Er det helsefarlig å gå på biblioteket i Oslo?

Det nye Deichman-biblioteket i Oslo sentrum er et praktbygg. Det er både vakkert, flott og en skikkelig magnet for folk i alle aldre. Dessuten har det flotte møterom som er gratis på kveldstid. Men er det helsefarlig? 

Forskernettverket for EMF og helse har hatt to møter der, og det blir ikke flere. Noen av oss er el-overfølsomme, andre ikke. Og sist tok jeg med et måleinstrument. Deretter skrev jeg en epost til biblioteket …

fra Einar Flydal
6. mai 2022, 07:51 CEST
Vedr. HMS for besøkende: Vi var i går fire forskere som brukte møterommet Kampen på hovedbiblioteket i 2,5 time. Det er et flott rom og godt utstyrt. Vi forsker på elektromagnetiske felt og helse og brukte møtet til fagdiskusjon. Underveis i møtet ble alle fire ganske raskt matte og trøtte og tunge i hodet. Vi målte nivået av elektromagnetisk stråling i mikrobølgeområdet til stabilt rundt 400 til 600 mikroWatt/m2.

Dette eksponeringsnivået er riktignok langt under Strålevernets anbefalte grenseverdier, men det er langt over det som av miljømedisinerforeningen EUROPAEM regnes for rimelig grense for oppholdsrom. Siden betongvegger skjermer en del, antar vi at kilden var en WiFi-sender i rommet.

Vi vil anmode Deichmann om å gjøre det enkelt å slå av WiFi i møterom av hensyn til brukerne av biblioteket. Et sted over 5% av befolkningen er plaget av eksponering for slike felt, mer eller mindre vitende om hva som er årsaken. Det aller meste av forskningen på feltet finner helseplager og langtidsskader fra slik eksponering hos deler av befolkningen.

Svaret fra Deichman lød:

– Skriv svaret ditt over denne streken -##
Hei, og takk for henvendelsen.
Denne saken har fått saksnummer 56035. Hvis du vil legge til flere kommentarer, kan du svare på denne e-posten.
Vennlig hilsen Deichman bibliotek

Siden har jeg også fått et høflig svar der Deichman bibliotek melder at det nok ikke kommer til å skje noe på denne fronten med det første …

EUROPAEM anbefaler utfra en føre-var-strategi en eksponering  på dagtid på 10 mikroWatt per kvadratmeter fra WiFi, og bare en tidel av dette for el-overfølsomme. Nivået var altså seksti til sekshundre ganger høyere enn miljømedisinerne bak EUROPAEM-retningslinjene anbefaler.

En av dem som var tilstede på møtet, som er el-overfølsom og er vant til at det lett går med noen dager til å komme seg etter en tur til Oslo sentrum, er etter møtet blitt markant mer el-overfølsom. Dette er i tråd med etablert erfaring om at kraftig eksponering kan utløse større ømfintlighet.

Situasjonen reiser spørsmålet om Deichman og andre oppholdssteder, f.eks. kjøpesentre (bloggpost 04.12.2015), kan stilles til økonomisk/juridisk ansvar dersom de – etter å ha blitt varslet om problemet og foreliggende kunnskap som viser at det er fullt mulig – påfører folk varige helseplager. Dette er en ball som en jurist eller to sikkert kan plukke opp en dag.

 

Einar Flydal, den 15. juni 2022

PDF-versjon: EFlydal-20220615-Er-det-helsefarlig-a-ga-pa-biblioteket-i-Oslo.pdf

Referanser

EUROPAEM-retningslinjene 2016, som blant annet inneholder den europeiske miljømedisinerforeningens forslag til grenseverdier:
Full tittel er
Igor Belyaev, Amy Dean, Horst Eger, Gerhard Hubmann, Reinhold Jandrisovits, Markus Kern, Michael Kundi, Hanns Moshammer, Piero Lercher, Kurt Müller, Gerd Oberfeld, Peter Ohnsorge, Peter Pelzmann, Claus Scheingraber og Roby Thill: EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme (originalens referanse: Rev Environ Health. 2016 Sep 1;31(3):363-97. doi: 10.1515/reveh-2016-0011)

Du laster ned dansk versjon gratis her: