Et nødrop om epilepsi, PNES og Tourettes syndrom – og anke av Halden-dommen?

Innsamlingen av tilsagn for å få anket Halden-dommen har stoppet opp. Det ser vi av grafen. Er det et tegn på for svak interesse? Eller er det bare sommerferien som har seget inn over oss?

Uansett hva årsaken er, peker kurven nå i retning av at det ikke kan bli noen anke av Halden-dommen. Det vil i så fall være et uhyre stort tap. Her er et ferskt og dramatisk eksempel på hvorfor:

Seinest i går kveld fikk jeg følgende melding fra et fortvilet menneske, vi kan kalle henne K.:

Jeg har nå fått tre diagnoser på grunn av smartmåleren: epilepsi, PNES og Tourettes. Jeg har vært på sykehus flere ganger og i MANGE uker…. Jeg har målt hjemme, og ser at anfallene kommer av denne Jævelen!

Hva skal man mene om et slikt nødskrik? Skyldes det bare at K har funnet en grei knagg å henge sine problemer på?

Jeg har sjekket og tenkt litt, samtidig som jeg er veldig klar over at jeg slett ikke er medisiner. Men det tror jeg i denne sammenheng faktisk kan være en fordel:

Epilepsi er en paraplybetegnelse på en rekke kroniske tilstander med forskjellige årsaker og prognose. krampeanfall som man stort sett ikke kjenner årsakene til, bortsett fra at de ligger i nervesystemet, er knyttet til ekstra signalering, og er resultat av et komplekst samspill mellom gener og ytre påvirkninger (HelseNorge).

PNES – eller psykogene, ikke-epileptiske anfall – er anfall med kramper som likner på epilepsi, men årsakene har gjerne med psykiske tilstander å gjøre (se HelseNorge).

Om Tourettes syndrom skriver HelseNorge at det kjennetegnes av tilbakevendende tics – ufrivillige bevegelser og lyder, som blunking, hodebevegelser eller harking/kremting, og som kommer og går i perioder. Folk med Tourettes kan i tillegg ha ADHD og tvangshandlinger/tvangstanker, spesifikke lærevansker, plutselige raseriutbrudd, søvnvansker, angst og depresjon. Årsakene er nevrologiske og det gis bare symptombehandling.

K har altså fått tre diagnoser på kramper og reflekser som alle er alvorlige, knyttes til nervesystemet men har helt uklare årsaker, kan godt ha sammenheng med miljøet rundt K, og antas å være psykiske uten at – eller nettopp fordi – man ikke har funnet noen klare årsaker.

Er det derfor – fordi legene ikke finner årsakene – at K knytter plagene sine til AMS-måleren, som kanskje dukket opp rett før problemene begynte? Eller er det legene som ikke finner årsaken der, fordi de ikke har kunnskaper som gjør at de leter der?

Det er ikke godt å si for en utenforstående. Men det som er lett å slå fast, er at slike symptomer faktisk godt kan skyldes AMS-målere: K er slett ikke unik i sine reaksjoner. Jeg har fått flere slike rapporter fra folk som befant seg i blindtest-liknende situasjoner. Og jeg har selv sett folk få akutte kramper av elektromagnetiske felt de ikke ante fantes i lokalet. Og dessuten:

En særdeles tydelig sammenheng mellom epileptiske anfall og svært svake, spesifikke radiofrekvente pulser ble funnet på 1980-tallet i tysk forskning (bloggpost 03.11.2020). Vi snakker om frekvenser som lett vil gjenfinnes i moderne, trådløs kommunikasjon, også fra AMS-målere. At nervesystemets signalering kan bringes i uorden av lavfrekvent pulsing i svake, pulsede elektromagnetiske felt, er også godt kjent fra annen forskning, ikke minst som resultat av at cellers kalsiumkanaler åpner seg, noe vi nå vet at de kan gjøre av AMS-målere (bloggpost 07.05.2021).

K kan altså utmerket godt ha rett. Og det kan like utmerket godt være at legene har delt ut hennes diagnoser, som alle legger årsakene i nervesystemet og i psykiatrien, ganske enkelt fordi de ikke finner noen kliniske årsaker innen det feltet de kan noe om og har utviklet diagnosemetoder for. Det har skjedd før, f.eks. med amalgam og fibromyalgi, gulfsyndromet og med kjemiske allergier. For om EMF og helse lærer norske leger ikke lært noe annet enn at det ikke er noen mulig forbindelse med mindre strålingen er så kraftig at vevet blir varmeskadet.

Dommene fra Molde, Halden og Sandnes “slår fast” at det umulig kan være noen helseproblemer knyttet til AMS-målere. Helsevesenet har dermed fått nøyaktig den legitimeringen det trenger for å slippe å ta disse helseplagene inn over seg, men fortsette å plassere dem under etiketten “nocebo” – altså angst.

Derfor trenger vi å anke Halden-dommen! Så meld deg på og gi din støtte HER. Du betaler inn ditt bidrag først når det er klart at det blir en anke. Fristen for å anke er den 30. august, men før den datoen skal advokaten og vi som er støttespillerne gjøre et betydelig arbeid. Vi bør derfor ha finansieringen på plass innen 1. august.

 

Einar Flydal, den 7. juli 2021

PDF-versjon: EFlydal-20210707-Et-nodrop-om-epilepsi-PNES-og-Tourettes-syndrom.pdf