Hvor mange syke studenter kommer Tensio til å skape?

Nrk.no meldte i går at nettselskapet Tensio krever at det blir installert individuelle strømmålere i 513 hybler i Moholt studentby i Trondheim. Hver hybel skal ha sin måler. TU (Teknisk ukeblad) har meldt om det før.

Makan til nærsynt teknologisk dumskap skal man lete lenge etter – og det i Norges teknologihovedstad:

Tensio bruker Aidon-målere – uten mulighet for kabling mellom dem. Hver av disse målerne kommer derfor til å sende pulsede mikrobølger av ca. 20 millisekunders varighet hvert 0,6 sekund døgnet rundt, for én gang i timen å kunne rapportere om et bagatellmessig strømforbruk på den enkelte hybel. Kanskje fra en taklampe, en mobillader, en laptop, eller en nattbordslampe og en Playstation og en liten varmeovn.

Slike pulsede mikrobølger kan en rekke forskningsstudier fortelle oss skaper nitrosativt stress, som er utgangspunktet for en hel flora sykeligheter – noen som kan oppstå akutt, andre først etter kortere eller lengre tid. Og dessuten blir noen overømfintlige for resten av livet. For oss som er borti disse tilfellene til stadighet, er inntrykket at vi må ha noen tusen uføretrygdede i Norge som er blitt det av slik eksponering – men med ulike diffuse diagnoser. Folk som selv gjerne skulle vært i fullt arbeid – om de bare hadde klart det.

Strålevernet (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) beskytter oss ikke det minste mot dette, ettersom deres “anbefalte grenseverdier” er satt utfra hva som må til for å produsere akutte oppvarmingsskader. Da må strålingen være noen tusen ganger sterkere.

Med slike “anbefalte grenseverdier” er DSA automatisk forpliktet til å hevde at skader ved svakere eksponering ikke kan oppstå, og at forskningen som finner slikt likevel, må være for dårlig. Det er dette vi til stadighet hører derfra.

Studentene løper altså ingen fare for å bli stekt eller kokt – bare langsomt belastet med en rent biologisk belastning som vil knekke en viss, men ukjent, andel av dem akutt, og noen flere på sikt. Hvor stor andel er akseptabel når en andel på 0% lett kunne vært oppnådd ved å droppe målerne? 2%? 5%? 10%? 15%?

Det strømselskapene skal spare på mer effektiv drift, skal altså studentene betale for – og så skal vi alle sammen gi vårt bidrag over skatteseddelen så helsevesenet og NAV kan ta seg av dem som rammes mest. Og så skal strømselskapene tjene i neste omgang på å selge tilleggstjenester, med AMS-målerne som en slags sentral for Tingenes Internett. Det har vært konseptet siden tankene om “smarte strømnett” ble utviklet for rundt 20 år siden og jeg satt i Telenors konsernstab og satte meg inn i temaet.

Forskningen som ligger bak et slikt svartsyn om skadevirkninger som jeg kommer med her, ligger på bordet. Det dokumenteres i nær sagt hver eneste av mine bloggposter, og nå er materialet dessuten samlet i boka Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa (Foreningen for EMF-reform 2021, bestilles trykt HER, eller lastes ned gratis HER).

Denne boka på 285 sider, med et femtitalls illustrasjoner, viser dessuten resultatene fra testen som aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har fått utført i et tysk målelaboratorium: Disse målerne produserer betydelige mengder “skitten strøm” (støyspenninger/transienter) som det er godt dokumentert skaper akutte helseproblemer hos en del folk, og sykelighet over tid. I prinsippet virker de på samme måte som mikrobølger. Boka forklarer hvordan. Det må være mange ansatte på NTNU som vet en del om støyspenninger/transienter, mange innen radiofysikk som kan mye og signalmodulering, og enkelte ved St. Olavs hospital som lett kan orientere seg i forskningen om pulsenes virkninger på celler og deres oksidant-nivåer. Referansene fins i boka.

Studentsamskipnaden i Trondheim bør ikke finne seg i slikt. Skal Samskipnaden ivareta studentenes interesser, har den én ting å gjøre: forlange at målerne – om de nå overhodet trengs – er uten sendere og med langt mindre “skitten strøm”, og at de plasseres samlet på avstand fra den enkelte hybel.

I følge Nrk.no forteller Arvid Skjervik i Studentsamskipnaden i Trondheim (SIT) at omlegginga vil koste den enkelte hybelboer rundt 3 000 kroner ekstra per år. Det er helt absurd mye i forhold til hva en student bruker av strøm på sin hybel. Han finner det ganske så urimelig.

Elvia, som har sine kunder i Viken, har derimot utnyttet adgangen til å gi fritak for AMS for kunder med lavt strømforbruk, og gitt studentene dispensasjon.

Så nå er det bare å vente på at sentrale myndigheter – trespannet NVE/RME/OED og bransjen – selveste “kraftalliansen” – finner fram til like kjøreregler. Det gjør de nok. og det tipper jeg de kommer til å gjøre helt uten å ta stilling til helsesiden ved målerne. For det er et svakt punkt som de helst omgår: Bransjen vet nå at den har tatt for lett på helse- og miljørisikoen, men velger å overse det og håpe på at det går over.

Det gjør det ikke. Studentene og Samskipnaden bør ikke la helsespørsmålet få være i fred, men insistere på at det må behandles: Det er studentene det går ut over om kraftalliansen konkluderer med at det må skrus opp målere ved hver hybeldør.

NTNU-studenter og Samskipnaden bør sette i gang en hurtigarbeidende gravegruppe, sette seg inn i forskningen, og så forlange at Tensio tar hensyn til hva de kommer fram til. Ja, studenter kan gjøre noen dypdykk i emnet for å tenke ut seminar-, kollokvie- eller hovedoppgaver i neste omgang. Jeg skal så gjerne bidra med veiledning, dokumentasjon og oppgaveforslag, og  Strålevernet (DSA) vil sikkert gjerne gjøre det samme. Så blir saken belyst fra to motsatte kanter.

Et sted å starte er med å gjennomgå Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa. (Som sagt gratis HER). Hver studentgruppe som melder seg til meg med et prosjekt, skal dessuten få gratis trykte eksemplarer i posten. Det er bare å sette i gang! For det må handles raskt:

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har meldt at den vil behandle saken om Tensio og Studentsamskipnaden ikke blir enige. Det betyr at den som melder vesentlige hensyn til RME i tide, kan påvirke. Deretter er toget gått. Den nye Smartmålerboka er stinn av slike vesentlige hensyn. Det er bare å forsyne seg. Studerer du elektro, radio eller medisin, leser du boka på en helg. (Skulle du finne feil, tar vi forfattere dem mer enn gjerne i mot.) 

Dessuten: Fins det ikke en helseavdeling i Studentsamskipnaden i Trondheim? Bør ikke den kanskje bes om en velfundert uttalelse, basert på dagens kunnskap? Jeg håper noen i Studentsamskipnaden i Trondheim sender dem lenken

 

Einar Flydal, den 25. mars 2021

PDF-versjon: EFlydal-20210325-AMS-Hvor-mange-syke-studenter-kommer-Tensio-til-a-skape.pdf