AMS: Nytt fra franske miljøvernere om overvåkningssamfunnet

Slik kan smartmålerens analyse av skitten strøm forteller hva du driver med (fra EE News Europe, 5.10.2017)

Den franske organisasjonen L’âge de faire (“Tid for handling”) består av miljøvernere som også er engasjert i globalisering og det framvoksende overvåkingssamfunnet, med et islett av anarko-syndikalisme, en ideologi som nok står sterkere i Sør-Europa enn i jordnære Norge. Det hender jeg leser de ganske friske meldingene som L’âge de faire sender ut. 

Den 28. mars kom det en liten artikkel som gir oss her på bjerget en enkel, liten påminnelse om et tema som er blitt tatt for lett på her: overvåkningsmulighetene som AMS-målerne frister enhver myndighet og enhver nettoperatør med. …

Selvsagt har NVE utredet mulighetene for misbruk av persondata, og funnet at dette kan løses med regler. Datatilsynet var derimot ganske skeptisk til AMS-systemet på grunn av mulighetene for å samle inn og analysere personopplysninger, men ble ikke hørt. Foreningen Stopp smartmålerne! engasjerte seg, men fikk aldri lagd den juridiske utredningen som trengtes for å gå videre med saken. Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har prioritert helseproblemet med målerne, som skal opp igjen for retten i september.

Slik har overvåkningstemaet blitt liggende i ro, og den som tar opp slikt, blir fort stemplet som konspirasjonsteoretiker, altså folk som ser spøkelser på høylys dag. Den nye teksten fra Frankrike viser oss at disse spøkelsene er reelle nok.

Oversettelsen er gjort av Google Translate, med en del bistand fra meg. Teksten viser det samme som vi ser her til lands: En del folk med autoritet i kraft av stilling eller sine kraftige megafoner uttaler seg bastant og lettvint om saker på samfunnets dagsorden, uten at de har satt seg inn i dem, mens andre som vet bedre, tier. Gang på gang. Slikt fører til feilinformasjon og ukloke beslutninger.

Jeg skrev litt om overvåkningsmulighetene i 2017 i bloggposten «Skitten strøm» gir smartmålerne overvåkningsmuligheter. For flere bloggposter om Linky, som er navnet på AMS-målerne i Frankrike, se https://einarflydal.com/?s=Linky. Den samfunnsfaglige og politiske «Bibelen» om slik overvåkning er Shoshana Zuboff: Overvåkningskapitalismens tidsalder – Kampen for en menneskelig framtid ved maktens nye frontlinje», Spartacus, 2020 (596 sider + noter). For flere bloggposter om Linky, som er navnet på AMS-målerne i Frankrike, se https://einarflydal.com/?s=Linky

Det er forresten viktig å vite at for å kunne drive slik overvåkning som nevnes, må smartmåleren ha en aktivert kommunikasjonsfunksjon (AMS), og det kreves programvare som må lastes ned i måleren. Nedlastning kan foregå automatisk og trådløst. Analyser av strømmen kan også gjøres med ekstrautstyr som koples til måleren for å gi den tilleggsfunksjoner. Det var en del av forretningsplanen til nettselskapene å markedsføre slike funksjoner, og en mengde oppstartsselskaper kastet seg inn i dette markedet. Så langt har det ikke skjedd mye.

 

Einar Flydal, den 2. april 2022

PDF-versjon: EFlydal-20220402-AMS-Nytt-fra-franske-miljovernere-om-overvakningssamfunnet.pdf

LINKY: MOTSTANDERNE HOLDER UT OG MED GOD GRUNN!

Reguleringsmyndigheten for energimarkedet (CRE) og Enedis [det statlige nettverksselskapet for hele Frankrike] er ikke fornøyde: Til tross for at de har brukt millioner av euro på reklame og informasjon, sendt trusler til gjenstridige personer og sendt svært mange advarsler, er fortsatt 10 % av franske husholdninger ikke utstyrt med Linky [AMS-måler]. Det er enormt! L’age de faire sender sine gratulasjoner til alle disse utholdende gallerne, og oppmuntrer dem, av flere grunner, til å holde ut!

For jo mer tid som går, jo mer beviser fakta at de har rett! Vi kunne mangedoblet eksemplene, men vi har bestemt oss for å holde oss til overvåking i denne lederartikkelen. Hva fikk ikke motstanderne av Linky da de fordømte denne risikoen? Jo, at de var paranoide, gale, konspiratoriske! “Linky er en måler som måler elektriske strømmer og som ikke kan skjelne det elektronet som kommer fra vaskemaskinen fra det som kommer fra fjernsynet, strykejernet ditt eller noe annet,” lo Bernard Lassus, den tidligere Mr. Linky hos Enedis. La oss også huske det vakre innslaget til [økonom og TV-ankeret] Dominique Seux i det mest populære morgenprogrammet i landet på [TV-kanalen] France Inter. Etter å ha gjort narr av Menneskerettsligaen (la Ligue des droits de l’Homme), som hadde uttrykt en viss skepsis, manglet den store [forhenværende] redaktøren av [finansavisa] Les Echos ikke på ironi da han sa:

“Ligaen frykter at avregningen over forbruket vil gjøre at hvem som helst får vite når du står opp, når du legger deg, når du slår på den elektriske barbermaskinen og gressklipperen din… Inntrenging i privatlivet! Storebror ser deg! »

Det var i april 2016.

Seks år senere kan vi bekrefte at Dominique Seux snakker tull, akkurat som vennen Bernard Lassus. Det første eksemplet kom til oss fra Christian Estrosi, ordføreren i Nice. Han forklarte i april 2020 at han hadde «gjort myndighetene oppmerksomme» på at de  burde bruke dataene de samler inn fra Linky-målerne. Byrådslederen ville nemlig vite om folk fra Paris hadde brutt gjeldende korona-regler ved å dra til Nice og tilbringe karantetida på mer behagelig vis ved å holde seg isolert i ferieboligen i Nice i stedet for i Paris. Enedis svarte ikke på forespørselen. Men vi har tatt poenget og forstår dermed litt bedre hvilke muligheter den nett-tilkoblede måleren byr på.

I Kina har myndighetene tatt dette et skritt videre: Smartmålere er blitt brukt til å verifisere at de det gjelder, overholder karantenen. Og på slutten av 2020 merket foreningen La Quadrature du net [som arbeider for å bevare friheten på nettet] seg en enda mer uventet bruk av smartmålere: Siden desember 2020 har kontrollører fra trygdevesenet “rett til innsyn i kommunikasjon som gjør dem i stand til å få informasjon om tredjeperson. Som sådan kan de få tilgang til kontoutskrifter, be om personlig informasjon fra arbeidsgivere, eller fra gass- og strømleverandører.” Ja, ja, vi er enige, alt dette er helt ufattelig. Men la oss holde oss til emnet for denne lederartikkelen: Arbeidsledige som skulle finne på å oppvise den frekkhet å være borte hjemmefra litt for lenge, i stedet for å sitte stille foran datamaskinen og søke på jobber, kan bli avslørt takket være at man kan analysere strømforbruket deres! Krenkelse av personvernet! Storebror ser deg!

Redaktørens kommentar: Til dem som ikke har en Linky [AMS-måler] og som er bekymret etter utredningen fra CRE den 24. februar, som ser for seg at man skal pålegge en avgift for måleravlesninger (4,16 Euro per måned) for de husholdningene som ikke er utstyrt med smartmålere: Alt du trenger å gjøre er å lese av selv to ganger per år og sende dem til Enedis for å unngå en slik overfakturering. Anti-Linky-grupper mener dessuten at en slik avgift ville være en “diskriminerende sanksjon”, og kollektivet Info Linky 5G SOL har allerede planlagt å sende inn, som et første skritt, en “henstilling om å trekke tilbake” denne vurderingen.

— o —