Vil du ha en gratis bok til å dele ut? NÅ ER DET TOMT!

HELE RESTOPPLAGET ER NÅ DELT UT! MEN DU KAN FORTSATT LASTE NED ARTIKKELEN! 

Flere tar kontakt får å få tips om en enkel, oversiktlig innføring om stråling og helse som de kan dele ut til FAU, skolesjef, helsepersoner eller venner.

Jeg pleier å anbefale min egen artikkel fra 2018 i boka Kritiske blikk på skolen. Helsemagasinets redaktør, biolog Iver Mysterud, utropte den til “det beste som hittil er skrevet på norsk om temaet”. (Du bør lytte til selvskryt, for det kommer fra hjertet …)

Du kan laste ned artikkelen HER, men bedre er det å gi folk en ordentlig bok i hånden. Nå kan du få flere eksemplarer gratis til utdeling:

Jeg har overtatt restopplaget av boka fra forlaget, og skal rydde boden. Du betaler porto, 200 kr for inntil 20 10 bøker, eller kommer på døra mi i Oslo og henter – helt gratis. Tilføyelse kl. 14:25: Det er så mange som ønsker mange eksemplarer av boka at jeg må sette et tak på 10 til hver, så boka får størst mulig spredning! Tilføyelse 17.02. morgen: Alle bøkene er nå gitt bort og under utsendelse. Men du kan fortsatt laste ned artikkelen.

Artikkelen, “Elektromagnetisk stråling – gambler vi med våre barns helse?“, er på 52 sider. Den er en oversiktsartikkel med utgangspunktet WiFi i skolen, og er skrevet for folk som er helt fremmed for stoffet. Artikkelen summerer opp kunnskapsstatus, forklarer mekanismer, viser til advarsler fra fagfolk, og forklarer grenseverdier og pulsing. Den gir et solid grunnlag for lokale utredninger, for kritiske vurderinger av norsk strålevern, og for diskusjon.

Boka kan godt brukes som undervisnings- eller kursmateriell. Så vil du ha bøker til en lesesirkel eller et helt klassesett, har du sjansen nå!

Er du interessert, så ta kontakt HER, oppgi antall bøker  du ønsker (maks 10), adresse, telefonnummer og epostadresse, og om du kan hente selv, så får vi avtalt nærmere.

Førstemann til mølla gjelder! Blir du for sen, så husk at du kan laste ned teksten, og du kan kjøpe de andre “strålebøkene” HER

 

Einar Flydal, den 16. februar 2021 (rev. 17.2.21)