AMS: OED trenger lesehjelp. Du kan hjelpe!

AMS helse OED - GrotmolAvdelingsdirektør Kjell M. Grotmol i Olje- og energidepartementet trenger hjelp: Han har tydeligvis ennå ikke fått med seg at verden strutter av bevis på at folk blir syke av strålingen fra AMS-målere.

I et klageavslag skriver han: “Det er ikkje er dokumentert samanheng mellom helseplager og stråling frå smarte målarar, …” 

Kanskje vil dere som  har fått fritak på grunn av helseplager fra trådløse AMS-målere (NVE svarer ikke lenger på hvor mange tusen det er tale om), sende ham en liten hilsen? Send den til ham via postmottak@oed.dep.no og be om at den blir journalført. Her er noen forslag til lesestoff som du dessuten kan legge til. Alle omtaler AMS-målere:

Folkets stråleverns nylig oppdaterte kildesamling “Skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi og annen EMF er godt dokumentert – Kildesamling med forskning og advarsler fra fagfeltet” som kan hentes HER.

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018, (69+207 sider). Bestille som bok eller laste ned gratis: HER. Se spesielt sidene 99-111 i Del 2, som forklarer at selv svake pulser har biologisk virkning, og tabellene som sammenlikner eksponeringen fra AMS-målere med grenseverdier.

Fersk fagfellevurdert forskning om pulser og bioreakitivitet: Panagopoulos, Dimitris. (2019). Comparing DNA Damage Induced by Mobile Telephony and Other Types of Man-Made Electromagnetic Fields. Mutation Research/Reviews in Mutation Research. 781. 10.1016/j.mrrev.2019.03.003

EUROPAEM-retningslinjene 2016, som blant annet inneholder den europeiske miljømedisinerforeningens forslag til grenseverdier: Full tittel er Igor Belyaev, Amy Dean, Horst Eger, Gerhard Hubmann, Reinhold Jandrisovits, Markus Kern, Michael Kundi, Hanns Moshammer, Piero Lercher, Kurt Müller, Gerd Oberfeld, Peter Ohnsorge, Peter Pelzmann, Claus Scheingraber og Roby Thill: EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme (originalens referanse: Rev Environ Health. 2016 Sep 1;31(3):363-97. doi: 10.1515/reveh-2016-0011). Den kan hentes gratis: HER.

Riina Bray & David Fancy (eds.): Clinical Practice Guidelines for EHS – Proceedings from a Symposium on the Impacts of Wireless Technology on Health, Proceedings from a Symposium on the Impacts of Wireless Technology on Health, The Environmental Health Clinic, Women’s College Hospital, University of Toronto, Canada, 2020, hentes HER.

Fra meg skal Grotmol snarest få oversendt den nye boka av Sue Pockett: Stråletåka – Helse- og miljøforurensningen fra mikrobølgene, Z-forlag, 2020, 237 sider.

Alle disse kildene gjennomgår annen faglitteratur som påviser helse- og miljøskader fra slik stråling som AMS-målerne sender ut, og de er proppfulle av referanser til mer litteratur som gir ytterligere belegg for skadevirkninger. Dersom bare én eneste én av disse kildene holder vann, er Grotmols påstand feil – og feilen er konsekvensrik. Den viser at NVE/OED har behandlet en hærskare klagesaker utfra feilaktige forutsetninger. I tillegg har nok Grotmol fått kjennskap til en rekke personlige historier i sitt arbeid. Seinest i går fikk jeg en telefon fra en pensjonert elektriker og everksarbeider som klaget over at hans arbeidsliv hadde gjort ham svært var for elektromagnetiske felt. Han var nå redd for konsekvensene av å få en AMS-måler i huset, og var bekymret selv for en ny måler uten sender.

Det kan ikke være akseptabelt at folk i forvaltningen slenger om seg med slike løse og åpenbart uriktige påstander. Derfor må de opplyses og ansvarliggjøres. Så send Grotmol en epost!

Dersom vi så finner én eneste uttalelse fra Grotmol eller hans undersåtter i OED av typen  “Det er ikkje er dokumentert samanheng mellom helseplager og stråling frå smarte målarar, …“, kan vedkommende trekkes for retten for å overtre den plikten til saklig og korrekt informasjon som følger med stillingen. Ettersom det foreligger en rekke saker der sammenhengen mellom AMS-målerne og helseplager er betydelige, og tilfeller der folk tvinges til å flytte og til å søke uføretrygd etter at de er blitt nabo til AMS-målere – helt i tråd med hva forskningen forteller godt kan skje, kan slike påstander kvalifisere til erstatningssøksmål.

Einar Flydal, den 28. oktober 2020

PS. Send gjerne kopi til einarsamsklagearkiv@gmail.com. Det kan være greit at slik korrespondanse samles av noen.

PDF-versjon: EFlydal 20201028 AMS OED trenger lesehjelp