AMS: Sluttforedragene i Halden-saken får du her

Forberedelsene til rettsaken som går for tingretten i Halden den 19.-21. mai er inne i siste fase. Fristen for innlevering av dokumenter gikk ut sist uke.

Her får du se sluttinnleggene – som summerer hva de to partene hevder som sine posisjoner i rettssaken:

Blant de siste dokumentene som ble sendt inn før fristen, var partenes såkalte sluttinnlegg. Dette er innlegg som ikke holdes sist, slik man skulle tro, men nesten først:

Sluttinnleggene skal oppsummere partenes standpunkter mellom innledningsforedragene og vitneforklaringene. Sluttinnleggene vil i Halden-saken antakelig bli holdt første dag, altså den 19. mai.

Sluttinnleggene er de eneste av de saksforberedende dokumentene som er offentlige i forkant av saken. Derfor får du tilgang til dem her.  De gir nyttig innsikt i hva saken dreier seg om, og hvordan de to sidene framstiller sitt syn.

Siden det ikke er god skikk at partene driver forhåndsprosedyre – altså argumenterer for sine standpunkter i saken før saken går for retten – får du de to dokumentene helt uten kommentarer.

Riktignok er verken jeg eller aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! formelt sett part i saken siden vi ikke er saksøkere, men reelt sett er vi jo det: Aksjonen finansierer saksøkersiden. Jeg er sentral i denne sidens saksforberedelser og skal sitte i retten alle tre dager. Derfor kommer det her ingen utsagn eller oppfordringer som kan oppfattes som ubalanserte.

Sluttinnleggene kan du laste ned, og du kan spre dem og kommentere dem av hjertens lyst, så lenge du ikke er part i saken: De er offentlige. Så det betyr også at dokumentene kan siteres med kildeanvisninger, men også at du kan klippe og lime argumentene og gjenbruke dem i andre sammenhenger – med eller uten kildehenvisninger. Du kan også gjøre dem til dine egne, bruke dem i din egen argumentasjon. Da bør du selvsagt finne egnede dokumenter å underbygge påstandene med, men det finner du nok ved å lete i den mest sentrale litteraturen.

Du kan også være med og spleise på finansieringen av saksøker-sidens kostnader, om du ikke alt gjør det – ikke bare for å betale advokater, men også til ekspertvitner, testing av målere i Tyskland, konsulentbistand, oversettelser hos autoriserte translatører, osv. Bidra kan du gjøre på Bidra.no/AMS. (Der finner du også aksjonens bankkonto nederst på siden.) Vi er per nå ca. 900 som bidrar. Et sted fra 5.000 til 7.500 har fritak med legeerklæring.

(Den saksøkte parten, Elvia AS, Norges største strømnettselskap, som har bransjeorganisasjonen Energi Norge som partshjelper, har neppe det samme behovet for økonomisk hjelp. Å oppfordre til å hjelpe bare den ene part, kan derfor ikke være ubalansert. Ta eventuelt kontakt med Elvia AS om du vil støtte saksøkte-siden.)

 

Einar Flydal, den 9. mai 2021

PS. Det er kommet til en ny saksøker etter litt att og fram. Hun har vært uten strøm i 1,5 år, men har nylig fått den tilbake, som del av forhandlingene forut for rettssaken. Dermed er det nå 10 saksøkere.

PS 2: De to sluttinnleggene kan ha et stort opplysnings- og underholdningspotensiale: De kan brukes til høytlesning og diskusjon i en lesesirkel, der man diskuterer én og én påstand. Trom sammen noen venner og arrangér en kveld på nettet nå før saken, da vel!

Sluttinnleggene kan også brukes som råvare for kursoppgaver i flere fag, f.eks. i juss, biologi, fysikk, radioteknologi, telekomstrategi, samfunnsfag og norsk, og selvsagt som grunnlag for undersøkende journalistikk – uansett vilken side man måtte mene har rett i saken. 

Partenes sluttinnlegg lastes ned her:

Sluttinnlegget fra saksøkers side (PDF)

Sluttinnlegget fra saksøktes side (PDF)