Hva kan du bruke de tre smartmåler-bøkene til?

Det foreligger nå tre bøker i Smartmåler-serien. Hva kan man bruke disse tre bøkene til? Jeg gir deg noen tips her.

Alle de tre bøkene er skrevet for at de skal være forståelige for de fleste, og samtidig er de fulle av kildehenvisninger for dem som vil gå grundigere til verks og sjekke holdbarheten i påstandene og de vitenskapelige funnene som bøkene bygger på.

Alle de tre bøkene kan lastes ned gratis HER, men kan være bedre å sitte med på papir. De to nyeste kan kjøpes så langt opplaget rekker. Den eldste boka, Smartmålerne, jussen og helsa, v. 2.0, er utsolgt, men her om dagen dukket det opp fem eksemplarer. Skriv i meldingsfeltet på bestillingsskjemaet om du er interessert. Hvis du er en av de fem første, får du kjøpt boka

Hva er forskjellen på de tre? Her er en kort omtale:

Adv. Erling Grimstad og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa (2018)
Dette er innføringsboka, både i jussens hovedspørsmål (de første 64 sidene), og i helse- og miljøsidene ved AMS-målere, og hvordan Strålevernets grenseverdier feiler (bokas Del 2 på 228 sider). Hopp gjerne over jussen og gå rett på Del 2.

Einar Flydal og Else Nordhagen: Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa (2021), (285 sider).
En innføring i problemene med helse, skitten strøm og pulsing. Skitten strøm og pulsing er en nøkkel til å forstå hvordan svak stråling, dvs. som ikke kan varme, likevel kan skade, og hvordan strålevernet derfor ikke beskytter mot helse- og miljøvirkningene.

Einar Flydal og Else Nordhagen: Smartmålerne: Bevis til opplysning, rettsapparat og forvaltning (2022), (64 sider + 228 sider vedlegg)
Denne boka gjennomgår kort bevisene som begge partene har lagt fram for retten i «Halden-saken» om AMS-målerne og helse. Den omtaler også en rekke nye bevis som er innlevert til ankebehandlingen for lagmannsretten i september 2022. Mange av bevisene er tatt med som vedlegg og er på norsk.

Hva kan du bruke denne bokserien til?

Her er noen ideer. Plukk noe som du makter. Ikke gap for høyt. Prøv å gjøre det sosialt, og underholdende. Da er det lettere å få ting til!

Du kan bruke bøkene …

  • til egen kunnskapsutvikling ganske enkelt fordi det er et spennende og aktuelt tema
  • til bedre å forstå ditt eget bomiljø, og kanskje komme på sporet av (del-)årsaker til diffuse helseplager du har, om du har noen slike
  • for å informere familie og venner, ditt borettslag, din lege, lokalpolitikere eller andre om at det faktisk fins vesentlige atermiske virkninger av EMF, selv fra «skitten strøm»
  • til å lage en studiegruppe eller arrangere kurs om helse og miljø og elektromagnetiske felt. Supplér gjerne med annet materiell, f.eks. gratisheftet fra EMF Consult som gir praktiske forklaringer og foreslår mulige tiltak, videoer fra FELO og Folkets strålevern.
  • for å finne kilder til kurs- eller hovedoppgaver i en rekke ulike fag (offentlig forvaltning, etikk, næringslivets samfunnsansvar, juss, radioteknikk, elektrisitetslære, fysikk, statsvitenskap, helsefag, bio-fag, m.m.)
  • til bedre å forstå det sviktende grunnlaget for norsk strålevernpolitikk
  • til å forberede deg, slik at du får mer ut av å følge med på ankesaken om AMS-målerne som kommer for lagmannsretten i september i år
  • i tvistesaker om stråling og helseskade, hva enten det gjelder AMS-målere, vannmålere, mobilmaster, eller kraftledninger (Det står lite om kraftledninger der, så der bør det suppleres med andre kilder.)
  • som vedlegg hvis du vil kreve midlertidig forføyning mot strøm- eller telenettselskaper for å unngå trafostasjoner, mobilmaster, høyspentstrekk eller WiFi-rutere i umiddelbar nærhet
  • til å utvikle ny miljøargumentasjon mot havvindmøller, landvindmøller, og mot troen på at «fullelektrifisering» av samfunnet kan foregå til akseptable miljøkostnader

Kunnskapsgrunnlaget foreligger. Det er bare å sette i gang!

 

Einar Flydal, den 16. februar 2022