AMS: Ulovlige stengningstrusler fra nettselskapene

Flere nettselskaper truer nå igjen – rett før frosten setter inn – med å stenge strømmen til folk som ikke har skiftet til ny måler og som også motsetter seg en ny måler uten aktiv radiosender.

Nettselskapene påberoper seg til og med dommen fra Halden for å hevde at de nå har rett til å kreve gamle målere skiftet ut. Men så enkelt er det ikke. Det har de ganske enkelt ikke lov til:

Det er flere i Drammensområdet som har fått stengningsvarsler fra Glitre Energi Nett i det siste. T.N. er en av dem. Han skrev i dag et svar som nok kan brukes av alle dem som opplever at nettselskapet truer, og hevder at deres rett til å kreve måleren skiftet, er avklart i retten.

Jeg refererer fra T.N.s brev nedenfor.

Einar Flydal, den 15. oktober 2021

Advokat Hugo P. Matre, som representerer saksøkerne fra Halden området i fastsettelsessøksmålet mot Elvia AS.
Han er tydelig på at Glitre energi ikke har anledning til å stenge strømmen basert på saken i Halden, da saken ikke er ferdigbehandlet:

Saken mot Elvia AS er anket på alle punkter. Glitre Energi viser til denne saken og bruker den mot oss for å stenge. Dette er helt feil juridisk praksis og vil også være et lovbrudd for Glitre Energi hvis nettselskapet agerer på grunnlag av en dom som ikke er rettskraftig. Advokat Matre er tydelig på dette punktet og at tvistelovens paragaf 19 regulerer dette: 

19-14.Når er en avgjørelse rettskraftig?

(1) En avgjørelse er rettskraftig når den ikke lenger kan angripes med ordinære rettsmidler. Tidspunktet for rettskraften bedømmes særskilt for hvert enkelt krav som behandles i samme sak.

(2) Angripes en rettskraftig avgjørelse ved rettsmidler, kan den rett som avgjørelsen bringes inn for, på begjæring beslutte at rettskraften foreløpig skal bortfalle.

Videre sier også Matre at Glitre Energi kun under visse omstendigheter kan gripe inn og stenge strømmen. Dommen fra Halden er også tydelig på det.

Vi har informert Glitre om at vi har store mengder med jaktkjøtt i fryseren til en verdi av ca. 70-80.000 kr. Samt at vi har et barn på 2 år i huset og en person som er gravid. Meg bekjent har ikke Glitre Eenergi noen form for medisinsk kompetanse til å avgjøre om liv og helse står i fare hvis små barn ikke får tilgang ikke til varme, eller om et foster kan ta skade ved kulde og frostskader. Til opplysning var det den 12 og 13 oktober minusgrader i Drammen om natten. Vi har ingen mulighet for å være andre steder eller muligheter for oppvarming av huset.
Forholdene som er nevnt over medfører en vesentlig ulempe for oss. Glitre har derfor ikke anledning til å stenge strømmen.

Glitre Energi bør ta seg sammen og slutte med en form for overgrep gjennom trusler der de per i dag ikke har en avklart juridisk dom bak seg til å utføre stengning . Glitre energi bør ta innover seg at det ikke er en utebod man er på vei til å stenge strømmen i. Det er faktisk alvorlige konsekvenser som kan følge med en slik handling. Strøm er ansett som et nødvendig gode og nettselskaper har leveringsplikt av strøm.
Vi har også denne uken vært i kontakt med Drammen tingrett om en midlertidig forføyning.

Spørsmålet til Glitre Energi er da følgende:

  1. Ønsker dere å gå i en samtale med oss i forliksrådet for nærmere avklaring av forholdet?
  2. Eller ønsker dere at vi skal ta ut en midlertidig forføyning ved Drammen tingrett for å få stoppet truslene Glitre energi driver mot oss?
  3. Eller skal dere stenge strømmen uansett, basert på dommen dere viser til, og som ikke er rettskraftig?

Drammen tingrett ba oss om å avklare disse forholdene og at Glitre Energi raskt og tydelig må svare på hvorfor man bruker dommen i Halden som ikke er rettskraftig mot oss.


Vennligst kom tilbake til oss raskt med et svar, og helst i dag angående svar på spørsmålene over.

 

[Og her er stengningsvarselet fra Glitre Energi Nett. Det er et standardsvar som Glitre Energi Nett også benytter til andre som trues med stengning hvis de ikke skifter til ny måler:]

 

——– Opprinnelig melding ——–
Emne:
(Glitre N:1834920) Tilsvar på henvendelse vedrørende varsel om stenging

Dato:
11.10.2021 11:14

Fra:
“kundeservice@glitreenergi-nett.no” <kundeservice@glitreenergi-nett.no>

Til:
<xxxxxxxx>

Hei [T.N.].
Vi gjør løpende vurderinger av hvilke tiltak vi kan iverksette i tilfeller hvor vi mener at en nettkunde ikke oppfyller de plikter vi mener vedkommende har etter avtalen med oss. Stenging av strøm er et eksempel på dette, og vi vurderer det slik at vi har rett til å iverksette dette overfor deg.

Vi er klar over at temaet har vært mye diskutert blant nettkunder som ikke ønsker å få installert AMS, og har fulgt med på synspunktene som har vært fremmet, og også de sakene som har vært prøvd for retten. Dette oppfatter vi at du også er kjent med, men vi vil likevel gjerne nevne at nettselskapets stengingsrett har blitt behandlet i et lignende sakskompleks mellom Elvia og 10 nettkunder. Søndre Østfold tingrett har avsagt dom i saken, se vedlagt dom. Dommen er ikke endelig da den er anket til høyere rettsinstans, men vi vurderer det slik at den støtter standpunktet vårt om at vi har rett til å stenge.

Det kan som nevnt være at du allerede er kjent med dette, men vi ville likevel forsikre oss at dette var kjent for deg.

Jeg oppfordrer deg til å kontakte vårt booking senter på telefon 953 00 101 (man-fre kl. 08.00 til 15.00) eller e-post AMSordre@nettpartner.no for å gjøre avtale om installasjon av ny strømmåler.

Vennlig hilsen
Espen Lundberg Pedersen
Kundesjef

Glitre Energi Nett AS
glitreenergi-nett.no

 

… og her er brevet fra Glitre: