HER melder du din støtte til ankesaken

Uten at vi anker Halden-dommen, blir det stående tre tingrettsdommer i Norge som alle «slår fast» at det ikke fins helseproblemer knyttet til mikrobølgesendere: fra Molde, Halden og Sandnes. Og dessuten vil de brukes til å avvise at «skitten strøm» (som i bransjen kalles ledningsbundet spenningsstøy og overharmoniske) kan være et helseproblem – trass i omfattende dokumentasjon og erfaring som viser noe annet. Slik kan vi ikke ha det.

Her melder du inn din støtte til arbeidet med å gjennomføre en ankesak i lagmannsretten. Beslutning om å anke tas når vi ser at det kommer inn nok midler, og den bør tas før 1. august. Du støtter ved å gi tilsagn om å støtte med et engangsbeløp. Du betaler altså bare dersom det blir en anke, og du sender ingen penger ennå. Du oppgir en dato for når i høst du vil betale inn. Så får du en påminnelse. Det trengs én million til dette arbeidet.

I tillegg trengs det også en million i form av garantier for det spesielle tilfellet at vi taper og må betale motpartens saksomkostninger. Du kan derfor også oppgi et garantibeløp som du bare blir avkrevd hvis vi må bære motpartens sakskostnader og utgiftene til fagdommere. Dette er altså penger som bare skal betales hvis vi taper fullstendig. Det tror vi jo ikke, ellers hadde vi jo ikke villet anke saken.

Det er aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! som organiserer saken, med tilslutning fra FELO, Folkets strålevern, Stopp smartmålerne! og Norges Miljøvernforbund. Det er et omfattende arbeid som skal gjøres. Derfor haster det å få tilsagn om støtte på plass, selv om vi bygger videre på alt vi tidligere har gjort. (Fra før har vi i denne aksjonen brukt ca. 3,6 millioner siden sommeren 2018.)

Om du i stedet – eller dessuten – ønsker å gi et beløp her og nå til aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!, så sett inn pengene på Foreningen for EMF-Reforms konto nr. 18131902855 (Sparebank1), eller bidra via bidra.no/ams. (Der kan du bruke kort og VIPPS.)

Ønsker du å vite mer om Halden-saken og dommen der? Det finner du i bloggpostene på http://einarflydal.com siden 8.6.2021. Trenger du en papirutskrift av skjemaet til noen andre som vil sende det inn som brev? Det finner du HER.