Var det likevel en sammenheng mellom 5G og Covid-19?

Sultestreik i Italia mot 5G og høyere eksponering

Var det for enkelt å bare avfeie enhver sammenheng mellom 5G og Covid-19-pandemien som konspiratorisk pølsevev?

Mye kan tyde på det. Men fins det en sammenheng, er den neppe så direkte som noen kanskje tror – eller tror at andre tror:

Det er etter hvert kommet flere forskningsartikler som tar opp mulige, men mer indirekte sammenhenger. Selv har jeg skrevet flere bloggposter der jeg referer til forskning som peker på slike muligheter.

I en fersk artikkel (Tsiang og Havas 2021) påviser Angela Tsiang, som nok står for statistikk-jobben med data fra våren 2020, og  Magda Havas, verdenskjent forsker innen EMF-eksponering og helsevirkninger – at det er en klar og tydelig statistisk sammenheng i USA mellom forekomster av Covid-19 og utbygging av 5G med millimeterbølge-teknologier. (Det meste som bygges ut og kalles 5G, bruker ennå ikke slike frekvenser. Millimeterbølgene kommer for alvor først seinere.)

Den statistiske sammenhengen er ganske åpenbar, viser de to. Vi snakker om vesentlig økte sykeligheter og dødsfallsrater der 5G med millimeterbølger ble tatt i bruk.

Men statistikk gir ikke årsaksforklaringer. Så da blir jo spørsmålet hva denne sammenhengen skyldes? Selv om det meste av artikkelen er fylt av statistikk, er det dette spørsmålet som er det mest interessante:

Hadde det i det hele tatt noe som helst med 5G å gjøre? Man kan jo tenke seg helt banale forklaringer, som f. eks. at 5G bygges først ut i byer, luftkvaliteten er dårligere der, og at folk lettere smittes der.

Tsiang og Havas viser at befolkningstetthet og flere andre faktorer nok spiller inn for å forklare antallet som blir smittet og syke, men at om det er bygget ut 5G med millimeterbølger eller ikke, har en betydelig selvstendig forklaringsstyrke, uavhengig av de andre faktorene. Og i flere tilfeller er den sterkere. Så langt tallenes tale.

Men hvordan skal det forklares at 5G med millimeterbølger spiller inn på sykeligheten og dødsfallene? Å presentere brikkene som kan forklare dette, er det resten av artikkelen handler om. Og Tsiang og Havas behøvde ikke gå langt…

Superkort er forklaringen slik – “uten # og b”, som man sier i musikken når stykket gjennomgås rått og unyansert:

Symptomene folk ble lagt inn for, var uvanlige for SARS-virus og for angrep i luftveiene. De vanlige behandlingsmetodene virket ikke. Blant det atypiske var hjertekarkomplikasjoner, blant annet blodpropp, oksygenmangel, hjertearytmi, unormalt lave blodplatenivåer og slag, selv hos yngre pasienter.

En del av dem som ble lagt inn for Covid-19, hadde symptomer som virkelig var ulike alle andre virusinfeksjoner: mange små blodpropper som danner seg i indre organer og blodkar, alvorlige inflammasjoner, at stoffskiftet i cellene ikke klarte å nyttiggjøre seg oksygenet (hypoksemi), og blødninger i huden. Flere testet likefult negativt på SARS-CoV-2-viruset. Og flere hadde hatt symptomene en stund og hanglet i månedsvis etterpå. 

Altså burde man lete etter andre forklaringer.

Disse symptomene kan godt frambringes av EMF-eksponering som mikrobølgesyke, som WHO kaller for “ideopatisk miljøintoleranse tilordnet elektromagnetiske felt” (IEI-EMF). Det er tilstander som skyldes kronisk eksponering for elektromagnetiske felt, og etter hvert kan man nå knytte dem til en del biologiske indikatorer som gjør at den lett psykologiserende betegnelsen “IEI-EMF” ikke lenger er berettiget. (Tilstanden kalles også for “el-overfølsomhet”.)

En hypotese som synes å passe, er derfor at man hadde å gjøre med minst to faktorer i miljøet – et virus og eksponering for RF-stråling:

RF-stråling svekker immunsystemet, og kan gjøre det mindre motstandsdyktig mot SARS-CoV-2-viruset. RF-stråling har også en hel haug andre virkninger som artikkelen redegjør for, og som også SARS-CoV-2-viruset synes å ha eller kan nyttiggjøre seg.

Slik kan mange av de symptomene som observeres – utløsning eller forsterkning av inflammasjoner,  blodpropper (i form av “pengeruller” i blodet), hjertearytmier, oksidativt stress, nedsettelse av D-vitaminnivået, svekket oksygenopptak, påvirkning av cellemembranene, cellenes kommunikasjon, og en rekke andre symptomer og mekanismer som nevnes i artikkelen – utløses av et samspill mellom de toSARS-CoV-2-viruset og RF-stråling, eller av bare én enkelt av dem og diverse andre, f.eks. luftforurensning eller andre underliggende lidelser.

(De nevnte mekanismene og symptomene er godt kjente fra forskningen på EMF-virkninger, og selvsagt dokumentert i referanser i artikkelen.)

Forfatternes konklusjon blir dermed:
De to – 5G med millimeterbølger og SARS-CoV-2-viruset – kan ha spilt sammen gjennom en rekke felles mekanismer, og de kan ha forsterket hverandre (“samspillseffekter”) og hjulpet hverandre fram – sammen med andre faktorer. 

For å forstå dette trengs det overhodet ingen “konspirasjonsteorier”. For hva skulle vel de i så fall gå ut på? …

Forresten: I Arthur Firstenbergs bok Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet (Z-forlag 2018) omtales og dokumenteres det liknende oppblomstringer ved hver ny innføring av (immunitetssvekkende) store radiosystemer. Også det passer godt inn i det store bildet.

Hva blir da en del av terapien? Svaret gir seg vel nesten selv. Og sultestreiken i Italia blir mer forståelig.

 

Einar Flydal, den 19. april 2021

PDF-versjon: EFlydal 20210419 Var det likevel en sammenheng mellom 5G og Covid-19

Referanser

Angela Tsiang and Magda Havas: COVID-19 Attributed Cases and Deaths are Statistically Higher in States and Counties with 5th Generation Millimeter Wave Wireless Telecommunications in the United States. Medical Research Archives vol 9 issue 4. 2021, https://esmed.org/MRA/mra/article/view/2371/193545802