AMS-dommen i Molde: Melding sendt til nettselskapene og til medier

I dag ble følgende melding sendt til et par hundre medieadresser i Norge, etter at en kortere melding først var sendt til alle nettselskapene:

MELDING TIL REDAKSJONEN

Vedr. stengningsvarsler til strømkunder som motsetter seg målerbytte, og dommen i tingretten i Molde

Sju personer som nektet å skifte strømmålere tapte i tingretten i Molde mot Istad Nett. Dommen falt 1. juni. Konklusjonen i dommen er:

“Retten finner etter dette at de saksøkte plikter å gi Istad Nett AS adgang til å installere nye AMS-målere på målepunkter som fremgår av slutningen.”

De sju husstandenes tap i Molde er en seier som nettselskapene nå bruker for å hevde at kundene må gi dem tilgang til å skifte ut gammel til ny måler. En del kunder motsetter seg dette med argumenter om at de har vesentlige helsemessige plager fra mikrobølget stråling, men at de ikke har klart å skaffe seg legeattest. Eller de hevder at de reagerer med betydelige helseplager fra såkalt “skitten strøm”, en betegnelse for “ledningsbundet spenningsstøy” og “overharmoniske”, som det heter i fagspråket.

Det vedlagte brevet fra advokat Hugo P Matre, Advokat Schjødt AS, er i dag sendt ut til alle strømnettselskapene i landet fra aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!. I brevet gjør adv. Matre det klart at dommen fra tingretten i Molde er høyst mangelfull: Den behandler ikke lovgrunnlaget for å nekte installasjon av ny måler, og tar heller ikke for seg det saklige grunnlaget for helseinnvendingene, og heller ikke nettselskapets adgang til å stenge strømmen.

Disse vesentlige og prinsipielle temaene ble derimot inngående behandlet i tingrettssaken i Halden, som gikk for retten 19. til 21. mai. Advokat Matre ber derfor nettselskapene om å vente med å stenge strømmen til kunder som motsetter seg å skifte til ny måler, inntil den nær forestående dommen i Halden-saken foreligger.

Molde-dommen er på 13 sider før vedlegg. Du finner den HER. advokat Matres brev til nettselskapene finner du HER.

Med hilsen

Einar Flydal
einar.flydal@gmail.com
tlf. 22 23 94 94 / 90 04 99 13
aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!

PDF-versjon av bloggposten og adv. Matres brev: 20210602-EFlydal-AMS-dommen-i-Molde-Melding-sendt-til-nettselskapene-og-til-medier.pdf

PS.
Vi som har studert forskningen på feltet i en del år, er fullt klar over at pressen har liten kompetanse på helsemessige virkninger av elektromagnetiske felt. Vår påstand i tingretten i Halden var at dette også gjelder de forvaltningsorganer som har ansvar for dette området.
Dersom redaksjonen ønsker mer kjennskap til de biologiske problemene rundt de stadig økende mengdene “skitten strøm” (ledningsbunden spenningsstøy og overharmoniske) og pulsing fra elektronisk utstyr, er det bare å ta kontakt.
Vi viser også til boka “Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa“, som gir en omfattende innføring og et vell av kilder. Boka ble sendt til daglig leder i alle landets nettselskaper tidligere i år. Den kan lastes ned gratis HER.
Vi kan også formidle kontakt med folk som har lang praktisk erfaring med el-sanering og skjerming for spesielt overfølsomme personer, i Norge og i andre land.

Rettssaken i tingretten i Halden ligger i sin helhet på YouTube-kanalen EMFacets. Bruk lenkene i teksten under video-vinduet for å komme rett til de delene du ønsker. Presentasjonene til saksøkernes ekspertvitner kan du laste ned HER.