Hvem sørger for innspurten nå som vi nesten er i mål?

Vi er praktisk talt i mål med vår store dugnad for å finansiere anken til lagmannsretten, og arbeidet er for lengst i gang. I går leste jeg førsteutkastet fra advokaten. Det lover godt. Men vi er ikke helt i mål, og har derfor lagt ut litt lokkemat …

Dessuten fins det andre saker i gang rundt om i verden. Litt mer om det finner du i dagens PS, som samtidig markerer bursdagen til en viktig person for alle som er opptatt av EMF og helse.

Alle kan nå se av grafen over at Halden-dommen blir anket, selv om de selv ikke bidrar med en krone. Dermed har bidragene nærmest stanset opp. Men vi mangler fortsatt 27 174 kroner for å nå budsjetterte utgifter til prosessen, og vi har, som nevnt i forrige bloggpost, fortsatt betydelig gjeld etter Halden-saken. Vi mangler dessuten garantier for 48 300 kroner for å dekke opp kostnadene dersom det utenkelige skjer – at vi igjen må dekke Elvias sakskostnader.

Omtrent halvparten av dere som leser denne bloggposten, har bidratt så langt. Det er flott! Men hvordan kan vi motivere dere andre til å bidra? Jo, her er lokkematen:

Dere som bidrar nå, får tilsendt boka Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa – boka som er skrevet for saken, og viser hva den gjelder – signert og med personlig hilsen fra forfatterne.

Prisen er lik forlagets selvkost og salgspris, kr. 250, fritt tilsendt. Bidrar du nå med kr. 1 250, går altså kr. 1 000 til anken og du får ett eksemplar i posten, med personlig hilsen. Du gir ditt bidrag og får tilsendt din signerte bok HER.

Har du boka fra før, sa du? Du kjenner helt sikkert noen som ikke har den… Dersom du vil gi boka i gave og ha hilsenen skrevet til andre enn deg selv, oppgir du navnet i det siste feltet i skjemaet. (Ett eksemplar per bidrag. Vil du ha flere bøker til julegaver, bidrar du flere ganger. Om du vil være sleip og utnytte tilbudet, bidrar du altså med kr. 251 så mange ganger du har samvittighet til.)

Når vi vinner – ikke om – kan denne boka bli et klenodium… For vi vet at vi har rett, selv om sterke krefter av ulike grunner – som spenner fra fagtradisjoner til næringsinteresser – forsøker å underkjenne det, i vitenskapens navn. 

 

Einar Flydal, den 13. august 2021

PDF-versjon: EFlydal-20210813-Hvem-sorger-for-innspurten-na-som-vi-nesten-er-i-mal.pdf

PS. Vet du forresten hvem det er sin bursdag i dag? Jo, Olle Johansson, en av verdens fremste forskere på biofysiske reaksjoner og helseskader fra EMF-eksponering. Han har jobbet med dette i mer enn 50 år. Det begynte med at han som ung dermatolog ble engasjert da den store “skjärmsjukan” herjet i Norden på 1980-tallet og førte til oppmerksomhet rundt et tilsynelatende nytt og underlig fenomen som fikk navnet “el-overfølsomhet”. (Den historien finner du omtalt i bloggpost 30.04.2019).

Olle gjorde forsøk som viste at folk han plasserte med ryggen til en dataskjerm (av den tidlige typen som hadde katoderør, slik som de gamle TVene), utviklet slike celleforandringer på få minutter, som inngår i hudens forsvarssystem – helt uten at forsøkspersonene kunne ane om skjermen var slått på eller ikke. Det burde være bevis godt nok.

Olle har siden utgitt mer enn 800 fagartikler – noen sier 1500 – med forskere verden rundt. Som pensjonist har han for lengst tatt bladet fra munnen og nøler ikke med å si hva man han mener om dagens strålevern – i alle de media verden over der han slipper til. Han gjør det samtidig som han produserer fagartikler i anerkjente fagtidsskrifter. For en del fagfolk kvalifiserer slikt til betegnelsen “aksjonist”, i negativ mening, men det stopper ham ikke. Han ser i stedet sin frittalenhet som sin moralske plikt når han tegner bildet av en forestående miljøkatastrofe som vi pådrar oss til tross for at kunnskapen om konsekvensene er til stede i rikelig mon. Olle hylles i dag av forskere og venner kloden rundt for sin store innsats.

Olles nyeste artikkel skrevet for folk flest, finner du her – på engelsk – på nettstedet Newsvoice.se 9/8, 2021. Den handler ikke minst om rettssaker – en sak om helseskader fra strålingen fra den populære el-bilen Nissan Leaf, og flere italienske saker der folk har vunnet fram i retten med erstatningskrav og krav om anerkjennelse av el-overfølsomhet.

Kanskje får vi snart se at ikke bare telekom-operatørene, men også el-bilprodusentene går ut med advarsler til sine aksjonærer om at det kan komme store erstatningssaker i årene framover?