Litt spekulasjon om hjemmekontor, hjemmeskole og smitte

Høyrisiko i heimen? Minimumsavstand til hodet skal etter salgsvilkårene være 1,5 cm. 0 cm som på bildet gir svært mye sterkere eksponering. (fra reklame for hjemmekontor fra Telenor)

Kan hjemmekontor og hjemmeskole bidra til å øke smittefare – sånn rent generelt?

Jeg har sett at både medisinere og andre hevder dette utfra sin kunnskap om virus.

Det fikk meg til å stille det samme spørsmålet, men spekulere på om en del av svaret kunne være et helt annet sted. En enkel modell forteller at det kan være noe i det. …

Verden er et komplekst sted som bare kan forstås ved at man lager seg forenklede modeller – i hodet, på papir, som tekst, eller som likninger. Ingen kan ikke ha full oversikt, men man både kan og bør spekulere over de utsnitt av verden som man har mulighet for å overskue.

Her er mitt lille og ganske enkle bidrag til puslespillet: Det viser at hjemmekontor og hjemmeskole kan trekke sjansene i retning økt smitte og annen sykelighet – med mindre man innretter seg med et fornuftig arbeidsmiljø.

La oss ta det i et par trinn:

Nedenfor ser du en forenklet versjon av en standardmodell innen miljømedisin. Den brukes til å forstå og forklare en lang rekke helseplager og -lidelser som medisinerne gjerne klassifiserer som MUPS – “medisinsk uforklarte plager og symptomer”, selv om de er til dels godt forstått og erkjent. De er bare ikke fullstendig forklart.

Hva forteller denne modellen? Jo, en masse interessante ting som vi i neste omgang kan bruke til å forstå hvordan hjemmekontor og hjemmeskole kan påvirke smittespredningen positivt, altså trekke risikoen opp:

Standardmodell hentet fra EUROPAEM-retningslinjene (2016), med mine streker på: grønt område: miljøstressorer, brunt område: prosesser inni celler.

 

Modellen viser at en rekke miljøstressorer – ganske konkrete fysiske så vel som psykiske – skaper nitrosativt stress inne i celler, dvs. økning av nitrogenoksid. Derpå skjer en hel rekke andre endringer inni celler, slik figuren viser, der noe økes, noe annet svekkes. Disse endringene senker energiproduksjonen (ATP) og gir utmattelse, og de svekker melatoninproduksjonen (ikke tegnet inn), noe som fører til dårligere søvn og flere ureparerte DNA-skader, og til inflammasjonstilstander i kroppen, for bare å nevne det grøvste.

De mange pilene tilbake viser at inne i cellene kan det bli “onde sirkler”, altså selvbevarende, vedvarende tilstander av permanent energitap, dårlig søvn, dårligere beskyttelse mot kreft, og inflammasjoner, etc. Til høyre i figuren ser vi at ett resultat er svekket immunforsvar, som igjen slår tilbake og vedlikeholder inflammasjonen.

Her til høyre kan vi altså plassere inn både ME, fibromyalgi, gulfkrigsyndromet og mange andre “MUPSer”, noe Martin L Pall gjorde i en bok i 2007 og et par andre forskere også gjorde omtrent samtidig. Det var et gjennombrudd som bare sakte synker inn i medisinfaget, etter hva jeg forstår.

I tillegg kunne vi til høyre listet opp en haug symptomer som også kan følge av disse prosessene i celler.

Dersom det er flere av disse miljøstressorene tilstede hjemme enn på skolen eller kontoret – eller dersom de kommer tettere på, eller du utsettes for dem over lengre tid, slik at de får påvirket deg utover din toleransegrense – vil lengre oppholdstid hjemme kunne svekke immunforsvaret mer enn på jobb/skole, og dermed gjøre deg både mer mottakelig for smitte, og – i verste fall – drive deg inn i en ond sirkel. Man behøver ikke være rakettforsker eller virolog for å forstå at dette kan skje dersom modellen stemmer. Det følger ganske av seg selv av modellen.

Jeg lekte meg så litt med å forenkle modellen og ta utgangspunkt i noe som er typisk når man flytter jobben og skolen hjem: Man blir sittende lengre tid foran PCen/nettbrettet, og man er lengre tid på nett, blant annet fordi møter og undervisning går over Zoom, Teams eller andre plattformer. Dessuten står WiFi-ruteren antakelig nærmere enn på jobben eller i klasserommet. Dette gir høyre og mer langvarig eksponering for EMF – en av miljøstressorene i modellen – enn man ville fått på jobb eller skole. I tillegg kommer AMS-måleren, som ganske sikkert også står nærmere hjemme enn den gjør på jobben eller skolen.

Men teller det så mye at det er noen realiteter i dette? Svaret er “ja”, ettersom man finner mønsteret igjen i praksis:

De akutte symptomene man finner koplet til EMF-eksponering i mikrobølge-området er noenlunde de samme, hva enten forskerne undersøker mobilmaster, mobiler, AMS-målere eller årsakene til at diplomatene fra USA og Canada i Havanna og Guanzou ble syke (bloggpost 09.12.2021). Det dreier seg særlig om – i noenlunde synkende hyppighet: utmattelse, søvnforstyrrelser, hodepine, ubehagsfølelse og  konsentrasjonsvansker, men også depresjon, hukommelsestap, synsforstyrrelser, irriterbarhet, hjerteforstyrrelser, hørselsforstyrrelser, hudproblemer. De rammer et sted i området 5% av befolkningen, eller kanskje en del mer, og altså i større grad nær sendere. Listen er ganske lang om vi tar med alt, og det er jo ikke så rart når forstyrrelsene går løs på kroppens grunnfunksjoner: enhver kjemisk prosess har elektriske komponenter som kan forstyrres. Det samme kan sies om langtidsvirkninger: mønsteret er at man ser overhyppighet ved mer eksponering.

Vi ser at økt EMF-eksponering blant annet – utfra modellen – vil resultere i svekket immunforsvar. Det passer godt med det som (Kostoff 2019) fant da han undersøkte om forskningsstudier finner en slik sammenheng: Han fant at en rekke studier fant en slik sammenheng, både fra mikrobølget og annen EMF-stråling. Empiriske funn bekrefter altså at også denne miljøstressoren som typisk vil øke hjemme – mikrobølgestråling – rent statistisk vil føre til svekket immunforsvar. Dermed må man forvente større mottakelighet for smitte når man først blir utsatt for en eller annen smittekilde.

Dette betyr at vi kan stille opp en veldig enkel modell for virkningen av hjemmekontor og -skole på smitte som ser ut slik:

Denne modellen bygger på fire forbindelser:

 • EMF-eksponering svekker immunforsvaret.
 • Bedre immunforsvar svekker virussmitten.
 • Mer virussmitte fører til mer hjemmekontor og -skole.
 • Mer hjemmekontor og -skole fører til mer EMF-eksponering.

Modellen forteller at økt EMF-eksponering fører til svekket immunforsvar, svekket immunforsvar gir mer virussmitte, mer virussmitte gir mer hjemmekontor og -skole. Ut av alt dette kommer at i en slik sirkelgang vil EMF-eksponeringen holdes høy, og dermed vil immunforsvaret holdes dårlig og flere bli smittet, osv. …

En slik ond sirkel må man derfor forvente vil gi økte helseplager, akutte så vel som over tid, av de slag som er knyttet til EMF-eksponering fra mikrobølger.

Betyr det at hjemmekontor og hjemmeskole gir økt smitte og økte helseplager? Ja, økt smitte følger av modellen isolert sett, og mer helseplager følger av forskningsfunnene. Men det kan være mange andre faktorer i spill. Det kan jo for eksempel hende at isolasjonen demper smitten sterkere enn svekkelsen av immunforsvaret øker den. Så hva som blir samlet utfall, gir ikke modellen informasjon om.

Om ikke smitten øker, kan det likevel godt hende at de typiske helseplagene fra mikrobølgeeksponering dukker opp. Passer så det med observasjonene nå i disse pandemi-tider? Det vet jeg ikke. Det kan jo hver og en forsøke å observere selv i egen familie og nærmiljøet. Noen holdepunkter fins: Det klages en del over “Zoom-trøtthet” i forbindelse med mye fjernundervisning (bloggpost 02.06.2020). De som forsker på pedagogiske forhold rundt nettbasert undervisning burde nok se nærmere på om det er en faktor de har oversett: mikrobølgenes biologiske virkninger. Jeg hører også fra mange at de opplever hjemmekontoret med lange dager på Zoom og Teams som utmattende.

Det er likevel neppe mulig å finne helt klare svar på slike spørsmål før noen undersøker saken skikkelig. Derfor må man nøye seg med å sjekke forskning på situasjoner som likner, og gjøre seg føre-var-betraktninger. Man kan også sjekke om virkningen av slike strålingssituasjoner er skikkelig undersøkt.

De fleste som gjør det, blir ganske forbauset når de finner ut at det er den ikke, men at det generelle bildet er særdeles godt utforsket. Men det får ikke konsekvenser: Mens Astra-Seneca-vaksinen stanses på grunn av muligheten for at noen prosent av en promille kan ha blitt syke og dø av den, fins det håndfaste bevis på at at strålingen skader en langt større andel av brukerne, uten at noe skjer. WiFi ville aldri blitt sertifisert om det var et legemiddel.

Hva kan man gjøre med saken?

Det er mye som kan gjøres, og med ganske enkle midler, hva enten det er smitten eller de andre helseplagene man har i tankene. Det dreier seg ganske enkelt om å få redusert EMF-eksponeringen. Det betyr å

 • erstatte WiFi med Ethernet-kabler (f.eks. fra Kjell & co eller Clas Ohlson),
 • slå av bredbånd på mobilen. Sørfe på den kablede PCen i stedet, si neitakk til tilbudene som nå kommer om “fast trådløst bredbånd”, og skaffe seg fiber i stedet.
 • redusere mobilsamtalene (F.eks. gå over til fast snortelefon over bredbånd/fiber i stedet. Det er billig og funker godt.),
 • bruke hodesett med snor når du likevel bruker mobilen, og legge mobilen lengre vekk når den ikke trengs
 • skaffe seg mus og tastatur med kabel i stedet for trådløst,
 • slå av alt trådløst om natta,
 • få stanset mikrobølgene fra AMS-måleren ved å få fritak fra AMS fra nettselskapet.

Det siste er vanskeligst, men det går. Hvorfor du også bør skaffe deg fritak fra AMS, finner du rikelig grunnlag for i den nye boka “Smartmålerne, skitten strøm, pulsing og helsa”, som du finner omtalt HER. (Du kan kjøpe den eller laste den ned.)

Lykke til!

 

Einar Flydal, den 20. mars 2021 (revidert tekst 22.3.)

PDF-versjon (ikke revidert): EFlydal-20210320-Litt-spekulasjon-om-hjemmekontor-hjemmeskole-og-smitte.pdf

PS: Slike spekulasjoner skal man ta for det de er: spekulasjoner. Hva som er den samlede effekt av hjemmekontor og hjemmeskole på virusspredning er – som jeg skriver – vanskelig å svare på. Spådommene om at en del vil få de typiske mikrobølgesymptomene er derimot ganske så sikre, for der er både erfaringene og forskningen kommet mye lengre.

Referanser

EUROPAEM-retningslinjene 2016: Igor Belyaev, Amy Dean, Horst Eger, Gerhard Hubmann, Reinhold Jandrisovits, Markus Kern, Michael Kundi, Hanns Moshammer, Piero Lercher, Kurt Müller, Gerd Oberfeld, Peter Ohnsorge, Peter Pelzmann, Claus Scheingraber og Roby Thill: EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme (originalens referanse: Rev Environ Health. 2016 Sep 1;31(3):363-97. doi: 10.1515/reveh-2016-0011). Last ned dansk versjon HER.

Kostoff, R.N., 2019. Adverse Effects of Wireless Radiation. PDF. http://hdl.handle.net/1853/61946.

Pall, M L: Explaining «Unexplained Illnesses – Disease Paradigm for Chronic Fatigue Syndrome, Multiple Chemical Sensitivity, Fibromyalgia, Post-Traumatic Stress Disorder, Gulf War Syndrome, and Others, 2007