AMS: Viktig seier over statsnettselskapet i Frankrike

Den franske Linky-måleren – nå med lang nese.

Langsomt vinner motstanden mot strømnettselskapene fram i rettsvesenet.

Her får du høre om 13 viktige seire i Frankrike – etter en lang ferd gjennom fransk rettsvesen, helt til inntil det statlige franske strømnettselskapet ENEDIS kastet inn håndkleet.

I Frankrike er det flere private strømprodusenter, og et felles statseid nettselskap, ENEDIS, som driver strømnettet til 95% av landets kunder. Samme type smartmåler, Linky, er innført over hele landet. I hovedsak kommuniserer den med elektriske bølger over strømnettet (PLC / Power Line Communication), og ikke med (trådløse) radiobølger, som nesten er det eneste i bruk i Norge. AMS-målerne i Frankrike kommuniserer altså seg imellom og til samlepunktene ved å produsere “skitten strøm”. Også det er en form for elektromagnetisk forurensning som stresser biologien, og som enkelte el-overfølsomme reagerer akutt på.

Jeg har tidligere skrevet om noen franske rettssaker der el-overfølsomme har vunnet fram. ENEDIS har vært nødt til å stenge av PLC-funksjonen fra målerne deres. Hvor mange saker det gjelder, vet jeg ikke. (Se omtaler HER.)

Nå ser jeg at disse sakene, som jeg skrev om i 2019, er blitt anket av ENEDIS og har gått sin langsomme vei gjennom rettssystemet – fram til seier:

Nylig kastet ENEDIS kortene i en ankesak for appellretten i Lyon. 13 personer hadde gått til sak og vunnet over ENEDIS både i tingretten og lagmannsretten, går det fram av en pressemelding fra det franske motstykket til FELO – foreningen for el-overfølsomme, Robin des tois.

ENEDIS bestemte seg omsider for å kaste kortene for å unngå tap i også i den tredje rettsinstansen. Nå vanker det dagbøter for alle forsinkelser med å fjerne kommunikasjonen og rense opp i strømmen.

Slik lyder den franske pressemeldingen på norsk, lett tilpasset av undertegnede for å bli forståelig i Norge.

 

Einar Flydal, den 15. februar 2022

PDF-versjon: EFlydal-20220215-AMS-Viktig-seier-over-statsnettselskapet-i-Frankrike.pdf

PS. Litteratur om skitten strøm:
Flydal og Nordhagen: Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa, 2021, kan bestilles HER eller lastes ned HER.

Skittenstrøm-ofre og LINKY: ENEDIS innrømmer tap i ankesak

Paris den 27. januar 2022. Tretten ofre for skitten strøm hadde fått ENEDIS dømt til å rydde opp i elektrisiteten deres, først i tingretten i Bordeaux i mars 2019 og så i en ankesak i Bordeaux i november 2020. ENEDIS hadde nå anket saken til neste appellinstans, kassasjonsretten i Lyon. Men etter å ha analysert argumentene til ofrene – som har vært støttet av foreningen Robin des Toits – trakk denne markedsføreren av LINKY-målerne sin anke for å unngå å få den avslått. Dommen er dermed rettsgyldig.

En tredobbel seier

Strømnettselskapet ENEDIS var blitt beordret til å rense strømmen til et antall ofre for el-overfølsomhet (EHS), med trussel om dagbøter på 500 Euro per dag forsinkelse. Etter tapet i første rettsinstans, deretter for lagmannsretten i Bordeaux, tapte ENEDIS nå for kassasjonsretten.

Strategien var å utmatte ofrene

ENEDIS ville forsøke å utmatte ofrene, og satset på at de ikke var villige til å bruke mer penger på saken i kassasjonsdomstolen. Men da hadde ENEDIS ikke regnet med foreningen Robin des Toits, som bestemte seg for å støtte dem moralsk og økonomisk, siden disse helseproblemene er felles for alle EHS-ofre.

Håper på vern av EHS-ofre

For foreningen Robin des Toits:

“Vi kan bare glede oss over dette store skrittet fremover, som vi håper vil være en milepæl. Dette er imidlertid bare en etappeseier, og vi må oppnå ikke bare at boligene til EHS-rammede blir renset for elektromagnetisk forurensning fra målerne, men også at de får byttet ut de installerte Linky-målerne med ikke-kommuniserende målere. I neste omgang bør disse tiltakene tilbys alle brukere som ber om dem, også folk som ikke er el-overfølsomme.”

Patrice Goyaud, sekretær for foreningen Robin des Toits

Et av ofrene som vi har forsvart i denne rettssaken, legger til:

“I vår verden som befinner seg i grepet til samfunn som kun er interessert i egen profitt, og aldri i mennesker og deres mangfold, virker denne seieren over ENEDIS bare som en dråpe i havet. Den bærer likefullt i seg et håp for alle disse, EHS eller ikke, som ønsker at deres egne valg når det gjelder livskvalitet og helse skal respekteres.»

Odile Lurton, EHS-offer som nå har vunnet mot ENEDIS

Dreier seg om å holde ut

De som er ofre for elektromagnetiske felt, må derfor holde ut og kreve at strømmen deres renses mot de sterke magnetfeltene som skapes av bærebølgene i ledningene. Disse “PLC-bølgene” legger ENEDIS inn på det elektriske ledningsnettet, via kundens måler hvis det er en LINKY, men det rammer alle alle brukere, enten de er utstyrt med en Linky-måler eller ikke, via  konsentratorer i hvert kvartal, og PLC-trafikken kan rekke opptil ca. 2400 meter (se teknisk dokument s. 17).

Pressekontakter:
Association Robin des Toits : Patrice Goyaud, contact@robindestoits.org – 09 70 15 57 21

Advokatfirmaet som har ført saken for EHS-ofrene:
Cabinet Lexprecia : Me Arnaud Durand – contact@lexprecia.com – 01 75 432 432