Vi har frikjøpt og oversatt et solid belegg for helseskader fra 5G og annet trådløst

Natt til i dag fikk jeg omsider svaret fra forlaget i Nederland: Vi fikk kjøpe rettighetene til å publisere vår oversettelse av den viktige studien av Ronald N. Kostoff, Paul Heroux, Michael Aschner og Aristides Tsatsakis!

Artikkelen innhold og konklusjoner er aktuelle både for 5G, AMS-målere, de nye smarte kjøleskapene, iPod-øreplugger og kommunikasjonsboksene som du plasserer i stua og kan snakke til…

De fire utgjør et forskerteam fra USA, Canada, Hellas og Russland, og har analysert forskningslitteraturen om helseskader fra mikrobølget stråling.

Forskerne, som stort sett jobber med toksikologi, trekker klare konklusjoner:

Bevisene foreligger på klare skadevirkninger på folkehelsen. De studiene som ikke viser skader, er beheftet med ulike feil og mangler, f.eks. at man har testet med radiobølger som ikke inneholder pulser, slik reell trådløs kommunikasjon gjør. Og da er det ikke rart at man ikke finner skader!

Pulsingen er dessuten skarpere og mer biologisk skadelig med nyere utstyr, hva enten vi snakker 5G, AMS-målere eller de nye, smarte kjøleskapene, iPod’ene som folk putter i ørene, eller kommunikasjonsboksene som du plasserer i stua og kan snakke til – og hva enten signalet er sterkt eller svakt.

Les selv! Her er hele fagartikkelen på norsk. Du kan laste den ned og ta personlige kopier til deg og bekjente, men ikke re-publisere den uten tillatelse fra Elsevier, forlaget.

Dette er den slags informasjon som DSA, vårt strålevern, hevder ikke kan stemme fordi DSAs kilder, etter å ha belært oss med at forskningen “ennå ikke vet sikkert nok”, alltid konkluderer med at “det er helt ufarlig”. Og så er det norsk politikk, anbefalt av ICNIRPs lokale avdeling i WHO, at slik informasjon ikke skal spres “fordi slikt skaper ubegrunnet engstelse”.

Skaff deg kunnskapen selv, og sjekk hvor ubegrunnet du syns engstelsen er! Selv om vi i Norge har gode engelskferdigheter, er forskerspråk vanskelig. Derfor har vi, Else Nordhagen og jeg, oversatt artikkelen for deg. Og nå kan vi altså, etter lang venting, slippe artikkelen fri:

1224 Nedlastinger

 

Einar Flydal, den 27. april 2021

PS. Forberedelsene til rettsaken i Halden 19.-21. mai går sin gang. Derfor blir det få bloggposter om dagen. Saken koster store penger! Bli med og støtt den her: http://bidra.no/ams !

Vil du ha mer info om AMS-målerne, leser du boka Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa  (285 sider). Dette er en populærfaglig og tverrfaglig bok som gir deg det viktigste grunnlaget for rettsaken og forklarer teknologien og forskningen enkelt. (Resten av Halden-saken handler om juss og bevisføring og kan ikke kommenteres før i etterkant.)

Du kjøper boka HER, til kostpris (fritt tilsendt for 250 NOK). 2. opplag er nå trykt. Du kan også laste den ned gratis HER, men det er mye å lese på skjerm.