AMS-anken: Innsamlet kr. 321 914 per 28.6. kveld

Den ny-startede innsamlingen til aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! fikk en god start – – – og vår forskningsartikkel om det svake grunnlaget for grenseverdiene leses nå kloden rundt:

Kassa til aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! var nå i ferd med å gå tom. Kostnadene er blitt langt større enn hva vi ventet oss da vi satte i gang i 2019, og aksjonen regnet nå med å trenge ytterligere rundt 1,5 millioner for å finansiere resten av pilotsaken om AMS-målerne, som kommer opp for lagmannsretten i Borgarting den 5.-9. september.

Siden vi for ti dager siden, den 19. juni, begynte å sende ut oppfordringer om å betale inn resterende av avtalte beløp, og gjerne mer, er det kommet inn over 320 000 kroner til aksjonen fra i alt 197 personer.

Dette tyder på at så godt som alle bidragsyterne som ennå ikke har innfridd sine avtaler om å bidra til å finansiere rettssaken, kommer snart til å ha gjort det. Og en god del bidrar med langt mer enn det de har forpliktet seg til.

I tillegg får aksjonen inn en del små bidrag, særlig på VIPPS, slik grafen over viser. Mange av disse ser ut til å komme fra nye folk som ønsker å bidra med små beløp, slik det er blitt vanlig med “folkefinansiering”, eller “crowd funding”, som mange kaller det. Og “alle monner drar”. Takk til dere alle!

Aksjonen finansieres av i alt nær 1500 personer. I snitt er det de siste 10 dagene kommet inn kr. 1634 per innbetaling fra 197 av dem. Holder snittet seg slik som nå, trenger vi 800 nye bidrag før vi er i mål.

Vi håper og tror at flere av både gamle og nye bidragsytere vil delta med et ekstra beløp. Om saken ender med at saksøkerne får dekket saksomkostninger, sender vi pengene tilbake.

Hvorfor saken er viktig, skrev jeg en del om nylig, i en bloggpost 16.06.2022:

“Det har nå vært mange rettssaker om AMS-målere i Norge, men alle er blitt avgjort uten at helsespørsmålet er blitt seriøst vurdert: I september blir det derfor første gang en lagmannsrett skal ta stilling til om AMS-måleres radiokommunikasjon og «skitten strøm» kan være et helseproblem for noen. Og da er det ikke angst som er i fokus, men rent biofysiske virkninger av betydning for helsa. Dette blir siste rettsinstans, for Høyesterett behandler ikke bevisspørsmål.

Saken er derfor av stor praktisk og generell betydning. Den gjelder ikke bare AMS-målere, men kan i neste omgang ha konsekvenser bl.a. for minoritetsvernet, 5G, kommuners innføring av vannmålere og annen radioteknologi, WiFi i skolen og for trygde- og erstatningsretten.”

Nettopp derfor er også motkreftene store – og de har ubegrensede midler. Vi må stole på rettsapparatet, og på opplysningsvirksomhet. Og vi vil hjelpe saksøkerne med å vise retten at grunnlaget for dagens strålevern ikke er holdbart, og at et slikt strålevern fører til helseplager, ikke bare for mennesker, men for insekter, fugler, planter – kort sagt livsmiljøet vi er avhengige av – og at noen er mer utsatte enn andre.

Dokumentasjonen finner du her på bloggen, eller du kan gå i en hvilken som helst bokhandel og bestille den nye boka “Debatten om mikrobølgene – fra jakten på svar til bransjeforsvar” (Paradigmeskifte forlag 2022).

En del av dette bransjeforsvaret demonstrerer Else Nordhagen og jeg i forskningsartikkelen jeg omtalte nylig (bloggpost 27.06.2022). Den blir nå kommentert i fagmiljøet kloden rundt. For eksempel skriver medisineren Joel M. Moskowitz, som er direktør for Senteret for familie- og lokalsamfunnshelse ved fakultetet for folkehelse ved University of California, Berkeley, i en kommentar på sin mye leste blogg, der han stadig presenterer forskning om helsevirkninger fra menneskeskapte elektromagnetiske felt:

“Er ICNIRP en moderne Trollmannen fra Oz? I denne nye artikkelen trekker Else Nordhagen og Einar Flydal forhenget til side og avslører at Trollmannen svindler, at det hele bare består av røyk og speil.”

Tilsvarende kommentarer fins nå fra andre fagfolk rundt omkring på Twitter, f.eks. fra en veteran på området, Louis Slesin, som nevnes i “Debatten om mikrobølgene” og har drevet bransjetidsskriftet Microwave News, New York, siden 1981. Han framhever vårt hovedpoeng om at ICNIRPs anbefalinger baserer seg på litteratur som er preget av den lille ICNIRP-klikken selv, og slett ikke er bredt faglig basert: Tvert om er litteraturen ICNIRP bygger på

“verken variert, eller uavhengig eller balansert, og er ikke i samsvar med dagens vitenskapelige kunnskap”.

På et slikt grunnlag kan man jo ikke drive helsevern og miljøvern! Og slik kan man heller ikke beskytte den delen av befolkningen som av genetiske årsaker, på grunn av eksponeringsulykker, eller av andre grunner er blitt ekstra ømfintlige og trenger mulighet for å beskytte seg.

Derfor er rettssaken i september viktig. Så er det bare å stå på, og utfordre andre til å bidra!

Tre måter å bidra på:

  1. Postgiro, bankgiro eller telebank til Foreningen for EMF-Reform, aksjonens konto nr. 1813 19 02855 i Sparebank1. Foreningen er registrert i Frivillighetsregisteret og administrerer aksjonens penger.
  2. VIPPS: Du må sende via tlf. nr. 90049913 (Skriv “AMS” i meldingsfeltet!)
  3. Bidra.no: http://bidra.no/ams: Her kan du bidra anonymt, men gi oss helst epostadressen, for blir det penger å sende tilbake, får vi ellers ikke gjort det! (Bidra.no tar en liten prosentandel provisjon.)

 

Einar Flydal, den 29. juni 2022

PS! Selv om alle innbetalinger havner på rett konto, er det av mange grunner ganske krevende å holde orden på enkeltpersoners innbetalinger. Enkelte får feil opplysninger når vi sender ut purrebrev, og vi ber dere bære over med det! Så retter vi opp når dere gir oss beskjed!