Ny bok om hvordan strålevernet ble til – og forsvares på tvilsomt vis

(revidert 13.6.2022)
Nå kommer boka som forteller historien om hvordan USAs strålevern for mikrobølger ble til – og hvordan vi fikk et strålevern som ikke verner, men gir helse- og miljøskader.

Dette er en bok som kommer til å vekke oppsikt. 

Du kan forhåndsbestille boka her og nå, til redusert pris, og betale når boka kommer fra trykken i slutten av juni. Du bestiller boka i bokhandelen og på nett. Så er du oppdatert før (nett)seminaret om boka kommer i oktober/november. 

Her ser du to av omtalene fra folk som har gjennomgått boka på forhånd, og flere finner du nedenfor:

… det er en formidabel innsats som er lagt ned her.” Lars Klæboe, Strålevernet (DSA). 

Boka er spennende, nesten som en krim, men likevel faglig grundig. … Skadevirkningene på livsmiljøet er opplagt godt nok dokumentert til å begrunne tiltak.” Jørn Siljeholm, miljøkjemiker, fhv. leder av Naturvernforbundet.

Boka er nærmest en slags “akademisk triller” for folk med sans for at “djevelen ligger i detaljene”. Forfatterne er Nicolas Steneck og Tom Butler, to professorer med forskningsetikk som spesialitet og spesiell interesse for stråling og helse. Jeg har oversatt og tilrettelagt den

Boka består av tre deler: De to første delene utkom i 1984 som “The Microwave Debate” på det prestisjetunge forlaget MIT Press og var skrevet nesten som en “akademisk triller” av professor Nicolas Steneck ved University of Michigan, med bistand fra en medisiner og en radiofysiker.

I 1984 hadde USAs strålevern nettopp “satt seg” i form av retningslinjer og standarder etter omfattende forskning og dyreforsøk finansiert over militære budsjetter. Stenecks beretning er derfor ekstra interessant: Han var med selv. Han krydrer boka med anekdoter og nærbilder og skriver så lite teknisk at boka også passet for studentene han underviste i vitenskapshistorie og i etikk og forskningspolitikk.

Det ble etter hvert dette synet på helse- og miljøvirkningene som WHO aktivt utbrer nå på verdensbasis: – Bare akutt oppvarming kan gi skadevirkninger fra mikrobølget stråling, og ingen andre virkninger kan påvises godt nok til at det gir grunnlag for å begrense eksponeringen! Dette synet gir bransjen maks armslag.

Steneck formidler i detalj – saklig og objektivt og med refleksjoner – hvordan dette gikk til, fra de første diskusjoner på 1920-tallet og framover til 1984. Her er mye uventet og spennende stoff, både om medisinere, om forsvaret, om eksotiske forsøk, om biologi, byråkratiske irrganger, standardiseringsarbeid, massemedia og Den kalde krigens politikk. Til og med strålevåpen og tankekontroll er han innom.

Men Stenecks fortelling slutter altså i 1984. Derfor spurte jeg professor Tom Butler, University of Cork, Irland, om han ville skrive et tillegg spesielt for den norske utgivelsen.

Butler sa “JA!”, og i februar i år sendte han meg en helt nyskrevet og omfattende del 3 til boka. I den gir Butler leserne en oversikt over hva som er kunnskapen på feltet nå i 2022. Og han forteller i detalj om hvordan de gamle eksponeringsgrensene fortsatt forsvares – med teknikker fra tobakksbransjen. Han viser at dette forsvaret er foreldet, faglig snevert, og rammes av de fleste etiske retningslinjer og krav til vitenskapelig moral som man kan forestille seg.

Både Steneck og Butler viser oss hvordan de mange ulike kreftene påvirker eksponeringsgrensene – fagtradisjoner, det militære, næringslivet, politikken, media, byråkratiet, vel-foreninger og aksjonister – og ofte på uventede vis. Og de viser – i like stor detalj – hvordan bransjen og forskere inngår i et spill – både drevet av malplasserte fagtradisjoner og forretningsmessige behov – som avviser god forskning ved hjelp av “den oppkonstruerte forkastelsens metode”.

Bevismateriale

Boka er ikke bare spennende, men uhyre lærerik. Den vil bli en viktig kunnskapskilde i lang tid framover. Boka inngår i bevismaterialet til ankesaken om AMS-målere og helsevirkninger som skal opp for lagmannsretten i Borgarting (Oslo) den 5.-9. september. Bevistemaet i saken er hvorvidt helseinnvendinger mot AMS-målere – både hva gjelder deres radiosendere og “skitten strøm” – er åpenbart grunnløse eller ikke. 10 saksøkere står på den ene siden, nettselskapet Elvia og bransjeorganisasjonen Energi Norge står på den andre.

Saken vil ha stor betydning for mange, ikke minst for minoritetsvernet: Hvilke hensyn skal tas til dem som får akutte helseplager, eller frykter å få det? Og er innvendinger om slike helseplager “åpenbart grunnløse”?

Mer om boka

Boka er nå i trykken og vil foreligge i slutten av juni. Med illustrasjoner, referanser og fotnoter er den på 544 sider, innbundet og i samme format som den store 5G-boka og Den usynlige regnbuen. Boka krever ikke forkunnskaper, men tid og sans for detaljer og krim-liknende fortellinger. Den har både lette, rent underholdende partier og tyngre, men godt forklart fagstoff. De mange fotnotene med forklaringer av fagord og -uttrykk, både tekniske og medisinske, gir boka et stort publikum, og trekker trådene fram til aktuell nordisk virkelighet, f.eks. til historien om  den norske motortorpedobåten “Kvikk”.

Trond Kathenes, sjøoffiser og leder av KNM Kvikk-foreldrenes interessegruppe skriver i sin omtale av boka:

“Her får vi svaret på hvorfor så mange av oss som gjorde tjeneste ombord på motortorpedobåten «KNM Kvikk» fikk barn som ble født med alvorlige skader: Strålevernets eksponeringsgrenser for mikrobølger – hvordan de ble fastsatt og hvordan de fortsatt blir forsvart, mens helsevirkningene bortforklares.”

Flere omtaler av boka og mer om forfatternes bakgrunn finner du HER.

Oversettelsen og tilretteleggingen er det altså jeg som har stått for. Jeg er samfunnsviter og telekomstrateg med miljøinteresser, og har en allsidig bakgrunn fra formidling, forskning og undervisning, hvorav rundt 30 år innen IKT og telekom. Som pensjonist har jeg i mer enn 10 år gravd i forskningen rundt stråling, helse og miljø. Med denne boka har jeg det siste tiåret publisert sju bøker, en rekke avisartikler og mer enn 750 bloggposter om dette emnet.

Forhåndsbestilling

“Debatten om mikrobølgene” blir i disse dager synlig hos nettbokhandlerne, men kommer ikke i distribusjon før ca. 25. juni. Du kan forhåndsbestille den her, og betale til forlaget først når du får den i posten. Bestiller du før 20. juni, får du boka hundre kroner under Listeprisen, som er NOK 460.-.

Forhåndsbestiller du her, går ordren straks videre rett til forlaget. Eller du kan forhåndsbestille direkte hos forlaget (fra om noen dager). Uansett får du en faktura derfra etter at boka er sendt ut til deg.

Å utgi slike bøker er ikke forretning, men folkeopplysning. Små opplag er dyre, mens store opplag gir høy risiko. Førsteopplaget er derfor lite. Bestillinger ekspederes i den rekkefølge de kommer inn. De siste bestillingene må dermed kanskje vente på neste opplag, som blir satt i gang om responsen er god. Det lønner seg altså å være raskt ute for å sikre seg sommerens «helse- og miljøkrim»!

 

Einar Flydal, den 20. mai 2022 (oppdatert 13.6.2022)

Vær med på å spre opplysning om vårt strålevern og om helse- og miljøvirkningene av det! Del denne bloggposten, eller send gjerne PDF-en under videre til alle du tror kan være interessert. Det gir forlaget økonomi til nye utgivelser.

PDF-versjon av denne bloggposten, med omtalene av boka og forfatterne: EFlydal-20220520-Ny-bok-om-hvordan-stralevernet-ble-til-–-og-forsvares-pa-tvilsomt-vis.pdf

 

Nicolas Steneck og Tom Butler:
Debatten om mikrobølgene –
fra jakten på svar til bransjeforsvar,
Paradigmeskifte forlag 2022, 544 sider, innbundet
Listepris kr. 460,-

Andre bøker om elektromagnetisk stråling og virkninger på helse og miljø finner du her på min blogg og du kan bare bestille dem der. Se: SULTEN PÅ MER KUNNSKAP? HER ER BØKENE
Se også: Bøker, og artikler, utredninger og radioinnslag du kan laste ned.