AMS-anke til lagmannsretten: Vi har bikket 400.000 * 2! Og dessuten litt om fordumming…

Etter fem døgn har vi samlet inn tilsagn om 409 026 kroner til å anke dommen i Halden-saken (se bloggpost 8.6. og følgende). Og vi har fått inn garantier for praktisk talt samme beløp: kr. 410 000 for å dekke et “worst case scenario”!

Vi har altså allerede – før sommerferien – nådd 40% av målet:

Status for tilsagn og garantier per 18.6. kl. 19:00, og to milepæler: 75% og 100%. Kan de nås? Røde søyler: tilsagn om støtte. Hvite: tilsagn om garantier.

En anke kan – må vi håpe – rette opp i ikke bare Halden-saken, men også i dommene fra Molde og Sandnes, og vurderingene i Elklagenemnda:

Disse dommene og nemdsvedtakene har til felles at de ikke har gitt noen som helst kompetent vurdering av om helseinnvendingen mot AMS-målerne er “åpenbart urimelig”. De har bare antatt at myndighetenes vurderinger må være rett: at slik er det bare.

En artikkel i Ny Tid nylig, meget velskrevet av Ingrid Wreden Kåss, viser til fulle det uholdbare i en slik antakelse: fagmyndighetens syn på saken er bygget på sandgrunn.

Systematisk fordumming

Det gamle munnhellet “Den Herren giver et embede, giver Han også forstand“, er altså ikke rett. Og har aldri vært det – ikke en gang selve munnhellet, som med tida har fått en “r” for mye:

Ordtaket var opprinnelig et håp og et ønske, med en gammel konjunktiv – “give”. Altså et håp om at måtte Vårherre også gi forstand til den som fikk en embetsstilling. For klokskap følger ikke alltid med av seg selv. Ingrid Wreden Kåss sin artikkel bekrefter at dette fromme håpet ikke alltid innfris i embetsverket.

Ellers så kan det jo tenkes at embetsfolkene er kloke nok, men at politikk kan overstyre deres klokskap og kunnskap: I dette tilfellet kunne det være det det politiske behovet for å tenke likt med EU-kommisjonen og med USA. Noen studenter burde undersøke den saken, og etter hvert skrive noen doktorgradsavhandlinger om dette temaet… For slik politisk styrt kunnskapsutvikling kan gi regelrett fordumming som resultat:

Ingrid Wreden Kåss sin bestefar var professor i reumatologi. I den forbindelse skrev han i Store Medisinske Leksikon en artikkel om værsyke den 13. februar 2009. Der heter det:

Værsyke, populærbetegnelse på det at noen mennesker reagerer på værforandring med forskjellige symptomer, bl.a. stivhet og smerter i muskler og ledd, konsentrasjonsvansker, glemsomhet, tretthet, depresjon og angst. Dette rammer kvinner oftere enn menn. En spesiell variant er revmatikeres og migrenepasienters tendens til å få smerter ved værforandringer. Man har ingen forklaring på dette fenomenet, bortsett fra at det kan skyldes kroppens følsomhet overfor elektriske forandringer i atmosfæren.

At elektriske pulser i værfronter fører til værsyke, ble nøye undersøkt og påvist i forskning i siste halvdel av forrige århundre. Disse funnene forklarer at værsyke-symptomene kan komme i god tid før værforandringene skjer. (Jeg har skrevet om det i flere bloggposter og i de to bøkene om smartmålere som du finner HER.)

Men dette motsier jo fullstendig tanken om at ingen helsevirkninger kan skapes av så svake pulser! Det motbeviser altså det gjeldende fundamentet for strålevernet – ganske enkelt.

Den 22. februar 2019 blir så alle referanser til de elektriske pulsene i atmosfæren fjernet, samtidig som artikkelen nå forteller at man ikke finner noen forklaringer i temperatur, luftfuktighet eller trykk – altså målinger etter at endringen har funnet sted.

Jeg sendte inn en omfattende litteraturliste og argumenterte for at man med dette hadde fjernet gammel, solid påvist kunnskap. Svaret fra leksikonredaktøren gikk ut på at man bare ville forholde seg til nyere forskning! Stikk den! Grunnen til at det ikke forskes mer i Vest på slikt, er at kildene tørket ut. Da forsvinner forskningen. Man må tro at det var forskningsresultatene som ikke passet lenger. De var ikke blitt falsifisert.

Slik fordumming kan altså bidra til å holde liv i gamle dogmer og sørge for at miljøer stagnerer – f.eks. innen strålevernet. Da gjenstår det bare å sende et fromt ønske til Vårherre, eller gå jussens vei!

Vil du bli med å hjelpe fram en anke, kan du fylle ut skjemaet under.

God helg!

Einar Flydal, den 18. juni 2021