Om elektrisiteten som er i alt, og om hvordan vi forstyrrer den: nå på mange språk

Har du ennå ikke lest denne boka? Den forteller “historien om elektrisiteten og livet”, som det heter i undertittelen. Nå har boka fått sitt gjennombrudd internasjonalt:

Boka har vært på norsk siden  2018 og har åpnet manges øyne for hvor sentral elektrisiteten er for å fatte vår tids kanskje største og mest helse- og miljøutfordring: at det moderne samfunnet forstyrrer biologien på det mest grunnleggende med sin enorme bruk av elektrisitet – trådløst og i ledninger.

Elektrisiteten er en grunnleggende kraft – virksom, men også påvirkelig over alt – fra den minste kjemiske prosess til de største klimasystemene. Uten at vi tar hensyn til det.

Tvert om: Opp mot Den usynligne regnbuen kan regjeringen klimamelding til Stortinget leses som et uforstandens manifest. Meldingen omfavnes riktignok fra høyre til venstre i norsk politikk, og liknende satsninger på “fullelektrifisering” skjer i alle i-land.

Det trengs kunnskap for at erkjennelsen om elektrisitetens rolle for helse og miljø skal slå igjennom, og det gir denne boka – nå endelig på en rekke språk.

Boka krever ingen forkunnskaper. Første del har morsomme, lette, spennende og vakre partier. Andre del er litt mer krevende, men i populærfaglig form den også. Og boka er breddfull av interessant kunnskap, og bretter ut en story nesten som en god krim.

Jeg oversatte boka i 2018, og norsk er fortsatt det eneste nordiske språket som boka er oversatt til.

Nå er de store verdensspråkene kommet etter: Du kan få Den usynlige regnbuenfransk, italiensk, tysk, og i en to-bindsutgave på koreansk (bind I og bind II). Dessuten kommer den snart på spansk og japansk – og som engelsk lydbok. 

Hvilken virkning vil boka ha i Sør-Korea, verdens mest IKT-tette land?

Dette lover godt. For denne boka gjør en av vår tids største helse- og miljøutfordringer – den stadig stigende bruken av strøm – spesielt levert som pulset og polarisert stråling – forståelig for folk flest.

Boka hjelper til med å gjennomskue den store strålebløffen – at mikrobølger og andre frekvenser lavere enn lyset, ikke skader så lenge de ikke varmer. Det er en tanke fra 1940-tallet som henger igjen i fysikkfaget og som for lengst er foreldet.

Slike skylapper faller av mens du leser. Boka er ekstremt godt dokumentert for den som vil gå grundigere til verks: Forfatteren har 40 års egen erfaring og egne studier på feltet, og har utstyrt boka med hele 150 sider fotnoter og referanser til faglitteratur fra 1700-tallet og fram til i dag. 

Trenger du en krim i sommer, vet du altså hva jeg vil foreslå! Tredje opplag er fortsatt i salg. Du bestiller boka HER, fra Z-forlag, eller i nærmeste bokhandel: Spør i bokhandelen og på biblioteket etter den, da vel! Kanskje de vil ta den inn i hylla – som en slags motpol til Klimameldingen.

Den usynlige regnbuen er også på mange vis en introduksjonsbok i bioelektrisitetsfagets historie. Det er en fagretning som oppsto da elektrisitetens grunnleggende biologiske rolle ble gjenoppdaget og underkastet systematiske studier etter 2. verdenskrig. Dette fagets historie – og hvordan det har kjempet for å bli hørt med sitt budskap om hvordan “alt er elektrisk” – er også en historie om hvor vanskelig det er å endre faglige tankemodeller.

Den tradisjonelle motstanden mot slike paradigmeskifter – fra næringer så vel som fra etablerte fagmiljøer – kan forklare hvorfor det fortsatt er mulig for strålehygiene-miljøene å arbeide utfra de gamle dogmene: Deres fagbakgrunn og deres interesser gjør den nye forståelsen ubegripelig, urimelig og ikke dokumentert på en måte de kan akseptere.

Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet er nettopp en slik bok som skaper grunnlaget for et paradigmeskifte. Har du alt boka, så lån den bort i sommer!

 

Einar Flydal, den 19. juni 2021