HER melder du din støtte til aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!

Anken av dommen som falt i tingretten i Halden 7. juni 2021, ble sendt inn 18. august. Ankesaken kommer for lagmannsretten i september 2021. Det er lenge til, men det gir også mer tid til å skjerpe detaljene.

Ved hjelp av bidrag fra over 600 personer har  vi finansiert det som vi mente kunne forventes av kostnader etter vanlige tommelfingerregler, som er 2/3 av tingrettskostnadene: én million til våre prosesskostnader, og én million i garantier for det verst tenkelige – at saksøkerne taper på ny og må betale motpartens sakskostnader og for fagdommerne.

Vi har null administrasjonskostnader, men betaler fortsatt ned på motpartens saksomkostninger (777.000 NOK) etter dommen i Halden. De, og mer til, håper vi på å få tilbake når (ikke om!) vi vinner neste runde.

Med forsinkelsen regner vi med at kostnadene vil stige. Så om du ønsker å gi et beløp til aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!, kan du sette penger rett inn på Foreningen for EMF-Reforms konto for aksjonen: konto nr. 1813 19 02855 (Sparebank1), eller du kan betale via bidra.no/ams. (Der kan du bruke kort og VIPPS.) Du kan også bruke VIPPS direkte, men da må du sende pengene til 90 04 99 13, som sender videre til aksjonens konto.

Under finner du mer omtale av saken og skjema om du vil melde inn din støtte. 

Mer om hvorfor vi anker dommen

Uten at vi anker Halden-dommen, blir det stående tre tingrettsdommer i Norge som alle «slår fast» at det ikke fins helseproblemer knyttet til mikrobølgesendere: fra Molde, Halden og Sandnes. Og dessuten vil dommene brukes til å avvise at «skitten strøm» (som i bransjen kalles ledningsbundet spenningsstøy og overharmoniske) kan være et helseproblem – trass i omfattende dokumentasjon og erfaring som viser biofysiske skadevirkninger og at enkelte reagerer akutt med helseplager. Slik kan vi ikke ha det!

Anken ble sendt inn 22. august 2021. Forberedelsesarbeidet er dels advokatarbeid, dels litt konsulentbistand og tekniske undersøkelser. Advokat Hugo P. Matre, Advokat Schjødt AS, er vår advokat.

Det er aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! som organiserer saken, med tilslutning fra FELO, Folkets strålevern, Stopp smartmålerne! og Norges Miljøvernforbund. Det er et omfattende arbeid som gjøres. Så mye som mulig av forberedelsene gjøres av Einar Flydal, Torleif Dønnestad, Else Nordhagen og andre medhjelpere. Alt dette skjer uten å belaste innsamlede midler.

Ønsker du å vite mer om Halden-saken og dommen der? Det finner du i bloggpostene på http://einarflydal.com siden 8.6.2021.

Skjema for å melde din støtte til aksjonen:

PS. Noen spør om hvordan de kan få bidra med mer. Aksjonen, som drives av Einar Flydal og Torleif Dønnestad m.fl., har konto i Foreningen for EMF-reform. Kontonr. 1813 19 02855. Dersom du vil bruke VIPPS, kan du sende beløpet til 760226. Send oss da gjerne din epostadresse samtidig.