Siste dag i rettssaken om AMS-målerne i Østfold: direkte på YouTube

Rettsaken med de 10 saksøkerne i Halden-området går nå inn i sin siste dag, fredag 21. mai. De 10 nekter installasjon av AMS-måler mens Elvia krever å få installere målerne. …

Rettsaken er åpen for publikum over nettet, men det er i praksis vanskelig å slippe til. Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! videresender derfor via YouTube fra tingretten i Halden på kanalen EMFacets. Rettsmøtet begynner kl. 09:00 og varer til 15:45.

Bildekvaliteten fra salen regner vi med vil være bra, og lyd ganske bra. Dette er uansett ikke noe vi kan gjøre noe med. utstyret i salen er gammelt og under utskifting.

Opptak fra de to første dagene ligger uredigert på EMFacets. Vi vil fjerne pausene når vi rekker å få det gjort.

Sakens første dag var onsdag 19. mai. Da foregikk partenes innledningsforedrag, to av de ti saksøkerne forklarte seg om sine helseproblemer og livssituasjon knyttet til elektromagnetisk stråling og AMS-målere. (Dette valgte vi å ikke overføre.) Deretter hadde Elvia sin partsforklaring.

Sakens andre dag, torsdag 20. mai, besto av ekspertvitnenes forklaringer og eksaminasjon av dem. For saksøkersiden vitnet Else Nordhagen, Odd-Magne Hjortland, EMF Consult AS, Einar Flydal, Magda Havas og David O. Carpenter. Du finner deres presentasjoner (lysark) HER.

Fra saksøktes side vitnet i går Lars Klæboe, DSA, og Arnt Inge Vistnes, rent muntlig, uten lysark. Deres siste ekspertvitne kommer i dag.

I dag fredag ser programmet slik ut, men det kan bli forskyvninger:

Fredag 21. mai:

09:0009:45 Vitneforklaring: Mats Møller Bæren, NKOM
09:4512:00 Saksøkers prosedyre
12:0012:30 Lunsj
12:30 – 15:00 Saksøktes prosedyre
15:0015:30 Partshjelpers innlegg (Energi Norge)
15:30 – 15:45 Replikk/duplikk og avslutning

Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! streamer direkte på YouTube, helt uten kommentarer. Det forstyrrer ikke retten, saken er av offentlig interesse, og informasjonsbehovet er stort.

Chat-rommet vil være åpen under overføringen av rettsmøtet. De som følger saken, kan altså kommentere seg imellom. Vi ber om at det vises alminnelig folkeskikk i kommentarene.

I prinsippet skal dom være skrevet i løpet av to uker, men det er normalt at det tar lengre tid. Fram til kjennelsen vil rettssaken ikke bli kommentert her på bloggen. Så gjør vi opp status deretter.

Økonomi

Vi vil gjerne takke alle som har bidratt så vi har kunnet reise denne rettssaken! Det har tatt snart tre år med forberedelser og oppbygging både av kunnskapsgrunnlaget, tekniske analyser, det juridiske grunnlaget og økonomien.

Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! finansieres gjennom innsamlede midler og tilsagn slik at vi kan følge opp så langt det er nødvendig. Midler til å dekke de direkte kostnadene til denne rettssaken er ennå ikke hentet inn fullt ut, for vi er avhengige av ikke å tømme reservene.

Hvis du ikke har rukket å bidra ennå, kan du gjøre det her: http://bidra.no/ams

Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!

 

Einar Flydal og Torleif Dønnestad, den 21. mai 2021

PS. Takk til Jan Erik som tar seg av videooverføringen og overvåker chat-rommet!