HER melder du din støtte til aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!

Anken av dommen som falt i tingretten i Halden 7. juni, ble sendt inn 22. august. Ved hjelp av bidrag fra over 600 personer har  vi finansiert det som kan forventes av kostnader etter vanlige tommelfingerregler: én million til våre prosesskostnader, og én million i garantier for det verst tenkelige: at vi taper på ny og må betale motpartens sakskostnader og for fagdommerne.

Vi har null administrasjonskostnader, men betaler fortsatt ned på regninger etter at vi måtte betale motpartens saksomkostninger etter dommen i Halden. De håper vi på å få tilbake i neste runde.

Så om du ønsker å gi et beløp til aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!, så kan du sette penger rett inn på Foreningen for EMF-Reforms konto for aksjonen: konto nr. 1813 19 02855 (Sparebank1), eller du kan betale via bidra.no/ams. (Der kan du bruke kort og VIPPS.)

Under finner du mer omtale av saken. 

Mer om hvorfor vi anker dommen

Uten at vi anker Halden-dommen, blir det stående tre tingrettsdommer i Norge som alle «slår fast» at det ikke fins helseproblemer knyttet til mikrobølgesendere: fra Molde, Halden og Sandnes. Og dessuten vil de brukes til å avvise at «skitten strøm» (som i bransjen kalles ledningsbundet spenningsstøy og overharmoniske) kan være et helseproblem – trass i omfattende dokumentasjon og erfaring som viser biofysiske skadevirkninger og at enkelte reagerer akutt med helseplager. Slik kan vi ikke ha det.

Anken ble sendt inn 22. august. Forberedelsesarbeidet er dels advokatarbeid, dels litt konsulentbistand og tekniske undersøkelser, dels frivillig og ubetalt. Advokat Hugo P. Matre, Advokat Schjødt AS, er vår advokat.

Det er aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! som organiserer saken, med tilslutning fra FELO, Folkets strålevern, Stopp smartmålerne! og Norges Miljøvernforbund. Det er et omfattende arbeid som gjøres.

Ønsker du å vite mer om Halden-saken og dommen der? Det finner du i bloggpostene på http://einarflydal.com siden 8.6.2021.