NKOM må utrede helse- og miljøkonsekvensene av 60 GHz!

Else Nordhagen

– Om NKOMs foreslåtte frislipp av 60 GHz-frekvensen blir vedtatt, har det store skadelige helse- og miljømessige konsekvenser. Skadepotensialet er så godt dokumentert at om man søkte om lov til å eksperimentere med denne frekvensen på mennesker, måtte søknaden bli avslått på grunn av den godt dokumenterte helserisikoen.

Dette er budskapet i en høringsuttalelse til NKOM fra Else Nordhagen, dr. scient. og fhv. seniorforsker i Telenor ASA og ved SINTEF innen IKT. 

Saken gjelder pågående revisjon av fribruksforskriften. Høringsfristen er 20. april. Endringene som er på høring, vil tilpasse fribruksforskriften for nye og høyere frekvenser som blant annet skal brukes til å lage “små celler”. (Mer om dette finner du i bloggpost 18.03.21.)

Du finner hele uttalelsen fra Else Nordhagen HER. Hun tar kun for seg 60 GHz-problemet, og viser med en forskningsreferanse (Pakhomov og Murphy 2000) at det er veldokumentert at denne frekvensen påvirker biologien: Under bestemte forhold har den terapeutiske virkninger, noe som betyr at den også kan skade. En forklaring ligger i at 60 GHz treffer oksygen-atomets egenfrekvens. Dermed kan oksygenets oppførsel og alle slags kjemiske strukturer og prosesser der oksygen er involvert, endres.

En teknologi som skaper slike endringer i livets betingelser kan selvsagt ikke tillates tatt i bruk. Her må det nøytrale, objektive utredninger til for å skape det grunnlaget NKOM trenger for å stake ut en ny frekvensforvaltning som tar hensyn til at vi nå en gang er plassert på Jordkloden, og at livet her er basert på at oksygenet får oppføre seg upåvirket av oss.

Else Nordhagens høringsuttalelse er derfor viktig. Og det er viktig at flere sender inn sine uttalelser. Det trengs både miljøorganisasjoner, leger, jurister og vanlige folk på banen.

Faktisk ble det eksperimentert med 60 GHz eksponeringer så langt tilbake som på 1970-tallet. I (Kostoff m.fl. 2020) gis det flere referanser til forskning fra den gang (vår oversettelse), som viser at virkningene slett ikke stanser i huden eller øynene, slik man tror i teknologi- og bransjekretser:

“Vurder dessuten følgende referanse (Zalyubovskaya 1977). Dette er en av mange oversettelser av artikler som ble skrevet i det tidligere Sovjetunionen om trådløs-stråling (se også anmeldelser av sovjetisk forskning innen dette temaet av McRee (1979, 1980), Kositsky et al. (2001), og Glaser og Dodge (1976)). På s. 57 i pdf-lenken tar artikkelen av Zalyubovskaya for seg biologiske virkninger av millimeter radiobølger. Zalyubovskaya drev eksperimenter der det ble brukt elektrisk flukstetthet på 10 000 000 μW/m2 ([som tilsvarer] grenseverdien i FCC (Federal Communications Commission) sine retningslinjer for allmennheten i dag i USA [og i Norge]), og frekvenser i størrelsesorden 60 GHz. Ikke bare ble hud påvirket negativt, men også hjerte-, lever-, nyre- og milt-vev, og blodets og benmargens egenskaper. Disse resultatene styrker konklusjonen til Russel (sitert over) at systemiske følger kan dukke opp fra millimeterbølget stråling.”

Igjen får vi altså bekreftet at vi har et strålevern som ikke fungerer, og at det er på tide å handle! Så del denne bloggposten! Send Elses høringsuttalelse videre til folk du tror vil forstå dette budskapet og bry seg! Skriv din egen høringsuttalelse og send den til NKOM (firmapost@nkom.no) innen fristen 20. april! Skriv små leserinnlegg. Plukk gjerne fra min mal for høringsuttalelse

… og ha en god påske!

 

Einar Flydal, den 24. mars 2021

PDF-versjon: EFlydal-20210324-NKOM-ma-utrede-helse-og-miljokonsekvensene-av-60-GHz.pdf

PS. I påsken pakker vi og sender ut de første 400 eksemplarene av den nye boka Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa. For første gang på norsk forklares det hvordan pulsingen fra mikrobølger og fra skitten strøm grunnleggende sett er samme sak med samme biologiske virkninger, og vi dokumenterer at de nye målerne, selv uten AMS, vil være en kilde til helseplager for enkelte. Denne boka er derfor et tungtveiende juridisk dokument. Bestiller du nå, rekker vi å sende til deg også. Du kan også laste ned boka gratis om du vil HER, eller bare litteraturlister og originalsitater HER, om du vil sjekke kilder.

Referanser

Glaser, R., Dodge, C.H., 1976. Biomedical Aspects of Radiofrequency Radiation: A Review of Selected Soviet, East European, and Western References. Selected Papers of the USNC/ URSI AnnunI Meeting (Boulder, CO. 1975). HEW Publication (FDA) 77-8010/8011, pp. 2 34 Dec.

Kositsky, N.N., Nizhelska, A.I., Ponezh, G.V., 2001. Influence of high-frequency electromagnetic radiation at non-thermal intensities on the human body (a review of the studies of Russian and Ukrainian researchers). No Place to Hide- Newsletter of the Cellular Phone Taskforce Inc. 3 (Supplement (1)).

McRee, D.I., 1979. Review of Soviet Eastern-European research on health-aspects of microwave-radiation. Bull. N. Y. Acad. Med. 55 (11), 1133 1151.

McRee, D.I., 1980. Soviet and Eastern-European research on biological effects of microwave-radiation. Proc. IEEE 68 (1), 84 91. https://doi.org/10.1109/PROC.1980.11586. og https://www.avaate.org/IMG/pdf/mcree80_rev_soviet.pdf

Pakhomov, A. G., Murphy, P. R. (2000). “Low-intensity millimeter waves as a novel therapeutic modality”. IEEE Transactions on Plasma Science. 28 (1): 34–40. Bibcode:2000ITPS…28…34P. doi:10.1109/27.842821. https://ieeexplore.ieee.org/document/842821

Russell, C.L., 2018. 5 G wireless telecommunications expansion: public health and environmental implications. Environ. Res. 165, 484 495.

Zalyubovskaya, N.P., 1977. Biological Effects of Millimeter Radiowaves. Vrachebnoye Delo. No. 3. P. 57. https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIARDP88B01125R000300120005-6.pdf