AMS: Derfor er en anke av Halden-saken nødvendig…

Innsamlingen av tilsagn så vi kan anke Halden-dommen går sin gang: Som grafen viser, har vi snart nådd 50% av det vi trenger.

Uten en anke blir det stående tre dommer i Norge som alle “slår fast” at det ikke fins helseproblemer knyttet til mikrobølgesendere! Og dessuten at “skitten strøm” (som i bransjen kalles ledningsbundet spenningsstøy og overharmoniske) ikke kan være noe helseproblem – trass i omfattende dokumentasjon og erfaring som viser noe annet. Slik kan vi ikke ha det. Derfor må vi anke.

HER kan du gi ditt tilsagn om at du vil bidra.

Dessuten purrer vi for tida inn bidragene fra dem som ligger etter i betalingen av de 3000 kr. som de ga tilsagn om i 2019: Vi har fortsatt over én million utestående som vi trenger å få inn fra bidragsyterne for å gjøre opp regninger.

Vi forventet den gang at 3 millioner det skulle dekke hele løpet vårt gjennom rettsvesenet. Det gjorde det slett ikke: Vi har totalt brukt ca. 3,6 millioner siden våren/sommeren 2018. Får vi ikke inn de pengene, tør vi ikke gi oss i kast med en anke til lagmannsretten. Så har du noe uoppgjort, så rydd opp i det nå!

Einar Flydal, den 22. juni 2021