Nytt om ekstra-tariffen for ikke å ha måler med AMS

Mens vi venter på kjennelsen fra tingretten i Halden, kan vi i aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! komme med nyheter om gebyrene man må betale om man ikke har måler med AMS-funksjoner: De skal ned.

Mandag 31. mai fikk vi nemlig svar på vår forespørsel til Reguleringsmyndigheten for energi (RME) av 9. februar i år. Våre spørsmål var enkle, men ubehagelige. Det var kanskje derfor det tok fire måneder å besvare dem:

NVE åpnet for flere år siden for at de som ikke har strømmåler med AMS-funksjoner – uansett årsak til dette – kunne ilegges et gebyr for å kompensere for de økte kostnadene som nettselskapet angivelig har for å håndtere slike kunder. Så godt som alle nettselskapene innførte da et slikt gebyr.

Siden NVE i et skriv hadde formulert seg slik at nettselskapene oppfattet det som et pålegg at de måtte ut og lese av målerne hos kundene minst en gang i året – for første gang på et mer enn et halvt århundre – tok de godt i: De innførte gebyrer på fra 0 til 3.500 kroner per år.

Dette vakte selvsagt storm, ikke minst fordi nettselskapene fakturerte hele beløpet – selv når nettselskapet ikke hadde vært ute og lest av og til tross for at mesteparten av beløpet skulle dekke avlesning hos kunden.

Resultatet av talløse klager ble at OED – eller var det NVE eller RME?, disse tre enhetene er visst som siamesiske trillinger å regne selv om de er på to ulike adresser – innførte en ens tariff for hele landet for alle som har strømmålere uten AMS-funksjoner. Prisen er 1500 kr. + mva., altså 1875 kr. (Tariffen gjelder også for Forsvaret, som ikke vil ha AMS av bl.a. sikkerhetsmessige grunner. Forsvaret forhandler for tida om pris, for det vil ikke godta det beløpet som folk må ut med om de får fritak av helsegrunner.)

Gebyrene har ikke vært noen hovedsak for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!. Likevel har vår advokat nedlagt atskillige timer på gebyrene og sendt en del brev. Brevene avklarte blant annet at nettselskapene slett ikke var blitt pålagt årlig avlesning ute hos kunden, og at nettselskapene bare kunne ta betalt for avlesning i etterkant, og bare dersom avlesning faktisk var foretatt.

Da tariffen ble innført tidlig i 2021, ble det naturlig å be RME om avklaring av noen vesentlig spørsmål. De ble sendt som brev per epost den 9. februar. Jeg summerer dem opp her:

  1. En del nettselskap har krevd avlesningsgebyr selv om de ikke har dratt ut til kunden for å lese av. RME bes bekrefte at den nye tariffen bare kan faktureres i ettertid.
  2. RME bes bekrefte at den nye tariffen bare kan faktureres dersom nettselskapet faktisk leser av ute hos kunden.
  3. RME bes bekrefte at tariffen er valgfri, dvs. at nettselskapene ikke er pålagt å benytte den overfor kundene.

Svaret som kom fra RME den 31. mai er klart i det meste, og gir oss rett i det vi – og mange med oss – har hevdet i flere år:

  1. RME gjør det klart at det ikke er plikt til avlesning ute hos kunden.
  2. RME gjør det klart at det er frivillig for nettselskapene om de vil bruke tariffen. De er altså ikke pålagt å ilegge denne tariffen til dem som ikke har AMS-funksjoner.
  3. RME sier at fakturering skal skje etterskuddsvis, men besvarer ikke om det kan tas betaling for tjenester som ikke er utført. Men at man skal betale etterskuddsvis, gjør det naturlig å anta at de tjenester det kreves betalt for, må være utført.

Den nye tariffen ble kalkulert som et omtrentlig gjennomsnitt av hva nettselskapene rapporterte at de hadde av kostnader ved å dra ut årlig til hver kunde uten AMS for å lese av, samt ekstrakostnader internt for å betjene kunder uten AMS. Å dra ut for å lese av utgjorde den langt største delen av tariffen.

Spørsmålet blir da hvor mye av denne frivillige tariffen som blir igjen dersom man sletter kostnadene for å reise ut til kundene. Det spørs om ikke faktureringskostnadene er høyere…

Det blir nok til at vi må skrive og be om en presisering igjen. Svar kan ventes en gang nærmere høstferien…

 

Einar Flydal, den 1. juni 2021

PDF-versjon: EFlydal-20210601-Nytt-om-ekstra-tariffen-for-ikke-a-ha-maler-med-AMS.pdf

PS. Lurer du på hvor du skal gjøre av alle pengene du vil spare på lavere gebyr/tariff? En mulighet er å putte dem i Vi tar AMS-målerne for retten!. For siste ord er neppe sagt, og avkastningen kan bli ganske god…