Hvordan få gjennomslag i strid med fagfolkene? Gjør som ICNIRP: Vis til deg selv!

Hurra! I dag kom beskjeden om at analysen som Else Nordhagen og jeg lenge har jobbet med, nå er publisert i forskningstidsskriftet Reviews of Environmental Health. Du kan laste ned artikkelen gratis:

Vi har i stor detalj analysert forfatterskapene som ICNIRP 2020-retningslinjene for strålevern mot “ikke-ioniserende” stråling  hviler på. Analysen viser at den nye retningslinjene fra ICNIRP, som fortsatt bygger på at det bare er oppvarming som kan skade helsa, begrunnes ved at forfatterne viser til seg selv og andre nære i en engere krets som hevder slike oppfatninger. Disse er i strid med de som er dominerende i fagmiljøet.

Slik bygges det opp en vrangforestilling, en fiksjon, om et faglig grunnlag som virker som det er bredt, mens det i virkeligheten er svært smalt.

ICNIRP 2020-retningslinjene er faktisk og ganske enkelt i strid med ICNIRPs egne krav til den kunnskap som må legges til grunn for slike retningslinjer: at kunnskapsgrunnlaget skal være “etablert”, dvs. utbredt blant fagfolk, og være i tråd med gjeldende faglig forståelse innen faget. Det er det ikke.

Vi viser det hele gjennom en serie analyser. Det er snakk om en fagartikkel på engelsk. Du kan laste ned artikkelen gratis:  https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2022-0037/html

Eller du kan vente på den norske oversettelsen, som er klar om en uke eller to.

(Vi laget et notat for snart et år siden som en forløper til denne artikkelen (Nordhagen og Flydal 2020). Det har ligget ute til nedlasting en stund, men det trekker vi når den nye norske foreligger.)

God lesning!

 

Einar Flydal, den 27. juni 2022

PS. Vil du ha flere referanser med kritikk av ICNIRP og ICNIRPs retningslinjer? Jeg viser ikke til meg selv, men til de kildene jeg har ført opp i bloggpost 18.04.2021.

Referanser

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Guidelines for Limiting Exposure to Electromagnetic Fields (100 kHz to 300 GHz). Health Phys. 2020 May;118(5):483-524. doi: 10.1097/HP.0000000000001210. PMID: 32167495.

Nordhagen, Else K. and Flydal, Einar. “Self-referencing authorships behind the ICNIRP 2020 radiation protection guidelines” Reviews on Environmental Health, vol. , no. , 2022. https://doi.org/10.1515/reveh-2022-0037

Nordhagen, Else K. and Flydal, Einar. Strålevernet bygger slett ikke på konsensus, men på et lite nettverk med sterkt avvikende oppfatninger om helsevirkningene, PDF-notat, 06.08.2020, https://einarflydal.com/utredninger-boker-m-m-a-laste-ned-bestille/