AMS-saken til lagmannsretten: innsamlingen går videre for fullt!

Ja, innsamlingen til anke av Halden-saken går videre for fullt! 

Status per 17.06.2021 kl. 15 – fire døgn etter start – er at vi har samlet tilsagn for kr. 387 926 til prosesskostnader (rød søyle) og garantier for kr. 378 000 (hvit søyle).

Vi har altså alt nådd henholdsvis 39% og 38% av målet på fire døgn!

Hvorfor? Og hvor langt kommer vi i finansieringen av anken før sommerslappheten setter inn? Når vi et sikkert nivå, kan vi begynne å tette bevishullene våre.

Vi når slike gode resultater fordi mange er sinte og fortvilte:

De har med egne øyne sett inn i rettssalen via YouTube (se kanalen EMFacets). Der har de sett at saksøkersiden la fram solid erfaring fra feltet, et vell av forskningsstudier, vitneforklaringer fra et par av klodens fremste forskere, og grundig faglig framlegging av kritikk mot dagens strålevernregime.

Og så har de sett at det hele avfeies av Strålevernets mann i rettssalen med en del åpenbart feilaktige påstander (se Else Nordhagens gjennomgang 9.6.2021): “hjemmegjorte studier”, “ikke forskningsbasert”, “mangler kompetanse”, “gammel forskning”, osv. Og dette var det eneste som retten så la til grunn.

Jo før vi når tett oppunder målet, jo raskere kan vi sette i gang arbeidet med å tette alle hull i bevisførselen. Nye bevis og fakta må nemlig inngå i anken, og den må leveres innen den 30. august! Dette er altså det vi skal bruke sommeren på – hvis vi ser at vi kommer i mål.

Du finner skjema for å melde din støtte HER. Vil du lese mer om saken, så gå til bloggpostene fra 8. juni og seinere på http://einarflydal.com.

Einar Flydal, den 17. juni 2021