Auckland,
New Zealand, i 1973 og sin PhD innen cellefysiologi ved University of Otago i 1979. Som forsker innen skjæringspunktene mellom cellefysiologi, fysikk og psykologi har hun hatt engasjementer ved en rekke universiteter: i Oslo, Auckland, New South Wales (Australia), Manitoba (Canada), Berkeley (California) og ved University College of London.

Susan Pockett har ingen fortid innen studier av stråling og helse, men lang fartstid i et fag der laboratoriemålinger av elektriske pulser i celler og nervetråder hører med til dagliglivet. Hun var ikke part i saken på den ene eller andre side, men ble ganske enkelt opptatt av temaet for noen år siden. Dermed ga hun seg til å undersøke… Og det har hun gjort grundig. Boka gjennomgår et vell av forskningsstudier og gir omfattende litteraturreferanser. Den er derfor også egnet for alle fagfolk.

Her ser du hva fagfolk mener om boka:

Boka er oversatt til norsk gjennom en oversetterdugnad. Organisering, tekstbearbeiding og kvalitetssikring har jeg stått for.

 

Einar Flydal, den 9. oktober 2020