Hørt om “Verdens el-overfølsomhetsdag”? Ikke jeg heller…

Nei, den dagen hadde ikke jeg heller hørt om før det tikket inn en melding fra Frankrikes motsvarighet til det norske FELO (Foreningen for el-overfølsomme). Meldingen kom via det amerikanske nettstedet Smart Meter Harm, som i årevis har skrevet om helseskader fra AMS-målere. For problemene har man jo kjent til lenge, som du så av gårsdagens bloggpost.

Det stiller de norske AMS-dommene nylig, der retten konkluderte med “null helseproblem”, i relieff, og viser at en anke til lagmannsretten er nødvendig. 

Dagens graf over innkomne tilsagn om støtte til anken blir i lagt inn i denne bloggposten i dag ca. kl. 12. Du rekker å få dagens søyler litt høyere hvis du går til skjemaet for å melde inn din støtte før kl. 11:30. Deretter kommer ditt tilsagn med på morgendagens oppdatering.

I Frankrike brukes forresten PLC (Power Line Communication) mellom målerne i stedet for trådløse maskenett, som brukes i Norge. PLC kommuniserer ved å skape “skitten strøm” (faguttrykk: ledningsbundet spenningsstøy og overharmoniske), og får dermed strømnettet til å stråle som en tredimensjonal antenne.

De fleste merker ikke skitten strøm slik at de blir klar over det. Men noen blir akutt sjuke – og det tar gjerne svært lang tid å forstå årsaken, for den er jo så uventet for de fleste av oss. Men om vi merker det eller ikke, er skitten strøm en helsebelastning for alle, og kommer i tillegg til de man alt måtte ha fra før, eller fra den den skitne strømmen som alt er i huset.

Frankrike legger til grunn de samme retningslinjer for stråling fra ICNIRP som i Norge, men bruker dem slik ICNIRP og WHO sier de skal: som et utgangspunkt for å sikre mot akutte oppvarmingsskader før man utfra egne vurderinger av forskningen setter sine grenseverdier for å sikre mot alle slags helseskader fra eksponering for elektromagnetiske felt (ved frekvenser fra 100 kHz til 300 GHz, for å være nøyaktig):

Dette fører til at man i Frankrike gjerne setter strengere restriksjoner, f.eks. for bruk av WiFi i skoleverket og i biblioteker og offentlige områder, eksponering fra mobilmaster, osv. Det er kommet en rekke dommer i Frankrike der strømselskapet er dømt til å slå av PLC-løsningen av hensyn til el-overfølsomme som har saksøkt strømselskapet (se f.eks. bloggpost 06.08.2019).

Her er dagens graf over tilsagn for å få anket Halden-dommen: Vi trenger én million til prosesskostnader og én million til garantier i tilfelle saksøkerne taper og må betale motpartens saksomkostninger, slik det skjedde i Halden:

Status per 16.06.2021 kl. 12 – tre døgn etter start – er at vi har samlet tilsagn for kr. 318 726 til prosesskostnader og garantier for kr. 321 000. Vi har altså alt nådd henholdsvis 32% og 33% på tre døgn. Det er i seg selv en sterk stemningsrapport!

Status 16.6.2021 kl. 12: Røde søyler: tilsagn om bidrag til prosesskostnader. Hvite søyler: tilsagn om garanti.

 

Einar Flydal, den 16. juni 2021

Kilder

Mer om skitten strøm og smartmålere finner du i boka Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa (Flydal og Nordhagen 2020), som du kan kjøpe eller laste ned. Boka gir stor oversikt og vil danne grunnstammen i dokumentasjonen for ankesaken, slik den også gjorde i tingretten i Halden. (Men der ble den totalt oversett sammen med all annen dokumentasjon.) Boka inneholder et vell av både eldre og nyere kilder – forskning, målinger, konsulentrapporter, reportasjer, m.m.. Først med denne boka, og rapportene den viser til, fikk vi i Norge en systematisk samling som gjorde det mulig å vinne fram i retten med problemet.

En oversikt over mine bloggposter helt siden 2016 om skitten strøm og helsevirkninger – både fra smartmålere og annet – finner du HER