Hvor mye skal Forsvaret og stortingsfolk betale i gebyr for fritak fra AMS?

NVE har via RME foreslått for OED at i den nye avregningsforskriften skal alle som ikke har automatisk måleravlesning, altså AMS, pålegges et gebyr på NOK 1500 + mva. per år. Halvparten av beløpet er beregnet å dekke at nettselskapet skal ut til deg en gang i året for å sjekke tellerstanden på måleren. Men det kommer det neppe til å gjøre. Du skal betale for noe du ikke får, og som er komplett unødig. Tida har løpt fra forskriften før den er vedtatt.

Skal vi le eller gråte? Nå, etter at folk i flere år har rapportert avlesningene selv via SMS eller på nett, trenger nettselskapet å komme hjem til oss en gang per år for å lese av! Det kommer ikke til å vare lenge, – bare til det faste gebyret er vedtatt.

Men hva med Forsvaret? Og hva med stortingsfolk? Skal de betale lavere sats enn andre? Det kan se slik ut. Eller så må noe gjøres. Det kan du bidra til:

Forsvaret vil ikke betale

Gebyret for målere som er AMS, og derfor uten sender, er gjenstand for diskusjon mellom NVE og Forsvaret. Det viser en rekke eposter mellom de to etatene som en leser har fått innsyn i og delt med meg. Forsvaret skal nemlig ha fritak fra AMS-måler en rekke steder – av sikkerhetshensyn. Og Forsvaret skal lese av sine målere selv. Skal Forsvaret da betale for at strømnettselskapet rykker ut for å lese av, når det ikke skal skje?

Ja, sier NVE. Men nei, selvsagt vil ikke Forsvaret godta det. Forsvaret vil jo spare penger som alle oss andre, og vil slett ikke betale for en tjeneste som det ikke trenger og som ikke vil bli utført. Å ta betalt for noe som ikke blir utført, har jo heller ikke nettselskapene lov til. Som monopolister skal deres priser være kostnadsorienterte, og de har ikke lov til å ta betalt for noe de ikke leverer eller som ikke er nødvendig.

Heller ikke vil Forsvaret ha nettselskapenes folk rekende rundt hemmelige installasjoner eller der hemmelige saker og ting foregår. Og heller ikke vil Forsvaret ha mikrobølgesendere som kan forstyrre tekniske installasjoner.

Jeg tenker saken ender med at Forsvaret får spesialrabatt. Noe annet blir åpenbart feil og smaker av at troikaen strømselskap – nettselskap – NVE har skaffet bransjen en ny forretningsmodell: gebyrer for noe man slipper å levere. I realiteten en forhøyet tilknytningskostnad – ganske enkelt en klassiker for nettbaserte forretningsstrategier. Det tenkte da også montøren jeg snakket med her om dagen: «Det er jo en ny forretning! For denne tåpelige ordningen blir det slutt på om et år eller to!»

Egen sats for stortingsfolk?

En stortingsmann jeg har kontakt med, opplevde nylig noe jeg tar som et forvarsel på at montøren har rett:

Nettselskapet tok kontakt for å få komme hjem til stortingsmannen for å lese av måleren. Da ble han lett arg, og spurte om det kunne være nødvendig. For det var særdeles lite praktisk. I stedet tilbød han seg å sende et bilde av målerstanden. Det ble godtatt som den årlige avlesningen.

Dette reiser følgende spørsmål: Hva skal stortingsmannen betale i gebyr for at han har fritak for AMS? Skal han betale et fullt gebyr som er kalkulert for å dekke et årlig besøk som ikke blir utført?

Nei, selvsagt skal han ikke betale fullt gebyr. NVE har jo ikke pålagt at nettselskapet skal avlese ute hos kundene, bare at de skal sørge for avlesning minst én gang per år. Slik det har vært i mer enn en generasjon. Avlesning hos kunde har ikke nettselskapene gjort på uminnelige tider, og de som kommer for å lese av, okker seg alltid over hvor tåpelig og unødig dette er. Nettselskapene har heller ikke rett til å ta betalt dersom de ikke reiser ut og leser av.

Hvordan skal vi da forstå nettselskapenes iver etter å dra ut til kundene for å lese av? Jeg tror dette dreier seg om å skape press på kundene for å få dem til å bytte til AMS. Dernest dreier det seg nok om å redde sin egen ære fordi de var så raske med å se en forretningsmulighet ved å tolke NVEs instrukser om å sørge for avlesning, som et pålegg om selv å dra ut. Dette lukter ny forretning.

NVE/RME har altså bedt OED om å velsigne en forskrift der det innkalkuleres et gebyr for en tjeneste som slett ikke skal utføres. Hvordan kom NVE/RME fram til beløpet 1500 NOK + mva.? Jo, de tok et omtrentlig gjennomsnitt av de kostnadene som netteselskapene oppga – inklusive reise og avlesning hos kunde. Disse kostnadene utgjorde minst halvparten av gebyrene som nettselskapene hadde regnet seg fram til.

En rekke av nettselskapene har siden den gang opplyst at de slett ikke vil ta betalt hvis de ikke drar ut til kunden, noe som egentlig er selvsagt og dessuten klar beskjed fra NVE. Og ut til kunde trenger de jo tydeligvis ikke dra – annet enn når de har mistanke om strømtyveri, altså akkurat som før.

På tide å revidere avregningsforskriften før den blir vedtatt!

Grunnlaget for minst halvparten av gebyret som NVE/RME foreslår i forskriften, er altså borte før forskriften er ferdigbehandlet i OED. NVE/RME bør derfor snarest rette opp forskriften slik at den passer bedre med terrenget.

Eller kanskje stortingsmannen vil ta saken opp i spørretimen?

Og for sikkerhets skyld, siden saken nå ligger hos OED: Kanskje noen av dere som leser dette, vil sende deres mening til OED, så OED kan rette opp denne feilen før forskriften ferdigbehandles? Prøv Siri Steinnes, fung. seksjonssjef, mobil: 997 98 985, eller avd.direktør Kjell Grotmol, OED, begge postmottak@oed.dep.no. Så slipper OED å dumme seg ut. Se på det som en vennlig handling!

Einar Flydal, den 6. desember 2020

PDF-versjon: EFlydal 20201206 Hvor mye skal forsvaret og stortingsfolk betale i gebyr for fritak fra AMS

Referanser

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/foreslar-fastpris-for-manuell-avlesing-av-strommaleren/

PS.

Selv har jeg sendt OED en anmodning som lyder slik:

postmottak@oed.dep.no

til Siri Steinnes, fung. seksjonssjef
og
Kjell Grotmol, avd. dir.
OED

ang. NVE/RMEs forslag til revisjon av avregningsforskriften

Jeg oversender vedlagte kommentar publisert på min blogg den 6.12., og ber dere med utgangspunkt i saksframstillingen der overveie om ikke gebyret for målere uten AMS bør halvveres.

Jeg vedlegger også innsendt høringsuttalelse fra adv. Hugo Matre, Advokat Schjødt AS, tiltrådt av et stort antall nettkunder. Jeg er nettopp blitt oppmerksom på at denne må ha blitt sendt inn som høringsuttalelse til feil forskriftshøring. Den var selvsagt myntet på avregningsforskriften.
Jeg ber derfor at om at OED også trekker denne uttalelsen inn i sin vurdering. Det vekker meget stor harme blant svært mange at man i Norge legger opp til å gi nettselskapene en ekstra inntekt i form av et fast gebyr for en omkostning de normalt slett ikke kommer til å ha.

Som kommentaren viser, har tiden løpt fra det aller meste av dette gebyret, og kanskje også fra adv. Matres utredning på visse punkter, ettersom stadig flere nettselskap gjør det klart at de ikke akter å dra ut til kunde for å drive avlesning, og da heller ikke er berettiget til et gebyr. Som det framgår av vedlagte kommentar, er forutsetningene for NVE/RMEs beregninger av gebyret ganske enkelt ikke lenger til stede.

Med vennlig hilsen
på vegne av
aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!

Einar Flydal

Vedlegg: 20200525 Høringsuttalelse adv Matre ANONYMISERT