Dette er ingen aprilsnarr…

Stadig flere steder stanser politikerne utrullingen av 5G fordi de forstår at alt ikke er som det skal med strålevernet og grenseverdiene…

Dersom du er stø i engelsk, bør du ta for deg et nytt arbeidsnotat fra Tom Butler, professor i etikk ved universitetet i Cork, Irland. Det dokumentet forklarer det hele i kompakt form:

Butler påviser – omhyggelig og detaljert – hvordan ICNIRP, stiftelsen som stiller opp med regnestykkene bak de “anbefalte grenseverdiene”, ganske enkelt er et verktøy for å valse ned forskningen og overbevise politikere og opinion at mikrobølgene ikke kan gi helseskader. Om ICNIRP er bemannet med kyniske forretningsfolk, politiske strateger, nærsynte folk med skyggelapper, naive forskere eller nyttige idioter tar han ikke stilling til, selv om det sikkert fins litt av alt dette.

I snart 60 år har forskningen klart og tydelig vist at mobiler, WiFi, AMS-målere og slik stråling som 5G vil øke, skaper kreft, immunforsvarslidelser, utmattelseslidelser og stadig flere el-overfølsomme – så tynt spredt utover oss at vi ikke helt begriper sammenhengen. Særlig ikke når vi får høre at slik kan det ikke være, og dessuten får alle de kule mulighetene i fanget som trådløsheten byr på. I tillegg kommer skadene på natur og miljø, som vi knapt har begynt å titte på ennå. De kommer langsomt på dagsorden.

I dag er det Skjærtorsdag, dagen da “offerlammet” etter gammel jødisk tradisjon skulle overta menneskenes synder og sone for oss. Men denne gangen i form av en profet som ble hengt på korset for å utføre den dåden å skaffe fram syndsforlatelsen. Det spørs om det bør finnes syndsforlatelse å få for det som ICNIRP og ICNIRP-symperne nå steller i stand – uforvarende eller ikke.

Les Butlers artikkel selv, eller vent til vi har fått oversatt den til norsk. Vi har så vidt begynt.

 

Einar Flydal, den 1. april 2021

Butler, Tom: Wireless Technologies and the Risk of Adverse Health Effects in Society: A Retrospective Ethical Risk Analysis of Health and Safety Guidelines, Working Paper, Univ. of Cork, 2021, PDF-notat, Butler-Tom-Wireless-Technologies-Ethical-Risk-Analysis-Working-Paper-Univ.-Cork-2021.pdf